หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63 ประจำปีการศึกษา2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6 26-27-28 กันยายน2556
ณร.ร.วานิชวิทยาร.ร.บัวใหญ่วิทยาร.ร.อมรศิลป์ร.ร.เทศบาล2 ร.ร.บ้านขามหนองแวงร.ร.ป่าตองท่าเนินสามัคคีสพป.นม6(หลังเดิม)หอประชุมอบจ.

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง สนามโรงเรียน 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง สนามโรงเรียน 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง สนามโรงเรียน 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง (ห้องประชุม) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง (ห้องประชุม) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง (ห้องสมุด) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง ( ห้อง ป.6) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง (ห้อง ป.6) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง (ห้อง ป.4) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง (ห้อง ป.4) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง (ห้อง ป.3) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง (ห้อง ป.3) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง (ห้อง ป.1) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง (ห้อง ป.1) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง (ห้องอนุบาล) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง (ห้องอนุบาล) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง (อาคารเอนกประสงค์) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง (อาคารเอนกประสงค์) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
-
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง ( ไม่มีการแข่งขัน) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
-
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง ( ไม่มีการแข่งขัน) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]