หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ลานเอนกประสงค์ อำเภอบัวใหญ่ เทศบาลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  
2 สปพ.นม.6 หลังเดิม เทศบาลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา นางสาวประทุมวัน ดอมไธสง  
3 หอประชุม อบจ. เทศบาลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  
4 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา เทศบาลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  
5 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง ตำบลด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา  
6 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี  
7 โรงเรียนวานิชวิทยา เทศบาลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  
8 โรงเรียนอมรศิป์ เทศบาลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  
9 โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา นายสมเกียรติ กระเดา  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]