หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 5

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนด่านขุนทด 68 40 60.61% 12 18.18% 7 10.61% 7 10.61% 66
2 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 37 25 67.57% 6 16.22% 5 13.51% 1 2.7% 37
3 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 43 23 56.1% 9 21.95% 3 7.32% 6 14.63% 41
4 โรงเรียนบ้านจาน 26 21 80.77% 3 11.54% 1 3.85% 1 3.85% 26
5 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 28 20 71.43% 3 10.71% 4 14.29% 1 3.57% 28
6 โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ 34 17 53.13% 8 25% 2 6.25% 5 15.63% 32
7 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 21 17 80.95% 3 14.29% 1 4.76% 0 0% 21
8 โรงเรียนวัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) 28 14 56% 6 24% 3 12% 2 8% 25
9 โรงเรียนบ้านเสมา 20 13 68.42% 6 31.58% 0 0% 0 0% 19
10 โรงเรียนบึงคำคู 24 13 61.9% 4 19.05% 3 14.29% 1 4.76% 21
11 โรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) 27 13 59.09% 4 18.18% 2 9.09% 3 13.64% 22
12 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา 24 13 54.17% 3 12.5% 3 12.5% 5 20.83% 24
13 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 17 13 76.47% 2 11.76% 2 11.76% 0 0% 17
14 โรงเรียนบ้านกะพี้ 16 13 81.25% 2 12.5% 1 6.25% 0 0% 16
15 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 17 13 86.67% 2 13.33% 0 0% 0 0% 15
16 โรงเรียนโนนไทย 22 13 59.09% 1 4.55% 6 27.27% 2 9.09% 22
17 โรงเรียนบ้านโนนเมือง (อ.ขามสะแกแสง) 21 13 61.9% 1 4.76% 4 19.05% 3 14.29% 21
18 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 24 13 61.9% 1 4.76% 3 14.29% 4 19.05% 21
19 โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา 24 12 57.14% 5 23.81% 2 9.52% 2 9.52% 21
20 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) 27 12 46.15% 4 15.38% 3 11.54% 7 26.92% 26
21 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ 29 12 54.55% 4 18.18% 0 0% 6 27.27% 22
22 โรงเรียนบ้านคูเมือง 22 12 57.14% 3 14.29% 3 14.29% 3 14.29% 21
23 โรงเรียนบ้านหนองดุม 18 12 66.67% 2 11.11% 0 0% 4 22.22% 18
24 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 25 11 44% 8 32% 4 16% 2 8% 25
25 โรงเรียนบ้านนา 30 11 42.31% 7 26.92% 2 7.69% 6 23.08% 26
26 โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) 24 11 47.83% 6 26.09% 3 13.04% 3 13.04% 23
27 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 24 11 45.83% 5 20.83% 8 33.33% 0 0% 24
28 โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง 17 11 68.75% 4 25% 1 6.25% 0 0% 16
29 โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 28 11 45.83% 2 8.33% 1 4.17% 10 41.67% 24
30 โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา 31 10 34.48% 7 24.14% 3 10.34% 9 31.03% 29
31 โรงเรียนบ้านเมืองนาท 21 10 47.62% 7 33.33% 1 4.76% 3 14.29% 21
32 โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 18 10 55.56% 6 33.33% 1 5.56% 1 5.56% 18
33 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) 20 10 52.63% 3 15.79% 2 10.53% 4 21.05% 19
34 โรงเรียนบ้านสะพานหิน 19 10 58.82% 1 5.88% 1 5.88% 5 29.41% 17
35 โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง 14 10 83.33% 0 0% 2 16.67% 0 0% 12
36 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 12 10 83.33% 0 0% 1 8.33% 1 8.33% 12
37 โรงเรียนบ้านแปรง 23 9 39.13% 8 34.78% 3 13.04% 3 13.04% 23
38 โรงเรียนบ้านชีวึก 16 9 56.25% 5 31.25% 1 6.25% 1 6.25% 16
39 โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง 17 9 52.94% 3 17.65% 2 11.76% 3 17.65% 17
40 โรงเรียนบ้านห้วยบง 21 9 42.86% 2 9.52% 2 9.52% 8 38.1% 21
41 โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว 17 9 56.25% 1 6.25% 4 25% 2 12.5% 16
42 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต 13 9 69.23% 1 7.69% 2 15.38% 1 7.69% 13
43 โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 27 8 40% 7 35% 4 20% 1 5% 20
44 โรงเรียนบ้านนารายณ์ 14 8 57.14% 2 14.29% 2 14.29% 2 14.29% 14
45 โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 16 8 50% 2 12.5% 1 6.25% 5 31.25% 16
46 โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด 10 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
47 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด 9 8 88.89% 0 0% 0 0% 1 11.11% 9
48 โรงเรียนบ้านซับพลู 23 7 31.82% 10 45.45% 2 9.09% 3 13.64% 22
49 โรงเรียนบ้านค้างพลู 16 7 43.75% 5 31.25% 4 25% 0 0% 16
50 โรงเรียนบ้านโนนตาล 18 7 38.89% 5 27.78% 3 16.67% 3 16.67% 18
51 โรงเรียนบ้านหนองไทร 16 7 46.67% 4 26.67% 3 20% 1 6.67% 15
52 โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 18 7 38.89% 4 22.22% 2 11.11% 5 27.78% 18
53 โรงเรียนบ้านวัง (สายอนุกูล) 14 7 50% 4 28.57% 2 14.29% 1 7.14% 14
54 โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก 16 7 46.67% 4 26.67% 1 6.67% 3 20% 15
55 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 13 7 58.33% 2 16.67% 3 25% 0 0% 12
56 โรงเรียนบ้านดอนขวาง 12 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
57 โรงเรียนบ้านสระแจง 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
58 โรงเรียนบ้านหนองบง 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
59 โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ 20 6 30% 4 20% 5 25% 5 25% 20
60 โรงเรียนบ้านโพนไพล 15 6 40% 3 20% 3 20% 3 20% 15
61 โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ 14 6 42.86% 3 21.43% 3 21.43% 2 14.29% 14
62 โรงเรียนบ้านหนองจาน 12 6 50% 2 16.67% 1 8.33% 3 25% 12
63 โรงเรียนบ้านโนนผักชี 11 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
64 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ (อ.ขามสะแกแสง) 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
65 โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี 11 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
66 โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
67 โรงเรียนมาบกราดวิทยา 11 6 54.55% 1 9.09% 3 27.27% 1 9.09% 11
68 โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
69 โรงเรียนบ้านโนนทอง 10 6 60% 0 0% 2 20% 2 20% 10
70 โรงเรียนบ้านดอนด่านใน 21 5 23.81% 9 42.86% 4 19.05% 3 14.29% 21
71 โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก 11 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
72 โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 14 5 35.71% 3 21.43% 3 21.43% 3 21.43% 14
73 โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย 9 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
74 โรงเรียนบ้านคลองขามป้อม 9 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
75 โรงเรียนเทพคงคา 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
76 โรงเรียนบ้านอ้อไพล 9 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
77 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน 11 5 50% 1 10% 1 10% 3 30% 10
78 โรงเรียนบ้านโคกแขวน 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
79 โรงเรียนบ้านหนองแดง 7 5 71.43% 0 0% 0 0% 2 28.57% 7
80 โรงเรียนบ้านป่าเพกา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
81 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม 16 4 25% 6 37.5% 2 12.5% 4 25% 16
82 โรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไร 12 4 33.33% 5 41.67% 3 25% 0 0% 12
83 โรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี) 14 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 3 25% 12
84 โรงเรียนบ้านทรงธรรม 10 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
85 โรงเรียนบ้านโนนสง่า 11 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 3 27.27% 11
86 โรงเรียนบ้านเจริญผล 9 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 9
87 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี 8 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
88 โรงเรียนบ้านครึมม่วง 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
89 โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 10 4 40% 2 20% 3 30% 1 10% 10
90 โรงเรียนบ้านบุเขว้า 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
91 โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
92 โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
93 โรงเรียนบ้านสำโรง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
94 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
95 โรงเรียนวัดกุดพิมาน 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
96 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
97 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อย 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
99 โรงเรียนบ้านหิงห้อย 10 3 30% 4 40% 1 10% 2 20% 10
100 โรงเรียนสระพระขมาดไพร 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
101 โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
102 โรงเรียนบ้านโนน 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
103 โรงเรียนบ้านกำปัง 10 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 9
104 โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง 11 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 5 45.45% 11
105 โรงเรียนบ้านวังสนวน 8 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
106 โรงเรียนบ้านหนองหัน 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
107 โรงเรียนบ้านมาบกราด 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
108 โรงเรียนบ้านหนองกก (อ.พระทองคำ) 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
109 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
110 โรงเรียนวัดสระจรเข้ (อ.โนนไทย) 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
111 โรงเรียนบ้านโคกแฝก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
112 โรงเรียนบ้านโคกกระบือ 6 3 50% 0 0% 3 50% 0 0% 6
113 โรงเรียนบ้านดอน 6 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
114 โรงเรียนบ้านหินดาด 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
115 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
116 โรงเรียนบ้านคู 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
117 โรงเรียนบ้านหนองแวง 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านหินเพิง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 17 2 12.5% 8 50% 3 18.75% 3 18.75% 16
121 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 13 2 16.67% 7 58.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
122 โรงเรียนบ้านพันชนะ 22 2 10.53% 6 31.58% 6 31.58% 5 26.32% 19
123 โรงเรียนวัดสระจรเข้ (อ.ด่านขุนทด) 11 2 18.18% 3 27.27% 2 18.18% 4 36.36% 11
124 โรงเรียนบ้านโจด 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
125 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
126 โรงเรียนบ้านหนองหอย 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
127 โรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
128 โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
129 โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
130 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
131 โรงเรียนบ้านหนุก 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
132 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
133 โรงเรียนบ้านดอนพะงาด 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
134 โรงเรียนบ้านหินลาด 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
135 โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
136 โรงเรียนศิริบ้านไร่ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
137 โรงเรียนบ้านหนองปรือ (อ.ขามสะแกแสง) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
139 โรงเรียนคมพิสิฐวิทยา 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
140 โรงเรียนบ้านซับยาง 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
141 โรงเรียนบ้านบุตะโก 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
142 โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
143 โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิต 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านดอนมุกมัน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านถนนหัก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ 6 1 16.67% 5 83.33% 0 0% 0 0% 6
148 โรงเรียนบ้านโนนเมือง (อ.ด่านขุนทด) 9 1 11.11% 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 9
149 โรงเรียนบ้านคลองแค 6 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
150 โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ 8 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
151 โรงเรียนบ้านบึงปรือ 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
152 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย 6 15 1 10% 2 20% 2 20% 5 50% 10
153 โรงเรียนบ้านหนองบัวละคร 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
154 โรงเรียนบ้านพันดุง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
155 โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
156 โรงเรียนบ้านทองหลาง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
157 โรงเรียนบ้านกระดาน 6 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
158 โรงเรียนบ้านตะเคียน 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
159 โรงเรียนบ้านกุดโดก 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
160 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
161 โรงเรียนวัดกุดน้ำใส 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
162 โรงเรียนไชยณรงค์วิทยา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
163 โรงเรียนบ้านประดู่งาม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านปราสาท 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนบ้านสระตอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
166 โรงเรียนบ้านหนองสาร 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
167 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
168 โรงเรียนบ้านหนองสะแก (อ.ขามทะเลสอ) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
169 โรงเรียนบ้านห้วย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
170 โรงเรียนศรีชลสินธุ์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
171 โรงเรียนบ้านหนองกก (อ.ขามทะเลสอ) 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
172 โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
173 โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านจะบู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านบึงอ้อ (ปุ่นอุปถัมภ์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านมะเกลือโกรกกระสัง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านวังยายทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านหนองกราด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านหาญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านหินหล่อง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านโค้งตะคร้อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง 5 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
189 โรงเรียนบ้านสระพัง 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
190 โรงเรียนบ้านห้วยสามขา 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
191 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
192 โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
193 โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
194 โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนบ้านป่ารังงาม 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
197 โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
198 โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะฯ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
199 โรงเรียนบ้านโนนสะเดา 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
200 โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
201 โรงเรียนบ้านเก่าบ้านน้อย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
202 โรงเรียนบ้านโนนหวาย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
203 โรงเรียนวัดบ้านกลาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
204 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
205 โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
206 โรงเรียนวัดหนองราง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]