หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ณ โรงเรียนด่านขุนทด ระหว่าง เดือนตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านขุนทด โดม (เต็นท์ที่ 1, 2) 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด โดม (เต็นท์ที่ 1, 2) 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านขุนทด โดม (เต็นท์ที่ 3, 4) 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด โดม (เต็นท์ที่ 3, 4) 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านขุนทด โดม (เต็นท์ที่ 5) 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด โดม (เต็นท์ที่ 5) 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านขุนทด โดม (เต็นท์ที่ 6, 7) 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านขุนทด โดม (เต็นท์ที่ 8, 9) 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด โดม (เต็นท์ที่ 6, 7) 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด โดม (เต็นท์ที่ 8, 9) 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด โดม (เต็นท์ที่ 10, 11) 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
12 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 1223 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
13 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านขุนทด โดม (เต็นท์ที่ 10, 11) 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
14 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านขุนทด โดม (เต็นท์ที่ 12, 13) 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
15 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด โดม (เต็นท์ที่ 12, 13) 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
16 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านขุนทด โดม (เต็นท์ที่ 14, 15) 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
17 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด โดม (เต็นท์ที่ 14, 15) 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
18 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านขุนทด โดม (เต็นท์ที่ 16, 17) 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
19 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด โดม (เต็นท์ที่ 16, 17) 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
20 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านขุนทด อาคาร 9 ห้อง 937 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
21 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด อาคาร 9 ห้อง 926 5 ต.ค. 2556 13.00-16.30
-
22 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านขุนทด อาคาร 9 ห้อง 916 4 ต.ค. 2556 13.00-16.30
-
23 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 1223 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
24 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด ห้องประชุม อาคาร 9 ห้อง 917 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
25 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด อาคาร 9 ห้อง 926 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
26 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 1223 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
27 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด อาคาร 9 ห้อง 937 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
28 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 1223 5 ต.ค. 2556 13.00-16.30
-
29 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด อาคาร 9 ห้อง 937 5 ต.ค. 2556 13.00-16.30
-
30 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 1223 4 ต.ค. 2556 13.00-16.30
-
31 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
32 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
33 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
34 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]