หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ณ โรงเรียนด่านขุนทด ระหว่าง เดือนตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ค่ายลูกเสือ สพป.นม.5 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือ สพป.นม.5 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือ สพป.นม.5 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข อาคารเรียน ห้องประชุม ชั้น 1 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข อาคารเรียน ห้องประชุม ชั้น 1 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข อาคารเรียน ห้องประชุม ชั้น 1 5 ต.ค. 2556 13.00-16.30
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข อาคารเรียน ชั้น 2 ห้อง 222, 224, 225 4 ต.ค. 2556 09.00-17.00
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข อาคารเรียน ชั้น 2 ห้อง 222, 224, 225 5 ต.ค. 2556 09.00-17.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข อาคารเรียน ชั้น 1 ห้อง 211, 212 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข อาคารเรียน ชั้น 1 ห้อง 211, 212 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข อาคารเรียน ชั้น 3 ห้อง 231 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข อาคารเรียน ชั้น 3 ห้อง 231 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข อาคารเรียน ชั้น 3 ห้อง 232 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข อาคารเรียน ชั้น 3 ห้อง 232 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข อาคารเรียน ชั้น 3 ห้อง 233 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข อาคารเรียน ชั้น 3 ห้อง 233 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข อาคารเรียน ชั้น 2 ห้อง 221 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข อาคารเรียน ชั้น 2 ห้อง 221 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สนามด้านทิศตะวันออก 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สนามด้านทิศตะวันออก 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]