หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ค่ายลูกเสือ สพป.นม.5 อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา  
2 หอประชุมที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด  
3 ห้องประชุมโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา  
4 เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา  
5 โรงเรียนด่านขุนทด ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา นายณรงค์ เลาอลงกรณ์   0866517409
6 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ ต.โคกรักษ์ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา นายสุรสิทธิ์ เกียรติวัชรกำจร   0817902096
7 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา นายวุฒิพงษ์ พงษ์ประดิษฐ์   0815471897
8 โรงเรียนบ้านหาญ ต.บ้านหาญ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา นายรัฐพนธ์ มากแสงสิริ   0818787155
9 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา นายปราโมทย์ มีทรัพย์   0872456563
10 โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา นายสุชาติ หาดขุนทด   0879664499

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]