อบรมการใช้โปรแรกมระบบการลงทะเบียน
วันที่ ๑๒ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ครูแพรุ่ง สีโนรักษ์ และครูปรีชา ราชพลแสน อบรมการใช้โปรแรกมระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม
วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 11:21 น.