สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นิยมมิตรวิทยาคาร 10 5 2 17 24 2 0 2 26
2 บ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 10 4 1 15 16 10 1 3 27
3 อนุบาลจุรีพันธ์ 10 4 1 15 15 6 2 1 23
4 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 9 10 3 22 18 6 1 8 25
5 อนุบาลอัจฉรา 7 4 3 14 20 1 3 2 24
6 เจียรวนนท์อุทิศ 1 7 4 2 13 13 12 5 3 30
7 บ้านท่าช้าง 5 9 4 18 18 7 4 3 29
8 วัดกลางดง 5 2 2 9 10 3 1 4 14
9 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 5 2 0 7 12 4 4 3 20
10 อนุบาลประชารัฐสามัคคี 4 6 0 10 14 1 1 0 16
11 บ้านนา (ประสิทธิ์วิทยาคาร) 4 4 2 10 8 5 3 2 16
12 ระดมวิทยานุสรณ์ 4 2 3 9 8 5 4 1 17
13 ขนงพระใต้ 4 1 5 10 15 7 4 4 26
14 บ้านโนนสง่า 4 1 0 5 10 3 1 0 14
15 คลองไทรวิทยาสิทธิ์ 4 1 0 5 7 1 2 1 10
16 บ้านซับเศรษฐี 4 1 0 5 6 3 3 4 12
17 บ้านวังไทร 4 0 4 8 9 4 1 7 14
18 บ้านโศกน้อย 4 0 2 6 7 0 0 0 7
19 บ้านหนองบัว 4 0 1 5 6 1 0 0 7
20 เติมแสงไขปากช่องวิทยา 3 8 1 12 12 10 1 1 23
21 บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) 3 4 5 12 13 3 0 0 16
22 มงคลกุล 3 3 4 10 12 4 2 2 18
23 วัดวชิราลงกรณวราราม 3 3 1 7 13 7 4 0 24
24 ไทยวัฒนาประชารัฐ 3 3 0 6 9 2 0 1 11
25 บ้านดอนเมือง 3 2 1 6 7 0 1 2 8
26 บ้านหนองหมาก 3 2 0 5 7 6 6 0 19
27 รุ่งอรุณวิทยา 3 1 4 8 15 9 9 4 33
28 โนนค่าวิทยา 3 1 4 8 11 6 1 1 18
29 หนองน้ำใส 3 1 1 5 5 8 2 2 15
30 คีรีวัฒนา 3 1 0 4 7 3 1 2 11
31 นาหว้าไตรประชาคม 3 0 1 4 4 1 0 0 5
32 บ้านหนองกะทุ่ม 2 3 1 6 5 0 4 1 9
33 บ้านหนองห่าน 2 2 0 4 6 0 2 0 8
34 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 2 2 0 4 5 3 2 2 10
35 วันอาสาพัฒนา 2520 2 1 5 8 9 9 7 2 25
36 ชินวงศ์อุปถัมภ์ 2 1 2 5 5 4 2 3 11
37 บ้านลาดบัวขาว 2 1 2 5 4 3 1 4 8
38 บ้านมะค่างาม 2 1 2 5 4 0 3 1 7
39 บ้านคลองเสือ 2 1 0 3 3 0 0 1 3
40 บ้านซับใต้ 2 0 2 4 10 3 5 1 18
41 บ้านหนองสาหร่าย 2 0 1 3 6 2 1 2 9
42 โค้งยางวิทยา 2 0 1 3 3 1 1 3 5
43 บ้านป่ากล้วย 2 0 0 2 4 4 1 0 9
44 ผ่านศึกสงเคราะห์ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
45 บ้านโนนรัง 2 0 0 2 1 0 0 0 1
46 ประชาราษฎร์สามัคคี 1 5 0 6 5 8 1 0 14
47 บ้านหมูสี 1 3 2 6 7 0 5 3 12
48 ทับ 6 วิทยาคาร 1 3 0 4 8 2 0 2 10
49 บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี 1 2 4 7 8 5 3 3 16
50 หนองแวงพิทยาคม 1 2 3 6 6 3 2 1 11
51 บ้านหนองเบน 1 2 2 5 8 4 3 0 15
52 บ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) 1 2 1 4 6 3 0 2 9
53 นาตะโครก 1 2 1 4 2 2 0 0 4
54 บ้านคลองยาง 1 2 0 3 4 6 2 2 12
55 บ้านหนองไข่น้ำลำพญากลาง 1 2 0 3 4 0 0 0 4
56 บ้านวังโรงน้อย 1 2 0 3 3 2 1 0 6
57 วัดมิตรภาพวนาราม 1 1 3 5 11 7 5 4 23
58 ประสารวิทยา 1 1 2 4 7 4 2 0 13
59 บ้านหนองกระทุ่ม 1 1 2 4 4 4 1 1 9
60 บ้านมะเกลือใหม่ 1 1 1 3 6 1 3 6 10
61 บ้านหนองหญ้าขาว 1 1 1 3 4 2 1 1 7
62 บ้านวังกระสวย 1 1 1 3 2 1 0 1 3
63 บ้านหนองไผ่ 1 1 0 2 2 1 0 1 3
64 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 1 0 2 3 6 4 1 5 11
65 พรพิทยาคม 1 0 2 3 4 3 2 3 9
66 เบทาโกรวิทยา 1 0 1 2 4 0 2 0 6
67 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 1 0 1 2 3 2 0 2 5
68 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) 1 0 1 2 3 0 0 2 3
69 วัดบันไดม้า 1 0 1 2 1 0 0 2 1
70 บ้านคลองเดื่อ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
71 บ้านหินเพิง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
72 บ้านวังสีสด 1 0 0 1 1 2 1 1 4
73 กิริวัฒนศักดิ์ 1 0 0 1 1 0 1 2 2
74 นาดีศรีสะอาด 1 0 0 1 1 0 0 2 1
75 บ้านน้อยกุดคล้า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
76 ประชานุสรณ์ 1 0 0 1 0 2 1 0 3
77 บ้านปางละกอ 0 3 1 4 6 4 0 0 10
78 บ้านห้วยตะคร้อ 0 2 3 5 6 1 0 0 7
79 เรืองศรีวิทยา 0 2 2 4 1 3 8 0 12
80 บ้านบุตาสง 0 2 1 3 6 1 1 1 8
81 บ้านวังรางใหญ่ 0 2 0 2 4 3 0 3 7
82 บ้านบุ่งเตย 0 2 0 2 4 1 2 0 7
83 บ้านกุดชะนวน "รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ" 0 2 0 2 3 1 0 0 4
84 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 2 0 2 2 2 0 1 4
85 บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 0 2 0 2 1 1 1 0 3
86 บ้านหนองขวางวิทยา 0 1 5 6 7 3 2 3 12
87 บ้านนากลาง 0 1 2 3 4 4 4 3 12
88 บ้านวังรางน้อย 0 1 2 3 4 1 1 0 6
89 บ้านใหม่สำโรง 0 1 1 2 7 2 0 1 9
90 บ้านโนนกระโดน 0 1 1 2 5 2 1 1 8
91 ซับตะเคียน 0 1 1 2 4 2 0 1 6
92 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี 0 1 1 2 2 3 1 0 6
93 บ้านหัวป้าง 0 1 1 2 2 1 0 0 3
94 บ้านลำทองหลาง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
95 ประชารัฐวิทยา 0 1 1 2 1 1 1 3 3
96 บ้านคลองดินดำ 0 1 1 2 1 0 0 2 1
97 บ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) 0 1 1 2 0 3 0 0 3
98 กมลวิชญ์ศึกษา 0 1 0 1 4 2 0 0 6
99 แหลมทองวิทยานุสรณ์ 0 1 0 1 3 2 1 0 6
100 คลองแจ้งวิทยา 0 1 0 1 3 1 0 0 4
101 วัฒนวิทยา 0 1 0 1 2 0 2 1 4
102 บ้านกุดขมิ้น 0 1 0 1 1 3 1 1 5
103 เซนต์โยเซฟศึกษา 0 1 0 1 1 2 2 4 5
104 บ้านคลองมะค่าหิน 0 1 0 1 1 1 0 1 2
105 บ้านโนนเสลา 0 1 0 1 1 1 0 1 2
106 โนนกราดสามัคคี 0 1 0 1 1 1 0 0 2
107 วัดขนงพระเหนือ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
108 เสมาวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
109 สกุลศึกษา 0 1 0 1 0 1 0 0 1
110 บ้านหนองคุ้มวิทยา 0 0 2 2 6 2 0 0 8
111 บ้านหนองม่วง 0 0 2 2 4 3 1 0 8
112 บ้านคลองตะแบก 0 0 2 2 2 4 0 1 6
113 บ้านเขาแก้ว 0 0 1 1 4 1 1 0 6
114 บ้านโป่งตาลอง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
115 โคกมะกอก 0 0 1 1 2 2 0 6 4
116 บ้านสองคร 0 0 1 1 2 1 1 1 4
117 บ้านโคกหินเหล็กไฟ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
118 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 0 0 1 1 1 4 1 2 6
119 บ้านห้วยไผ่ 0 0 1 1 1 3 0 0 4
120 บ้านหนองสลักได 0 0 1 1 1 2 1 0 4
121 บ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) 0 0 1 1 1 1 1 2 3
122 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 0 0 1 1 1 1 0 0 2
123 บ้านโป่งวัวแดง 0 0 1 1 0 1 1 2 2
124 ไตรรัตน์วิทยาคาร 0 0 0 0 4 1 2 2 7
125 บ้านทุ่งสะแบง 0 0 0 0 4 0 1 1 5
126 บ้านมะเกลือเก่า 0 0 0 0 2 2 0 0 4
127 บ้านป่าไผ่ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
128 สัญลักษณ์วิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
129 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 2 0 1 2 3
130 บ้านหนองบัวน้อย 0 0 0 0 2 0 0 1 2
131 ถนนมิตรภาพ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
132 บ้านสลักใด 0 0 0 0 1 2 0 1 3
133 บ้านหนองตอ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
134 บ้านปางโก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
135 แสงสุริยาวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
136 บ้านกุดหัวช้าง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
137 รามวิทยาประชานุสรณ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
138 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
139 บ้านซับใต้ (ปากช่อง) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
140 บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
141 บ้านโป่งกะสัง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
142 นิคมชลประทานสงเคราะห์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 บ้านหนองบอน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 บ้านเลิศสวัสดิื์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 บ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) 0 0 0 0 0 2 0 1 2
146 บ้านซับน้อย 0 0 0 0 0 1 1 1 2
147 มารดาดรุณีรักษ์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
148 บ้านหนองตะกู 0 0 0 0 0 1 1 0 2
149 บ้านห้วยลุง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
150 สง่าพัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 2 1
151 บ้านหนองตาแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 1 1
152 สันติพัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
153 บุญเจริญวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
154 บ้านวังกะทะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
155 จตุรคามสามัคคี 0 0 0 0 0 0 2 1 2
156 เสนารัฐวิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 2 0 2
157 บ้านโนนประดู่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
158 บ้านซับหวาย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
159 บ้านหนองไม้ตาย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
160 บ้านหนองไม้ตาย (อำเภอสีคิ้ว) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
161 บ้านหินดาด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
162 บ้านห้วยตะแคงใต้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
163 บ้านเขาจันทน์หอม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
164 สระน้ำใสวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
165 เที่ยงธรรมวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
166 บ้านหนองกก(ประชาพัฒนา) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
167 บ้านหนองจอก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
168 บ้านหนองเลา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
169 บ้านโสกแจ้ง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
170 ถนอมศิษย์วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 203 178 146 527 698 341 190 190 1,229