หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 29 24 85.71% 2 7.14% 0 0% 2 7.14% 28
2 โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา 31 23 79.31% 1 3.45% 3 10.34% 2 6.9% 29
3 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 38 22 59.46% 10 27.03% 1 2.7% 4 10.81% 37
4 โรงเรียนขนงพระใต้ 38 19 52.78% 8 22.22% 5 13.89% 4 11.11% 36
5 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 37 19 55.88% 6 17.65% 1 2.94% 8 23.53% 34
6 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 39 18 52.94% 7 20.59% 5 14.71% 4 11.76% 34
7 โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 26 15 62.5% 6 25% 2 8.33% 1 4.17% 24
8 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 41 14 38.89% 9 25% 9 25% 4 11.11% 36
9 โรงเรียนโนนค่าวิทยา 26 14 58.33% 7 29.17% 2 8.33% 1 4.17% 24
10 โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) 19 14 82.35% 3 17.65% 0 0% 0 0% 17
11 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี 17 14 87.5% 1 6.25% 1 6.25% 0 0% 16
12 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 34 13 39.39% 12 36.36% 5 15.15% 3 9.09% 33
13 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา 28 13 50% 11 42.31% 1 3.85% 1 3.85% 26
14 โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม 25 13 54.17% 7 29.17% 4 16.67% 0 0% 24
15 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง 22 13 68.42% 5 26.32% 0 0% 1 5.26% 19
16 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 23 12 52.17% 4 17.39% 4 17.39% 3 13.04% 23
17 โรงเรียนมงคลกุล 20 12 60% 4 20% 2 10% 2 10% 20
18 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 29 12 44.44% 1 3.7% 8 29.63% 6 22.22% 27
19 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม 29 11 40.74% 7 25.93% 5 18.52% 4 14.81% 27
20 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 30 11 50% 5 22.73% 5 22.73% 1 4.55% 22
21 โรงเรียนบ้านซับใต้ 22 11 55% 3 15% 5 25% 1 5% 20
22 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ 17 11 73.33% 2 13.33% 1 6.67% 1 6.67% 15
23 โรงเรียนบ้านหนองหมาก 24 10 43.48% 6 26.09% 7 30.43% 0 0% 23
24 โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว 23 10 45.45% 5 22.73% 3 13.64% 4 18.18% 22
25 โรงเรียนบ้านหนองเบน 18 10 55.56% 5 27.78% 3 16.67% 0 0% 18
26 โรงเรียนวัดกลางดง 21 10 55.56% 3 16.67% 1 5.56% 4 22.22% 18
27 โรงเรียนบ้านโนนสง่า 16 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
28 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 30 9 33.33% 9 33.33% 7 25.93% 2 7.41% 27
29 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 18 9 56.25% 4 25% 2 12.5% 1 6.25% 16
30 โรงเรียนบ้านวังไทร 23 9 42.86% 4 19.05% 1 4.76% 7 33.33% 21
31 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 19 9 50% 3 16.67% 4 22.22% 2 11.11% 18
32 โรงเรียนทับ 6 วิทยาคาร 15 9 69.23% 2 15.38% 0 0% 2 15.38% 13
33 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี 21 8 42.11% 5 26.32% 3 15.79% 3 15.79% 19
34 โรงเรียนบ้านนา (ประสิทธิ์วิทยาคาร) 20 8 44.44% 5 27.78% 3 16.67% 2 11.11% 18
35 โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ 20 8 47.06% 5 29.41% 0 0% 4 23.53% 17
36 โรงเรียนบ้านบุตาสง 11 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
37 โรงเรียนบ้านคลองยาง 21 7 35% 6 30% 5 25% 2 10% 20
38 โรงเรียนคีรีวัฒนา 20 7 46.67% 4 26.67% 2 13.33% 2 13.33% 15
39 โรงเรียนประสารวิทยา 22 7 53.85% 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 13
40 โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา 15 7 46.67% 3 20% 2 13.33% 3 20% 15
41 โรงเรียนซับตะเคียน 14 7 53.85% 3 23.08% 1 7.69% 2 15.38% 13
42 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ 16 7 50% 2 14.29% 4 28.57% 1 7.14% 14
43 โรงเรียนบ้านหมูสี 15 7 46.67% 0 0% 5 33.33% 3 20% 15
44 โรงเรียนบ้านดอนเมือง 11 7 70% 0 0% 1 10% 2 20% 10
45 โรงเรียนบ้านโศกน้อย 8 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
46 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 13 6 46.15% 4 30.77% 3 23.08% 0 0% 13
47 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 16 6 37.5% 4 25% 1 6.25% 5 31.25% 16
48 โรงเรียนบ้านปางละกอ 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
49 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี 17 6 37.5% 3 18.75% 3 18.75% 4 25% 16
50 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) 11 6 54.55% 3 27.27% 0 0% 2 18.18% 11
51 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 11 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
52 โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
53 โรงเรียนบ้านวังรางน้อย 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
54 โรงเรียนบ้านหนองบัว 10 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
55 โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
56 โรงเรียนบ้านหนองห่าน 8 6 75% 0 0% 2 25% 0 0% 8
57 โรงเรียนหนองน้ำใส 19 5 29.41% 8 47.06% 2 11.76% 2 11.76% 17
58 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 14 5 35.71% 8 57.14% 1 7.14% 0 0% 14
59 โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ 16 5 35.71% 4 28.57% 2 14.29% 3 21.43% 14
60 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 12 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
61 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า 10 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
62 โรงเรียนบ้านโนนกระโดน 10 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
63 โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม 10 5 50% 0 0% 4 40% 1 10% 10
64 โรงเรียนบ้านนากลาง 15 4 26.67% 4 26.67% 4 26.67% 3 20% 15
65 โรงเรียนพรพิทยาคม 14 4 30.77% 4 30.77% 2 15.38% 3 23.08% 13
66 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 10 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
67 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
68 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 9 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
69 โรงเรียนกมลวิชญ์ศึกษา 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
70 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร 9 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 9
71 โรงเรียนบ้านบุ่งเตย 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
72 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
73 โรงเรียนโนนกราดสามัคคี 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
74 โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
75 โรงเรียนบ้านมะค่างาม 11 4 50% 0 0% 3 37.5% 1 12.5% 8
76 โรงเรียนเบทาโกรวิทยา 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
77 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแบง 7 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
78 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำลำพญากลาง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ 8 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
80 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 8 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
81 โรงเรียนโค้งยางวิทยา 10 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
82 โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
83 โรงเรียนบ้านกุดชะนวน "รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ" 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
84 โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
85 โรงเรียนบ้านคลองเสือ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
86 โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านคลองตะแบก 7 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
88 โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี 7 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
89 โรงเรียนโคกมะกอก 11 2 20% 2 20% 0 0% 6 60% 10
90 โรงเรียนนาตะโครก 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
91 โรงเรียนบ้านสองคร 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
92 โรงเรียนบ้านวังกระสวย 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
93 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
94 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
95 โรงเรียนบ้านหัวป้าง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
96 โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
97 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
98 โรงเรียนวัฒนวิทยา 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
99 โรงเรียนบ้านหนองแวง 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
100 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
101 โรงเรียนถนนมิตรภาพ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านลำทองหลาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านหินเพิง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 9 1 12.5% 4 50% 1 12.5% 2 25% 8
107 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา 12 1 8.33% 3 25% 8 66.67% 0 0% 12
108 โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
109 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
110 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา 9 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 4 44.44% 9
111 โรงเรียนบ้านวังสีสด 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
112 โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย 7 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
113 โรงเรียนบ้านหนองสลักได 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
114 โรงเรียนบ้านสลักใด 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
115 โรงเรียนบ้านหนองตอ 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านปางโก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนประชารัฐวิทยา 6 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 6
118 โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
119 โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
121 โรงเรียนบ้านโนนเสลา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
122 โรงเรียนสันติพัฒนา 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
128 โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านซับใต้ (ปากช่อง) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
130 โรงเรียนนาดีศรีสะอาด 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
131 โรงเรียนบ้านคลองดินดำ 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
132 โรงเรียนวัดบันไดม้า 4 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
133 โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
134 โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
135 โรงเรียนบ้านโนนรัง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านหนองบอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิื์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนเสมาวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
143 โรงเรียนประชานุสรณ์ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
144 โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
145 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
146 โรงเรียนบ้านซับน้อย 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
147 โรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์ 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านหนองตะกู 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านห้วยลุง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
150 โรงเรียนสง่าพัฒนา 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
151 โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
152 โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านวังกะทะ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนสกุลศึกษา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนจตุรคามสามัคคี 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
156 โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านโนนประดู่ 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านซับหวาย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย (อำเภอสีคิ้ว) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านหินดาด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านห้วยตะแคงใต้ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
164 โรงเรียนสระน้ำใสวิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
165 โรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
166 โรงเรียนบ้านหนองกก(ประชาพัฒนา) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
167 โรงเรียนบ้านหนองจอก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
168 โรงเรียนบ้านหนองเลา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
169 โรงเรียนบ้านโสกแจ้ง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
170 โรงเรียนถนอมศิษย์วิทยา 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]