เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
ตารางวันและสถานที่จัดการแข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
24 ก.ย. 2556
25 ก.ย. 2556
26 ก.ย. 2556
27 ก.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
 

เข้าระบบพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค

กำหนดการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ปี 2556

ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่

สรุปเหรียญรางวัล

แจ้งทุกโรงเรียน ตรวจสอบความถูกต้องรายชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง โรงเรียนสามารถแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้เอง หรือแจ้งเจ้าหน้าศูนย์ฯ คลิกของท่านให้ดำเนินการแก้ไขก่อนจะมีผลกับเกียรติบัตร ก่อนวันที่ 2 ตุลาคม 2556 ครับ

พิมพ์เกียรติบัตรผลการแข่งขันครูผู้ฝึกสอนและนักเรียน เริ่มพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

วันที่:24 กย.56

สถานที่: โรงเรียนถนนมิตรภาพ

กลุ่มสาระ ภาษาไทย

รายการแข่งขัน

เฉพาะรายการ 1.กิจกรรมอ่านเอาเรื่อง(อ่านในใจ) ระดับชั้นม.1-3 (09.00-10.30)

2.กิจกรรมเขียนเรียงความและคัดลายมือระดับชั้นป.1-3,ป.4-6,ม.1-3 (09.00-10.30)

3.กิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ม.1-3(11.00)

4.กิจกรรมแต่งบทร้อยกรองกลอน 4 บทระดับชั้นป.4-6 (09.00-10.30)

5.กิจกรรมแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี 11 ระดับชั้น ม.1-3 (09.00-10.30)วันที่ : 25 กย.56

สถานที่:โรงเรียนถนนมิตรภาพ

กลุ่มสาะการเรียนรู้ : ภาษาไทย

เฉพาะรายการ

1.กิจกรรมอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญระดับชั้น ป.1-3,ป.4-6

2.กิจกรรมท่องบทอาขยานทำนองเสนาะระดับชั้น ป.1-3,ป.4-6,ม.1-3


สถานที่:โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ1

กลุ่มสาะการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์และปฐมวัย

ทุกรายการ


สถานที่:โรงเรียนบ้านโนนกุ่มฯ

กลุ่มสาะการเรียนรู้ : สังคมศึกษาฯ

ทุกรายการ ยกเว้นโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ป.4-6และ ม.1-3 ( เพราะมีตัวแทนแล้ว)


สถานที่:โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่

กลุ่มสาะการเรียนรู้ : ศิลปะ

ทุกรายการและกิจกรรมท้องถิ่นวันที่ : 26 กย.56

สถานที่::โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร

กลุ่มสาะการเรียนรู้ : คอมพิวเตอร์ประถมศึกษา

ทุกรายการ


สถานที่:โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร

กลุ่มสาะการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ

ทุกรายการยกเว้นการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.1-3และป.4-6 (เพราะมีตัวแทนแล้ว)


สถานที่:โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า

กลุ่มสาะการเรียนรู้ : การงานอาชีพ

ทุกรายการ


สถานที่:โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์

กลุ่มสาะการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์

ทุกรายการ ยกเว้นเครื่องบิน,เครื่องร่อน


วันที่ : 27 กย.56

สถานที่:โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ เปลี่ยนแปลง

กลุ่มสาะการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา

ทุกรายการ


สถานที่:โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร

กลุ่มสาะการเรียนรู้ : คอมพิวเตอร์มัธยมศึกษา

ทุกรายการ


สถานที่:โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร

กลุ่มสาะการเรียนรู้ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ทุกรายการ


สถานที่:โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม

กลุ่มสาะการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์

เครื่องบิน,เครื่องร่อน 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
อบรมการใช้งานเว็บไซต์โปรแกรมระบบลงทะเบียนและรายงานผล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
อบรมการใช้งานเว็บไซต์โปรแกรมระบบลงทะเบียนและรายงานผล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกาษา 2556
วันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 15:24 น.
อบรมการใช้โปรแรกมระบบการลงทะเบียน
วันที่ ๑๒ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ครูแพรุ่ง สีโนรักษ์ และครูปรีชา ราชพลแสน อบรมการใช้โปรแรกมระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม
วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 11:21 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 202
จำนวนทีม 1,686
จำนวนนักเรียน 4,098
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,434
จำนวนกรรมการ 1,635
ครู+นักเรียน 6,532
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,167
ประกาศผลแล้ว 253/260 (97.31%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 37
เมื่อวาน 36
สัปดาห์นี้ 247
สัปดาห์ที่แล้ว 472
เดือนนี้ 866
เดือนที่แล้ว 1,031
ปีนี้ 8,626
ทั้งหมด 373,219