สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านไทยสามัคคี 27 5 3 4 35
2 อนุบาลสกุลจิตร 22 11 1 8 34
3 บ้านเมืองปักสามัคคี 21 6 4 7 31
4 ครบุรีวิทยา 20 1 2 2 23
5 ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 17 4 5 6 26
6 สะแกราชวิทยาคม 15 5 6 9 26
7 บ้านกุดโบสถ์ 14 5 4 0 23
8 บ้านบุไผ่ 14 5 0 1 19
9 บ้านหนองโบสถ์ 13 3 6 6 22
10 บ้านซับก้านเหลือง 13 3 1 4 17
11 บ้านโนนสมบูรณ์ 12 9 1 4 22
12 ชุมชนบ้านเสิงสาง 12 2 3 1 17
13 ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 11 1 0 3 12
14 ท้าวสุรนารี(2521) 10 8 2 2 20
15 บ้านศาลเจ้าพ่อ 10 4 1 6 15
16 เจียรวนนท์อุทิศ 2 10 2 1 3 13
17 บ้านลำนางแก้ว 8 5 2 7 15
18 บ้านหนองตะเข้หนองตูม 8 5 2 2 15
19 บ้านหนอ่งหินโคน 8 4 2 1 14
20 ตะแบกวิทยา 8 4 0 0 12
21 ชุมชนจระเข้หินฯ 7 3 5 2 15
22 บ้านสันติสุข 7 3 2 1 12
23 บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 7 3 1 6 11
24 บ้านสุขไพบูลย์ 7 2 0 10 9
25 บ้านระเริง 7 2 0 2 9
26 บ้านโนนสาวเอ้ 7 2 0 1 9
27 บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 7 1 2 1 10
28 บ้านบุหว้าสามัคคี 7 1 1 2 9
29 บ้านปางไม้ 7 0 1 3 8
30 บ้านโคกสันติสุข 6 4 4 1 14
31 ป่าไม่อุทิศ 2 6 2 6 2 14
32 บ้านไผ่ 6 2 1 0 9
33 วัดใหม่สำโรง 6 2 0 4 8
34 บ้านหนองแคทราย 6 2 0 2 8
35 สามัคคีประชาสรรค์ 6 1 1 0 8
36 บ้านหนองตะแบก 6 1 0 3 7
37 บ้านหนองใหญ่พัฒนา 6 1 0 0 7
38 เหรียญทองวิทยา 6 0 0 3 6
39 บ้านโนนเหลื่อม 6 0 0 0 6
40 บ้านไชยวาล 6 0 0 0 6
41 บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 5 5 4 2 14
42 วัดพรหมราช 5 5 1 6 11
43 บ้านหนองแดง 5 5 0 0 10
44 บุญณดาวิทยา 5 2 2 1 9
45 บ้านหนองใหญ่ 5 2 1 3 8
46 บ้านบะใหญ่ 5 2 1 0 8
47 บ้านไทรงาม 5 2 0 5 7
48 บ้านหนองสนวน 5 1 3 1 9
49 บ้านดอนแสนสุข 5 1 2 5 8
50 ม่วงแก้ววิทยาคาร 5 1 2 4 8
51 บ้านโคกสำราญ 5 1 2 0 8
52 บ้านลำเพียก 5 1 0 2 6
53 บ้านบ่อปลา 5 0 0 1 5
54 บ้านโคกสะอาด 5 0 0 0 5
55 บ้านเก่าปอแดง 5 0 0 0 5
56 บ้านมาบกราด 4 4 2 2 10
57 บ้านทุ่งแขวน 4 3 2 3 9
58 ชุมชนบ้านตะขบ 4 3 2 3 9
59 บ้านบุเจ้าคุณ 4 2 0 5 6
60 บ้านหนองไม้สัก 4 2 0 1 6
61 บ้านหนองไผ่ใหญ่ 4 2 0 0 6
62 วัดโพธินิมิตร 4 2 0 0 6
63 จอมทองวิทยา 4 1 3 6 8
64 บ้านหนองหิน 4 1 2 0 7
65 ไผ่สีสุก 4 1 1 1 6
66 บ้านหนองรัง 4 1 1 0 6
67 บ้านบุมะค่า 4 0 2 0 6
68 บ้านเฉลียง(คุรุราษฏร์บำรุง) 4 0 1 0 5
69 บ้านสระตะเคียน 4 0 0 2 4
70 มูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา 4 0 0 1 4
71 วัดหลุมข้าว 4 0 0 1 4
72 บ้านคลองซับน้อย 4 0 0 1 4
73 แหลมรวกบำรุง 4 0 0 0 4
74 บ้านราษฎร์พัฒนา 3 5 2 3 10
75 บ้านคลองทุเรียน 3 4 1 0 8
76 ธงชัยเหนือวิทยา 3 3 3 7 9
77 บ้านหนองโสน 3 1 0 4 4
78 บ้านบุตะโก 3 1 0 3 4
79 บ้านลำไซกง 3 1 0 2 4
80 บ้านท่าเยี่ยม 3 1 0 2 4
81 บ้านบุตาโฮ โนนกลาง 3 1 0 1 4
82 บ้านหนองเสือบอง 3 1 0 1 4
83 หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 3 1 0 0 4
84 บ้านซับไทรทอง 3 1 0 0 4
85 บ้านยางกระทุง 3 1 0 0 4
86 บ้านโคกโจด 3 0 1 1 4
87 อาจวิทยาคาร 3 0 0 2 3
88 วัดบ้านพร้าว 3 0 0 1 3
89 บ้านแชะ 2 5 2 3 9
90 อนุศาสน์วิทยา 2 4 1 2 7
91 บ้านพนาหนองหิน 2 2 1 4 5
92 บ้านใหญ่ 2 1 2 2 5
93 บ้านคลองใบพัด 2 1 1 0 4
94 บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิต 2 1 1 0 4
95 วัดไม้เสี่ยว 2 1 1 0 4
96 บ้านวังหมี 2 1 0 1 3
97 บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 2 1 0 0 3
98 วัดบ้านส่อง 2 1 0 0 3
99 บ้านคลองสาริกา 2 1 0 0 3
100 บ้านบุหัวช้าง 2 1 0 0 3
101 มารีย์ธงชัย 2 0 2 2 4
102 บ้านคลองสะท้อน 2 0 2 0 4
103 ด่านอุดมวิทยา 2 0 1 1 3
104 พุปลาไหล 2 0 1 1 3
105 บ้านโป่งสามัคคี 2 0 1 0 3
106 บ้านคลองทราย 2 0 0 3 2
107 บ้านสระว่านพระยา 2 0 0 1 2
108 บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 2 0 0 1 2
109 รักเมืองไทย 1 2 0 0 1 2
110 จตุคามวิทยาคม 2 0 0 0 2
111 บ้านหนองต้อ 2 0 0 0 2
112 บ้านหนองล้างช้าง 2 0 0 0 2
113 หนองนกเขียนสามัคคี 1 4 3 1 8
114 บ้านหนองขนาก 1 4 0 2 5
115 บ้านหนองไทร 1 4 0 1 5
116 บ้านทรัพย์เจริญ 1 2 0 2 3
117 บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 1 2 0 2 3
118 บ้านหนองเมา 1 2 0 0 3
119 บ้านสมบัติเจริญ 1 1 1 1 3
120 อนุบาลบัณฑิตน้อย2 1 1 1 0 3
121 บ้านดอนกรูด 1 1 1 0 3
122 บ้านท่าวังไทรสามัคคี 1 1 1 0 3
123 หนองชุมแสงศรัทธาคาร 1 1 1 0 3
124 บ้านกลาง 1 1 1 0 3
125 สายมิตรปักธงชัย7 1 1 0 3 2
126 วัดมกุฎไทยยาราม 1 1 0 1 2
127 บ้านบุยายแลบ 1 1 0 1 2
128 บ้านประชาสันต์ 1 1 0 1 2
129 บ้านคลองเตย 1 1 0 0 2
130 บ้านหนองแวง 1 1 0 0 2
131 บ้านหนองโสมง 1 1 0 0 2
132 บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 1 0 2 1 3
133 บ้านมาบตะโกเอน 1 0 1 0 2
134 บ้านพันธ์สงวน 1 0 1 0 2
135 บ้านราษฎร์สามัคคี 1 0 0 2 1
136 บ้านสระผักโพด 1 0 0 2 1
137 บ้านพัดทะเล 1 0 0 1 1
138 วัดหงษ์ 1 0 0 1 1
139 บ้านเขาพญาปราบ 1 0 0 0 1
140 บ้านหนองกก 1 0 0 0 1
141 บ้านห้วยน้ำเค็ม 1 0 0 0 1
142 บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 1 0 0 0 1
143 วัดโพธิ์เมืองสามัคคี 1 0 0 0 1
144 หนองไผ่วิทยา 1 0 0 0 1
145 บ้านหนองแฟบ 1 0 0 0 1
146 บ้านน้อย 1 0 0 0 1
147 บ้านวังตะเคียน 1 0 0 0 1
148 บ้านหนองตาด 1 0 0 0 1
149 วัดโคกสระน้อย 1 0 0 0 1
150 บ้านปลายดาบ 0 3 2 3 5
151 บ้านน้ำซับ 0 2 0 0 2
152 วัดทุ่งจาน 0 2 0 0 2
153 บ้านซับเต่า 0 1 1 2 2
154 บ้านเทพนิมิต 0 1 1 1 2
155 วัดศีรษะกระบือ 0 1 0 0 1
156 บ้านสระประทีป 0 1 0 0 1
157 บ้านโกรกสำโรง 0 1 0 0 1
158 บ้านคลองบง 0 1 0 0 1
159 บ้านซับสะเดา 0 1 0 0 1
160 บ้านหนองนมนาง 0 1 0 0 1
161 แสนยวิทยาภูมิ 0 1 0 0 1
162 บ้านโพนทราย 0 0 1 0 1
163 บ้านขี้เหล็ก 0 0 1 0 1
164 บ้านตะกุดโนนระเวียง 0 0 1 0 1
165 บ้านโคกไม้งาม 0 0 1 0 1
166 บ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) 0 0 0 2 0
167 บ้านนางเหริญ 0 0 0 1 0
168 บ้านบ่อลิงประชาสรรค์ 0 0 0 1 0
169 บ้านวังหิน 0 0 0 1 0
170 สวนหมากสงเคราะห์ 0 0 0 1 0
171 บ้านหนองโดน 0 0 0 0 0
172 บ้านหน้ากลองวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 679 262 148 258 1,347