สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเมืองปักสามัคคี 34 8 4 8 46
2 ครบุรีวิทยา 28 1 2 2 31
3 บ้านไทยสามัคคี 27 5 3 4 35
4 อนุบาลสกุลจิตร 22 11 1 8 34
5 บ้านกุดโบสถ์ 19 5 5 0 29
6 บ้านหนองโบสถ์ 18 5 6 6 29
7 บ้านหนองตะเข้หนองตูม 17 6 2 3 25
8 บ้านบุไผ่ 17 5 0 2 22
9 ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 17 4 5 6 26
10 สะแกราชวิทยาคม 16 5 6 9 27
11 ท้าวสุรนารี(2521) 14 9 2 2 25
12 บ้านสุขไพบูลย์ 14 2 0 10 16
13 บ้านโนนสมบูรณ์ 13 11 1 4 25
14 บ้านซับก้านเหลือง 13 3 1 4 17
15 ชุมชนบ้านเสิงสาง 13 2 3 1 18
16 ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 11 1 0 3 12
17 ชุมชนจระเข้หินฯ 10 4 5 3 19
18 บ้านศาลเจ้าพ่อ 10 4 1 6 15
19 เจียรวนนท์อุทิศ 2 10 3 1 3 14
20 บ้านบุหว้าสามัคคี 10 1 1 2 12
21 บ้านสระตะเคียน 10 0 0 4 10
22 บ้านโนนเหลื่อม 9 0 0 0 9
23 บ้านลำนางแก้ว 8 5 2 7 15
24 บ้านหนอ่งหินโคน 8 4 2 1 14
25 บ้านไผ่ 8 4 1 0 13
26 ตะแบกวิทยา 8 4 0 0 12
27 บ้านสันติสุข 8 3 2 1 13
28 สามัคคีประชาสรรค์ 8 1 1 0 10
29 บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 7 4 1 6 12
30 บ้านระเริง 7 2 0 2 9
31 บ้านโนนสาวเอ้ 7 2 0 1 9
32 บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 7 1 2 1 10
33 ธงชัยเหนือวิทยา 6 5 3 7 14
34 บ้านโคกสันติสุข 6 4 4 1 14
35 บ้านหนองใหญ่ 6 3 1 3 10
36 วัดโพธินิมิตร 6 3 0 0 9
37 ป่าไม่อุทิศ 2 6 2 6 2 14
38 วัดใหม่สำโรง 6 2 0 4 8
39 บ้านหนองแคทราย 6 2 0 2 8
40 บ้านหนองตะแบก 6 1 0 3 7
41 บ้านหนองใหญ่พัฒนา 6 1 0 0 7
42 บ้านปางไม้ 6 0 1 3 7
43 เหรียญทองวิทยา 6 0 0 3 6
44 บ้านไชยวาล 6 0 0 0 6
45 บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 5 5 4 2 14
46 บ้านราษฎร์พัฒนา 5 5 2 3 12
47 วัดพรหมราช 5 5 1 6 11
48 บ้านหนองแดง 5 5 0 0 10
49 บุญณดาวิทยา 5 2 2 1 9
50 บ้านบะใหญ่ 5 2 1 0 8
51 บ้านไทรงาม 5 2 0 5 7
52 บ้านหนองสนวน 5 1 3 1 9
53 บ้านดอนแสนสุข 5 1 2 5 8
54 ม่วงแก้ววิทยาคาร 5 1 2 4 8
55 บ้านหนองหิน 5 1 2 0 8
56 บ้านโคกสำราญ 5 1 2 0 8
57 บ้านบ่อปลา 5 1 1 2 7
58 ไผ่สีสุก 5 1 1 1 7
59 บ้านลำเพียก 5 1 0 2 6
60 บ้านเก่าปอแดง 5 0 0 0 5
61 บ้านแชะ 4 5 3 3 12
62 บ้านมาบกราด 4 4 2 2 10
63 บ้านทุ่งแขวน 4 3 2 3 9
64 ชุมชนบ้านตะขบ 4 3 2 3 9
65 บ้านบุเจ้าคุณ 4 2 0 5 6
66 บ้านหนองไม้สัก 4 2 0 1 6
67 บ้านหนองไผ่ใหญ่ 4 2 0 0 6
68 จอมทองวิทยา 4 1 3 6 8
69 บ้านใหญ่ 4 1 2 2 7
70 บ้านหนองรัง 4 1 1 0 6
71 บ้านบุตาโฮ โนนกลาง 4 1 0 3 5
72 บ้านยางกระทุง 4 1 0 0 5
73 บ้านบุมะค่า 4 0 2 3 6
74 บ้านโคกโจด 4 0 1 1 5
75 ด่านอุดมวิทยา 4 0 1 1 5
76 บ้านเฉลียง(คุรุราษฏร์บำรุง) 4 0 1 0 5
77 มูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา 4 0 0 1 4
78 วัดหลุมข้าว 4 0 0 1 4
79 บ้านคลองซับน้อย 4 0 0 1 4
80 แหลมรวกบำรุง 4 0 0 0 4
81 บ้านคลองทุเรียน 3 4 1 0 8
82 บ้านหนองโสมง 3 2 0 0 5
83 บ้านกลาง 3 1 1 0 5
84 บ้านหนองโสน 3 1 0 4 4
85 บ้านบุตะโก 3 1 0 3 4
86 บ้านลำไซกง 3 1 0 2 4
87 บ้านท่าเยี่ยม 3 1 0 2 4
88 บ้านหนองเสือบอง 3 1 0 1 4
89 หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 3 1 0 0 4
90 บ้านซับไทรทอง 3 1 0 0 4
91 อาจวิทยาคาร 3 0 0 2 3
92 วัดบ้านพร้าว 3 0 0 1 3
93 อนุศาสน์วิทยา 2 4 1 2 7
94 บ้านพนาหนองหิน 2 2 1 4 5
95 สกัดนาควิทยา 2 2 0 0 4
96 บ้านสระประทีป 2 2 0 0 4
97 บ้านคลองสาริกา 2 2 0 0 4
98 บ้านคลองใบพัด 2 1 1 0 4
99 บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิต 2 1 1 0 4
100 วัดไม้เสี่ยว 2 1 1 0 4
101 บ้านเขาพญาปราบ 2 1 0 1 3
102 บ้านวังหมี 2 1 0 1 3
103 บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 2 1 0 0 3
104 วัดบ้านส่อง 2 1 0 0 3
105 บ้านหนองแวง 2 1 0 0 3
106 บ้านบุหัวช้าง 2 1 0 0 3
107 มารีย์ธงชัย 2 0 2 2 4
108 บ้านคลองสะท้อน 2 0 2 0 4
109 พุปลาไหล 2 0 1 1 3
110 บ้านโป่งสามัคคี 2 0 1 0 3
111 บ้านคลองทราย 2 0 0 3 2
112 บ้านสระว่านพระยา 2 0 0 1 2
113 บ้านพัดทะเล 2 0 0 1 2
114 บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 2 0 0 1 2
115 รักเมืองไทย 1 2 0 0 1 2
116 วัดโพธิ์เมืองสามัคคี 2 0 0 0 2
117 จตุคามวิทยาคม 2 0 0 0 2
118 บ้านหนองต้อ 2 0 0 0 2
119 บ้านหนองล้างช้าง 2 0 0 0 2
120 หนองนกเขียนสามัคคี 1 4 3 1 8
121 บ้านหนองขนาก 1 4 0 2 5
122 บ้านหนองไทร 1 4 0 1 5
123 บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 1 2 0 2 3
124 บ้านน้ำซับ 1 2 0 0 3
125 บ้านหนองเมา 1 2 0 0 3
126 บ้านสมบัติเจริญ 1 1 1 1 3
127 อนุบาลบัณฑิตน้อย2 1 1 1 0 3
128 บ้านดอนกรูด 1 1 1 0 3
129 บ้านท่าวังไทรสามัคคี 1 1 1 0 3
130 หนองชุมแสงศรัทธาคาร 1 1 1 0 3
131 สายมิตรปักธงชัย7 1 1 0 3 2
132 วัดมกุฎไทยยาราม 1 1 0 1 2
133 บ้านบุยายแลบ 1 1 0 1 2
134 บ้านประชาสันต์ 1 1 0 1 2
135 บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 1 1 0 0 2
136 บ้านคลองเตย 1 1 0 0 2
137 บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 1 0 2 1 3
138 บ้านมาบตะโกเอน 1 0 1 0 2
139 บ้านพันธ์สงวน 1 0 1 0 2
140 บ้านราษฎร์สามัคคี 1 0 0 2 1
141 บ้านสระผักโพด 1 0 0 2 1
142 วัดหงษ์ 1 0 0 1 1
143 บ้านหนองสองห้อง 1 0 0 0 1
144 บ้านหนองกก 1 0 0 0 1
145 บ้านห้วยน้ำเค็ม 1 0 0 0 1
146 หนองไผ่วิทยา 1 0 0 0 1
147 บ้านหนองแฟบ 1 0 0 0 1
148 บ้านน้อย 1 0 0 0 1
149 บ้านวังตะเคียน 1 0 0 0 1
150 บ้านหนองตาด 1 0 0 0 1
151 วัดโคกสระน้อย 1 0 0 0 1
152 บ้านปลายดาบ 0 3 2 4 5
153 บ้านทรัพย์เจริญ 0 2 0 2 2
154 วัดทุ่งจาน 0 2 0 0 2
155 บ้านซับเต่า 0 1 1 2 2
156 บ้านเทพนิมิต 0 1 1 1 2
157 วัดศีรษะกระบือ 0 1 0 0 1
158 บ้านโกรกสำโรง 0 1 0 0 1
159 บ้านคลองบง 0 1 0 0 1
160 บ้านซับสะเดา 0 1 0 0 1
161 บ้านหนองนมนาง 0 1 0 0 1
162 แสนยวิทยาภูมิ 0 1 0 0 1
163 บ้านโพนทราย 0 0 1 0 1
164 บ้านขี้เหล็ก 0 0 1 0 1
165 บ้านตะกุดโนนระเวียง 0 0 1 0 1
166 บ้านโคกไม้งาม 0 0 1 0 1
167 บ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) 0 0 0 2 0
168 บ้านนางเหริญ 0 0 0 1 0
169 บ้านบ่อลิงประชาสรรค์ 0 0 0 1 0
170 บ้านวังหิน 0 0 0 1 0
171 สวนหมากสงเคราะห์ 0 0 0 1 0
172 บ้านหนองโดน 0 0 0 0 0
173 บ้านหน้ากลองวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 782 287 151 272 1,492