หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 62 33 62.26% 8 15.09% 4 7.55% 8 15.09% 53
2 โรงเรียนครบุรีวิทยา 34 28 84.85% 1 3.03% 2 6.06% 2 6.06% 33
3 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 40 27 69.23% 5 12.82% 3 7.69% 4 10.26% 39
4 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 45 22 52.38% 11 26.19% 1 2.38% 8 19.05% 42
5 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 36 19 65.52% 5 17.24% 5 17.24% 0 0% 29
6 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 38 18 51.43% 5 14.29% 6 17.14% 6 17.14% 35
7 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 33 17 51.52% 11 33.33% 1 3.03% 4 12.12% 33
8 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม 30 17 60.71% 6 21.43% 2 7.14% 3 10.71% 28
9 โรงเรียนบ้านบุไผ่ 25 17 70.83% 5 20.83% 0 0% 2 8.33% 24
10 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 43 17 53.13% 4 12.5% 5 15.63% 6 18.75% 32
11 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 40 16 44.44% 5 13.89% 6 16.67% 9 25% 36
12 โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 33 15 53.57% 9 32.14% 2 7.14% 2 7.14% 28
13 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 30 14 53.85% 2 7.69% 0 0% 10 38.46% 26
14 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 28 13 61.9% 3 14.29% 1 4.76% 4 19.05% 21
15 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 24 13 68.42% 2 10.53% 3 15.79% 1 5.26% 19
16 โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 22 11 73.33% 1 6.67% 0 0% 3 20% 15
17 โรงเรียนชุมชนจระเข้หินฯ 28 10 45.45% 4 18.18% 5 22.73% 3 13.64% 22
18 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 22 10 47.62% 4 19.05% 1 4.76% 6 28.57% 21
19 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 23 10 58.82% 3 17.65% 1 5.88% 3 17.65% 17
20 โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 18 10 71.43% 1 7.14% 1 7.14% 2 14.29% 14
21 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 16 10 71.43% 0 0% 0 0% 4 28.57% 14
22 โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
23 โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 24 8 36.36% 5 22.73% 2 9.09% 7 31.82% 22
24 โรงเรียนบ้านหนอ่งหินโคน 19 8 53.33% 4 26.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
25 โรงเรียนบ้านไผ่ 14 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
26 โรงเรียนตะแบกวิทยา 13 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
27 โรงเรียนบ้านสันติสุข 14 8 57.14% 3 21.43% 2 14.29% 1 7.14% 14
28 โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 12 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
29 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 21 7 38.89% 4 22.22% 1 5.56% 6 33.33% 18
30 โรงเรียนบ้านระเริง 11 7 63.64% 2 18.18% 0 0% 2 18.18% 11
31 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 11 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
32 โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 14 7 63.64% 1 9.09% 2 18.18% 1 9.09% 11
33 โรงเรียนบ้านปางไม้ 11 7 63.64% 0 0% 1 9.09% 3 27.27% 11
34 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา 27 6 28.57% 5 23.81% 3 14.29% 7 33.33% 21
35 โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข 17 6 40% 4 26.67% 4 26.67% 1 6.67% 15
36 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 16 6 46.15% 3 23.08% 1 7.69% 3 23.08% 13
37 โรงเรียนวัดโพธินิมิตร 11 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
38 โรงเรียนป่าไม่อุทิศ 2 17 6 37.5% 2 12.5% 6 37.5% 2 12.5% 16
39 โรงเรียนวัดใหม่สำโรง 15 6 50% 2 16.67% 0 0% 4 33.33% 12
40 โรงเรียนบ้านหนองแคทราย 13 6 60% 2 20% 0 0% 2 20% 10
41 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 14 6 60% 1 10% 0 0% 3 30% 10
42 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา 10 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
43 โรงเรียนเหรียญทองวิทยา 14 6 66.67% 0 0% 0 0% 3 33.33% 9
44 โรงเรียนบ้านไชยวาล 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
45 โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 22 5 31.25% 5 31.25% 4 25% 2 12.5% 16
46 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 19 5 33.33% 5 33.33% 2 13.33% 3 20% 15
47 โรงเรียนวัดพรหมราช 23 5 29.41% 5 29.41% 1 5.88% 6 35.29% 17
48 โรงเรียนบ้านหนองแดง 10 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
49 โรงเรียนบุญณดาวิทยา 11 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
50 โรงเรียนบ้านบะใหญ่ 9 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
51 โรงเรียนบ้านไทรงาม 12 5 41.67% 2 16.67% 0 0% 5 41.67% 12
52 โรงเรียนบ้านหนองสนวน 10 5 50% 1 10% 3 30% 1 10% 10
53 โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข 14 5 38.46% 1 7.69% 2 15.38% 5 38.46% 13
54 โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร 14 5 41.67% 1 8.33% 2 16.67% 4 33.33% 12
55 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 10 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
56 โรงเรียนบ้านหนองหิน 9 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
57 โรงเรียนบ้านบ่อปลา 11 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
58 โรงเรียนไผ่สีสุก 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
59 โรงเรียนบ้านลำเพียก 9 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
60 โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง 8 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
61 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
62 โรงเรียนบ้านแชะ 24 4 26.67% 5 33.33% 3 20% 3 20% 15
63 โรงเรียนบ้านมาบกราด 13 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
64 โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ 13 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 3 25% 12
65 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 12 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 3 25% 12
66 โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ 12 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 5 45.45% 11
67 โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก 10 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
68 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 8 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
69 โรงเรียนจอมทองวิทยา 17 4 28.57% 1 7.14% 3 21.43% 6 42.86% 14
70 โรงเรียนบ้านใหญ่ 10 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 9
71 โรงเรียนบ้านหนองรัง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
72 โรงเรียนบ้านบุตาโฮ โนนกลาง 11 4 50% 1 12.5% 0 0% 3 37.5% 8
73 โรงเรียนบ้านยางกระทุง 7 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
74 โรงเรียนบ้านบุมะค่า 9 4 44.44% 0 0% 2 22.22% 3 33.33% 9
75 โรงเรียนด่านอุดมวิทยา 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
76 โรงเรียนบ้านโคกโจด 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
77 โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฏร์บำรุง) 6 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
78 โรงเรียนวัดหลุมข้าว 8 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
79 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา 7 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
80 โรงเรียนบ้านคลองซับน้อย 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
81 โรงเรียนแหลมรวกบำรุง 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
82 โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
83 โรงเรียนบ้านหนองโสมง 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
84 โรงเรียนบ้านกลาง 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
85 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 4 50% 8
86 โรงเรียนบ้านบุตะโก 8 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 7
87 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 7 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
88 โรงเรียนบ้านลำไซกง 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
89 โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
90 โรงเรียนบ้านซับไทรทอง 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
91 โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
92 โรงเรียนอาจวิทยาคาร 6 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
93 โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
94 โรงเรียนอนุศาสน์วิทยา 12 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 9
95 โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน 10 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 4 44.44% 9
96 โรงเรียนบ้านสระประทีป 7 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
98 โรงเรียนสกัดนาควิทยา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
99 โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิต 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
100 โรงเรียนบ้านคลองใบพัด 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
101 โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
102 โรงเรียนบ้านวังหมี 6 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
103 โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
104 โรงเรียนบ้านหนองแวง 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
105 โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
106 โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนวัดบ้านส่อง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนมารีย์ธงชัย 6 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 6
109 โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน 7 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
110 โรงเรียนพุปลาไหล 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
111 โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านคลองทราย 5 2 40% 0 0% 0 0% 3 60% 5
113 โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา 6 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
114 โรงเรียนบ้านพัดทะเล 5 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
115 โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
116 โรงเรียนรักเมืองไทย 1 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
117 โรงเรียนบ้านหนองต้อ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนจตุคามวิทยาคม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี 13 1 11.11% 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 9
122 โรงเรียนบ้านหนองขนาก 9 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 7
123 โรงเรียนบ้านหนองไทร 8 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
124 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 15 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
125 โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
126 โรงเรียนบ้านหนองเมา 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
127 โรงเรียนบ้านน้ำซับ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
128 โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
129 โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร 5 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
130 โรงเรียนบ้านดอนกรูด 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
131 โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
132 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย2 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
133 โรงเรียนสายมิตรปักธงชัย7 6 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
134 โรงเรียนบ้านบุยายแลบ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
135 โรงเรียนบ้านประชาสันต์ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
136 โรงเรียนวัดมกุฎไทยยาราม 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
137 โรงเรียนบ้านคลองเตย 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
140 โรงเรียนบ้านพันธ์สงวน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านสระผักโพด 4 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
143 โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
144 โรงเรียนวัดหงษ์ 4 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
145 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านน้อย 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านหนองกก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ้านหนองตาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนวัดโคกสระน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านปลายดาบ 12 0 0% 3 33.33% 2 22.22% 4 44.44% 9
155 โรงเรียนวัดทุ่งจาน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านซับเต่า 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
157 โรงเรียนบ้านเทพนิมิต 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
158 โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านคลองบง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านซับสะเดา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านหนองนมนาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนแสนยวิทยาภูมิ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านโพนทราย 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) 3 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
169 โรงเรียนบ้านนางเหริญ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
170 โรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
171 โรงเรียนบ้านวังหิน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
172 โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
173 โรงเรียนบ้านหนองโดน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
174 โรงเรียนบ้านหน้ากลองวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ siriwatmala@hotmail.com, dith8467@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]