สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองม่วงหวาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 บ้านหนองหัวแรด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 โชคชัยพรหมบุตรบริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 บ้านตูมราษฎร์บูรณะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 บ้านหนองบุนนาก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 เทียมนครวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 บ้านท่าอ่าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 บ้านหนองตะไก้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 บ้านละกอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 เสมาอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 บ้านหนองกก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 บ้านบุกระโทก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 บ้านหินดาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ชุมชนสว่างวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 บ้านท่าลี่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 บ้านบึงพระ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 บ้านปอพราน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 บ้านหลุ่งประดู่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 บ้านหนองสาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 บ้านหนองสะแก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 จักราชราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 บ้านดงพลอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 บ้านด่านเกวียน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 บ้านหนองไม้ไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 บ้านลุงเขว้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 บ้านโนนทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 เทเรซาอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 บ้านพระนารายณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 ชลประทานบ้านกอโจด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ชุมชนบ้านทับสวาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 บ้านด่านพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 บ้านละลม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 บ้านหนองม่วงใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 บ้านสว่างวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 บ้านท่าตะแบก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 บ้านพระพุทธ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 วัดเหมสูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 เก้งเต็ก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 ชาติวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 ชุมชนวัดรวง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 บ้านนาตาวงษ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 บ้านใหม่ไทยเจริญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 บ้านบึงไทย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 วัดหนองนกคุ่ม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 วัดหนองพลวง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 บ้านพระ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 วัดหนองนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 บ้านนาตะคุ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 ชลประทานนาตลิ่งชัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 บ้านดอนเกตุ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 บ้านท่าลาดขาว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 บ้านท่าเยี่ยมวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 บ้านสารภี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 บ้านหนองบอน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 บ้านตะกุดเครือปลอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 บ้านพิชิตคเชนทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 บ้านหนองพลอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 บ้านโนนพฤกษ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 สายมิตรโชคชัย 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 อนุบาลแสนสนุก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 บ้านสวนหอม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 บ้านหนองจระเข้หิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 บ้านหนองปรึก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 บ้านโคกพลวง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 สมบูรณ์วัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 อำนวยศิลป์สารกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 บ้านสวนปอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 บ้านหัวทำนบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 วัดสลักได 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 อนุบาลสมปอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 โคกวังวนวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 ณัฐญาศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 บ้านคลองกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 บ้านจอมศรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 บ้านซ่าเลือด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 บ้านตะคร้อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 บ้านหินโคน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 รักชาติประชาบำรุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 วัดหินมงคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 อรพิมพ์วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 ขามสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 บ้านกุดจอกน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 บ้านตูม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 บ้านท่าตะเคียน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 บ้านห้วยแคน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 บ้านโจด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 บ้านโนนเพชร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 สมานมิตรวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 สายมิตรหนองบุญมาก 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 ชุมชนดอนไพล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 บ้านตะแกรง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 บ้านตะโก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 บ้านทุ่งหัวขวาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 บ้านบิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 บ้านบึงทับปรางค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 บ้านยอกขาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 บ้านสระซาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 บ้านสระแก้ว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 บ้านหนองนกเขา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 บ้านหนองบัวโคก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 บ้านหนองม่วง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 บ้านหนองเสาเดียว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 บ้านห้วยปอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 บ้านโคกพระ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 บ้านโนนปอแดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 รัฐการุณวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 วัดหนองบัวยอดแก้ว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 สามัคคีวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 อนุบาลบ้ณฑิตน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 ชุมชนพลับพลา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 บ้านกระทุ่มแท่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 บ้านกรูด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 บ้านกุดจอกใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 บ้านถนนหัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 บ้านสระมะค่า(ห้วยแถลง 2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 บ้านหนองแมว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 บ้านหนองไทร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 บ้านหัวสะพาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 บ้านเมืองพลับพลา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 บ้านโนนสำราญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 วัดพะโค 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 วัดหนองจอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 หนองปรือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 โนนตาวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 บ้านกู่โกสีย์วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 บ้านซับตะคร้อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 บ้านหนองขามน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 บ้านหนองบัวกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 บ้านหลุ่งตะเคียน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 บ้านเมืองรัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 บ้านโคกสำโรง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 บ้านโค้งกระโดน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 หนองพลวงพิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 ไทรทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 บ้านกอกวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 บ้านคลองสารเพชร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 บ้านดะแลง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 บ้านบุวังหว้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 บ้านปรางค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 บ้านหนองจาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 บ้านหนองชุมแสง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 บ้านหนองนกกวัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 บ้านหนองโพดเพชรพิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 บ้านโนนขึ้ตุ่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 บ้านโนนตาพรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 บ้านใหม่สมบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 ภูทองวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 ราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 เพชรมาตุคลา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาหนองบัวขาว) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 บ้านกันผม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 บ้านช่องโค 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 บ้านทองหลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 บ้านลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 บ้านสระมะค่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 บ้านหนองลูกควาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 บ้านโกรกไม้แดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 บ้านโนนทะยุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 บ้านโนนพะไล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 พิมานประชาสันต์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 วัดกุดสวาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0