หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 007 โรงเรียนกงรถราษฎร์สามัคคี 0 0 0
2 010 โรงเรียนขามสงเคราะห์ 6 10 10
3 161 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 24 79 37
4 035 โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 12 31 21
5 110 โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 21 34 30
6 039 โรงเรียนชาติวิทยา 16 50 25
7 083 โรงเรียนชุมชนดอนไพล 5 11 6
8 012 โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 21 36 31
9 060 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 47 102 73
10 136 โรงเรียนชุมชนพลับพลา 4 5 4
11 140 โรงเรียนชุมชนวัดรวง 16 30 20
12 120 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 28 69 38
13 159 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา(สาขาหนองบัวขาว) 1 2 2
14 132 โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น 4 19 5
15 030 โรงเรียนบ้านกรูด 4 9 6
16 137 โรงเรียนบ้านกอกวิทยา 2 4 3
17 152 โรงเรียนบ้านกันผม 1 1 1
18 181 โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 6 18 8
19 180 โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ 4 11 5
20 178 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 0 0 0
21 079 โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา 3 5 3
22 179 โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) 10 33 17
23 142 โรงเรียนบ้านคลองกลาง 7 18 12
24 046 โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร 2 3 2
25 008 โรงเรียนบ้านจอมศรี 7 34 13
26 155 โรงเรียนบ้านช่องโค 1 3 2
27 197 โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ 3 5 4
28 020 โรงเรียนบ้านซ่าเลือด 7 13 10
29 105 โรงเรียนบ้านดงพลอง 24 52 39
30 129 โรงเรียนบ้านดอน 0 0 0
31 104 โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ 0 0 0
32 019 โรงเรียนบ้านดอนเกตุ 12 25 13
33 072 โรงเรียนบ้านดะแลง 2 6 2
34 151 โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา 20 35 24
35 183 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 24 53 40
36 168 โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก 11 35 16
37 130 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 7 18 13
38 097 โรงเรียนบ้านตะแกรง 5 5 5
39 082 โรงเรียนบ้านตะโก 5 7 7
40 144 โรงเรียนบ้านตูม 6 12 6
41 025 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 41 94 64
42 106 โรงเรียนบ้านถนนหัก 4 15 5
43 059 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 0 0 0
44 128 โรงเรียนบ้านทองหลาง 1 1 1
45 163 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน 5 13 5
46 146 โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน 6 18 11
47 173 โรงเรียนบ้านท่าตะแบก 18 26 19
48 088 โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว 12 22 19
49 013 โรงเรียนบ้านท่าลี่ 28 88 48
50 096 โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 36 61 49
51 086 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา 12 28 14
52 037 โรงเรียนบ้านนาตะคุ 13 27 13
53 123 โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ 16 42 22
54 084 โรงเรียนบ้านบิง 5 16 8
55 087 โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ 5 5 5
56 100 โรงเรียนบ้านบึงพระ 28 57 42
57 107 โรงเรียนบ้านบึงไทย 15 82 34
58 027 โรงเรียนบ้านบุกระโทก 30 53 40
59 160 โรงเรียนบ้านบุวังหว้า 2 2 2
60 141 โรงเรียนบ้านปรางค์ 2 5 3
61 076 โรงเรียนบ้านปอพราน 28 62 34
62 024 โรงเรียนบ้านพระ 14 44 27
63 067 โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 22 61 33
64 150 โรงเรียนบ้านพระพุทธ 17 40 18
65 078 โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ 11 49 26
66 194 โรงเรียนบ้านยอกขาม 5 14 6
67 154 โรงเรียนบ้านละกอ 34 119 54
68 174 โรงเรียนบ้านละลม 20 58 31
69 158 โรงเรียนบ้านลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ 1 2 3
70 175 โรงเรียนบ้านลุงเขว้า 23 62 38
71 196 โรงเรียนบ้านสระซาง 5 9 9
72 050 โรงเรียนบ้านสระมะค่า 1 3 1
73 119 โรงเรียนบ้านสระมะค่า(ห้วยแถลง 2) 4 4 4
74 049 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 5 14 10
75 171 โรงเรียนบ้านสวนปอ 8 9 9
76 061 โรงเรียนบ้านสวนหอม 9 39 15
77 191 โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 19 45 31
78 176 โรงเรียนบ้านสารภี 12 22 15
79 162 โรงเรียนบ้านหนองกก 31 59 38
80 063 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 15 28 23
81 117 โรงเรียนบ้านหนองขาม 9 19 11
82 018 โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 3 7 6
83 170 โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน 9 23 12
84 126 โรงเรียนบ้านหนองจาน 2 9 3
85 029 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 2 8 3
86 058 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 1 1 1
87 193 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 35 101 59
88 172 โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก 2 3 3
89 125 โรงเรียนบ้านหนองนกเขา 5 17 8
90 075 โรงเรียนบ้านหนองบอน 12 24 17
91 166 โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง 3 8 5
92 056 โรงเรียนบ้านหนองบัวรองสามัคคี 0 0 0
93 034 โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก 5 15 8
94 192 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก 38 85 50
95 062 โรงเรียนบ้านหนองปรึก 9 30 17
96 112 โรงเรียนบ้านหนองพลอง 10 22 17
97 089 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 5 9 7
98 066 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 54 99 82
99 015 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 20 40 31
100 032 โรงเรียนบ้านหนองยาง 18 50 28
101 043 โรงเรียนบ้านหนองลูกควาย 1 2 1
102 023 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 25 51 37
103 016 โรงเรียนบ้านหนองสาย 27 72 42
104 052 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 48 128 80
105 094 โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว 5 17 11
106 124 โรงเรียนบ้านหนองแมว 4 16 8
107 099 โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา 2 2 2
108 198 โรงเรียนบ้านหนองโสน 0 0 0
109 195 โรงเรียนบ้านหนองไทร 4 34 12
110 085 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 3 18 7
111 102 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 17 41 27
112 036 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ 24 75 35
113 114 โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน 3 7 3
114 040 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ 28 84 49
115 077 โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 8 20 13
116 121 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 4 11 8
117 064 โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี 6 11 11
118 115 โรงเรียนบ้านหินดาด 29 72 41
119 165 โรงเรียนบ้านหินโคน 7 8 8
120 031 โรงเรียนบ้านห้วยปอ 5 12 6
121 098 โรงเรียนบ้านห้วยแคน 6 10 6
122 021 โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา 4 19 8
123 065 โรงเรียนบ้านเมืองรัง 3 5 4
124 054 โรงเรียนบ้านแสนสุข 19 59 33
125 147 โรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง 1 1 1
126 101 โรงเรียนบ้านโคกพระ 5 10 8
127 090 โรงเรียนบ้านโคกพลวง 9 81 23
128 131 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 4 9 6
129 133 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 3 13 3
130 033 โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน 3 6 4
131 095 โรงเรียนบ้านโจด 6 11 7
132 048 โรงเรียนบ้านโนนขึ้ตุ่น 2 2 2
133 157 โรงเรียนบ้านโนนตาพรม 2 10 4
134 042 โรงเรียนบ้านโนนทอง 23 42 28
135 113 โรงเรียนบ้านโนนทะยุง 1 2 2
136 074 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 5 7 7
137 167 โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ 10 22 16
138 103 โรงเรียนบ้านโนนพะไล 1 1 1
139 026 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 4 8 6
140 109 โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา 7 12 8
141 091 โรงเรียนบ้านโนนเพชร 6 11 6
142 051 โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 9 15 12
143 069 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ 6 15 10
144 145 โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 2 4 3
145 177 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ 16 24 16
146 022 โรงเรียนพิมานประชาสันต์ 1 1 1
147 153 โรงเรียนภูทองวิทยา 2 2 2
148 139 โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง 7 16 11
149 134 โรงเรียนรัฐการุณวิทยา 5 10 7
150 122 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 2 4 2
151 138 โรงเรียนวัดกุดสวาย 1 3 2
152 135 โรงเรียนวัดพะโค 4 8 5
153 149 โรงเรียนวัดสลักได 8 16 8
154 118 โรงเรียนวัดหนองจอก 4 9 5
155 116 โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 15 27 23
156 071 โรงเรียนวัดหนองนา 14 48 26
157 093 โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว 5 7 6
158 011 โรงเรียนวัดหนองพลวง 15 26 20
159 092 โรงเรียนวัดหินมงคล 7 13 8
160 081 โรงเรียนวัดเหมสูง 17 53 26
161 028 โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา 9 22 9
162 143 โรงเรียนสมานมิตรวิทยา 6 18 7
163 127 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 5 10 8
164 201 โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11 6 9 7
165 190 โรงเรียนสายมิตรโชคชัย 3 10 48 22
166 073 โรงเรียนหนองปรือ 4 19 8
167 169 โรงเรียนหนองพลวงพิทยา 3 15 7
168 014 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 17 39 25
169 189 โรงเรียนอนุบาลบ้ณฑิตน้อย 5 20 5
170 080 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 20 74 38
171 156 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 7 14 8
172 148 โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ 9 14 9
173 199 โรงเรียนเก้งเต็ก 17 30 20
174 186 โรงเรียนเทียมนครวิทยา 37 71 57
175 200 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 23 41 26
176 041 โรงเรียนเพชรมาตุคลา 2 16 3
177 164 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 33 95 56
178 038 โรงเรียนโคกวังวนวิทยา 8 9 8
179 068 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 47 125 71
180 044 โรงเรียนโนนตาวิทย์ 4 17 8
181 047 โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ 9 26 13
182 070 โรงเรียนไทรทอง 3 7 6
183 184 โรงเรียนณัฐญาศึกษา 7 16 10
184 185 โรงเรียนอนุบาลณัฐญา 0 0 0
185 187 โรงเรียนอนุบาลสมปอง 8 16 8
186 182 โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก 10 22 10
รวม 2006 4967 2976
7943

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]