ตรวจสอบการลงทะเบียน

แจ้งผู้ดูแลโปรแกรมระดับศูนย์ฯ และโรงเรียนที่เป็นตัวแทนระดับศูนย์ฯทุกโรง 

1..ให้ผู้ดูแลระดับศูนย์ฯ ตรวจสอบโรงเรียนตัวแทนของศูนย์  ศูนย์ฯส่งตัวแทนได้เพียง 1 ทีม เท่านั้น

2"ศูนย์ฯ ตรวจสอบกิจกรรมที่ปรากฏเฉพาะชื่อโรงเรียนแต่ไม่ปรากฏชื่อนักเรียน  ครูผู้ฝึกสอน  ให้รายงานข้อมูลให้ครบถ้วน 

3.โรงเรียนตัวแทนระดับศูนย์ฯ ให้ตรวจสอบการลงทะเบียนเป็นตัวแทนระดับศูนย์ฯ ที่หน้าเว็บ "แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร." หากมีข้อผิดพลาดกรุณาติดต่อผู้ดูแลระดับศูนย์โดยด่วน

4.ให้ศูนย์ฯ และ โรงเรียน ตรวจสอบความเรียบร้อยของการลงทะเบียน ภายในวันที่ 20 กันยายน  2556 

 

วันอาทิตย์ ที่ 15 กันยายน 2556 เวลา 00:38 น.