แจ้งเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดการแข่งขันในระดับศูนย์ฯ โดยไม่รวมโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  ดูรายละเอียดได้ที่ www.korat-ed1.info/eoffice53/viewtopic.php  และwww.korat-ed1.info/eoffice53/viewtopic.php 

วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 15:46 น.