การแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น

แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.นม.1 ทุกโรง

การแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น จัดการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไม่มีการแข่งขันในระดับชาติ  ใช้เกณฑ์การแข่งขันของเจ้าภาพในระดับภาค  ดูเกณฑ์การแข่งขันได้ที่ esan63.sillapa.net/sp-npm1

วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2556 เวลา 16:01 น.