เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี-นาฏศิลป์
กิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน
แก้ไขข้อความ ในข้อกำหนดเพิ่มเติม 
หน้า 5 และ หน้า 6    ข้อ 5
จาก  ใช้ท่ารำของ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร  
เป็น  
ใช้ท่ารำของ กรมศิลปากร(ลบ คำว่า"สำนักการสังคีต" ออก)
ติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่
www.korat-ed1.info/eoffice53/viewtopic.php
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 18:06 น.