ข้อมูลที่ใช้จัดทำป้ายแข่งขัน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63  ปีการศึกษา  2556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

" สุดยอดเด็กไทย  คิดไกล  คิดเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม"

Morality, Creativity, Ensuring  Greatness.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ..................................................................................

28 - 29  กันยายน  2556

ณ โรงเรียน...........................................................................................

วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 10:40 น.