ข้อกำหนดเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.

กิจกรรม การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. (เครื่องบินพลังยางทั้งสองประเภท)

1.ขอแจ้งให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนของศูนย์ฯ ที่จะเข้าแข่งขันระดับเขตฯ ในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน นี้ เพื่อความยุติธรรมและเป็นการต่อยอดนักเรียนที่จะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป คณะกรรมการจึงขอกำหนดวัสดุที่ใช้ในการแข่งขันให้เหมือนกัน และจะจัดเตรียมให้ในวันแข่งขัน ดังนี้

1.       ชุดใบพัดสำเร็จรูป ขนาด  7  นิ้ว

2.       ลำตัวเครื่องบินไม้อัด(งานฉลุ) ขนาด  3  มิลลิเมตร

3.       ปีกเครื่องบิน โฟมอัดขนาด  3  มิลลิเมตร

4.       คลิปหนีบกระดาษ

5.       ยางวงใหญ่

 2. ขอแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบ ในวันที่แข่งขัน (วันที่  29  กันยายน  2556)     ขอความอนุเคราะห์ให้มาถึงสนามในเวลา  07.00 น เพื่อช่วยกันจัดเตรียมวัสดุที่จะใช้ในการแข่งขัน **

จาก ครูดารณี  วงษ์นรา โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ ประธานกรรมการ (089-722-8225)

วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 10:34 น.