ข้อกำหนดเพิ่มเติม!!! สาระปฐมวัย

1.กิจกกรรมปั้นดินน้ำมัน

- นักเรียนมาไม่ทันเวลาได้ไม่เกิน 30 นาที

- กรณีที่จะเปลี่ยนตัวนักเรียนให้ทำบันทึกข้อความมาจากโรงเรียนและผู้บริหารรับรอง เปลี่ยนตัวนักเรียนได้ไม่เกิน 2 คน

2. กิจกรรมฉีก ตัด ปะ

- ให้ทีมแข่งขัน เล่าเรื่องที่ห้องกรรมการกลาง

- ให้ นักเรียนทำกิจกรรมที่พื้นห้อง

- ทีมที่เข้าแข่งขัน รายงานตัว ไม่เกิน 09.30 น.

- กรณีที่จะเปลี่ยนตัวนักเรียนให้ทำบันทึกข้อความมาจากโรงเรียนและผู้บริหารรับรอง เปลี่ยนตัวนักเรียนได้ไม่เกิน 2 คน

- ถ้านักเรียนไม่ครบทีม ไม่มีสิทธิ์เข้ารอบ

 3. กิจกรรมเล่านิทานประกอบสื่อ

- ในกรณีนำ CD มาเปิดเป็น ซาวเอฟเฟค กรรมการจะเตือนให้ทราบ ถ้ายังใช้หัก 1 คะแนน ในข้อสื่อ

- ถ้าไมค์มีปัญหาให้เริ่มต้นเล่าใหม่

- เปลี่ยนตัวนักเรียนได้ในกรณีที่นักเรียนป่วย

วันเสาร์ ที่ 21 กันยายน 2556 เวลา 09:08 น.