เพิ่มเติม!!! สาระการเรียนรู้ภาษาไทย (แก้ไข)

1.กิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-3

 คณะกรรมการได้กำหนดชื่อเรื่องการกล่าวสุนทรพจน์ ได้แก่ " อนาคตเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน " การดำเนินการอื่นๆเป็นไปตามหลักเกณฑ์การแข่งขันของ สพฐ.

2.กิจกรรมท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ป.1-3

บทหลัก : 1.แมวเหมียว

                  2.เด็กน้อย

                  3. ไก่แจ้

บทเลือก : 1.รักเมืองไทย

                  2.รักป่า

                  3.วิชาหนาเจ้า

3.กิจกรรมท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ป.4-6

 บทหลัก : 1.พระอภัยมณี ตอนสุดสาครเข้าเมืองการะเวก

                  2.วิชาเหมือนสินค้า

                  3. โคลงโลกนิติ

บทเลือก : 1.ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

                  2.ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

                  3.เป็นมนุษย์หรือเป็นคน

4. กิจกรรมท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ม. 1-3

บทหลัก : 1. นิราศภูเขาทอง

                  2.โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ

                  3. บทพากษ์เอราวัณ

บทเลือก : 1.วัฒนธรรม

                   2. พระศรีสุริโยทัยขาดคอช้าง

                   3. พระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้อ

 

วันเสาร์ ที่ 21 กันยายน 2556 เวลา 09:06 น.