ข้อกำหนดเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี นาฏศิลป์
ทีมที่เข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สาระดนตรี นาฏศิลป์  และกิจกรรมท้องถิ่น  ศึกษารายละเอียด  ข้อกำหนดเพิ่มเติมแต่ละกิจกรรม เพื่อความสะดวกเรียบร้อยของการแข่งขัน ได้ที่ www.korat-ed1.info/eoffice53/viewtopic.php
วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2556 เวลา 13:30 น.