ข้อกำหนดเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป (ทัศนศิลป์)
 

หัวข้อที่ใช้จับสลากในการประกวดสาระทัศนศิลป์

1.ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-3

1) วิถีไทย   2) อาเซียน    3) ธรรมชาติแสนสวย

2. ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-6

1) วิถีไทย   2) อาเซียน     3) เด็กไทยหัวใจพอเพียง

3. ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-3

1) สีสันเมืองไทย    2) อาเซียน   3) เด็กไทยหัวใจพอเพียง

4. กิจกรรมวาดภาพระบายสี ป. 1-3

1) วิถีไทย   2) อาเซียน   3) ธรรมชาติแสนสวย

5. กิจกรรมวาดภาพระบายสี ป. 4-6

1) วิถีไทย   2) อาเซียน   3) เด็กไทยหัวใจพอเพียง

6. กิจกรรมวาดภาพระบายสี ม. 1-3

1) สีสันเมืองไทย  2) อาเซียน   3) เด็กไทยหัวใจพอเพียง

7. กิจกรรมเขียนภาพประเพณีไทย : ประเพณีไทย

8. กิจกรรมเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเบญจรงค์ : กนก  นารี  กระบี่  คช

9. กิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3  ป.4-6  และ ม. 1-3

1) ธรรมชาติแสนสวย   2) ครอบครัวของฉัน  3) ประเพณีไทย

วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2556 เวลา 08:31 น.