สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครราชสีมา 40 16 6 62 68 8 6 2 82
2 สุขานารี 16 22 12 50 49 9 4 6 62
3 วัดสระแก้ว 11 11 9 31 36 11 7 5 54
4 เมืองนครราชสีมา 11 7 4 22 42 6 2 6 50
5 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 10 4 2 16 19 3 1 7 23
6 บ้านจอหอ 7 10 0 17 24 8 1 3 33
7 บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 6 4 6 16 16 8 3 7 27
8 ประชาสามัคคี 6 4 2 12 27 10 1 8 38
9 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 6 2 5 13 24 5 4 11 33
10 บ้านเหล่าพิทยาคม 5 3 5 13 19 1 3 6 23
11 บ้านสะพาน 5 1 3 9 13 5 0 7 18
12 เสนานุเคราะห์ 5 0 2 7 11 0 0 0 11
13 บ้านพลจลก 4 5 5 14 18 9 5 9 32
14 เทศบาล ๔ (เพาะชำ) 4 2 1 7 7 2 1 2 10
15 กันเกราพิทยาคม 4 0 3 7 5 4 2 3 11
16 ดอนท้าววิทยา 4 0 1 5 5 3 6 3 14
17 บ้านหนองไข่น้ำ 3 6 1 10 14 4 2 3 20
18 อ่างห้วยยาง 3 1 2 6 7 3 1 3 11
19 บ้านหลุมข้าว 2 4 4 10 19 5 3 8 27
20 บ้านพะไล 2 3 1 6 9 11 2 9 22
21 บ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 2 3 1 6 8 4 2 1 14
22 บ้านกระถินหนองเครือชุด 2 3 0 5 10 2 2 2 14
23 ตำบลบ้านโพธิ์ 2 3 0 5 6 1 1 2 8
24 บ้านบึงสาร 2 1 3 6 15 4 5 12 24
25 วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 2 1 1 4 6 0 0 2 6
26 บ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) 2 1 1 4 5 0 0 1 5
27 วัดบ้านหนองบัวศาลา 2 1 0 3 7 0 0 1 7
28 ชลประทานสงเคราะห์ 2 0 3 5 12 6 4 1 22
29 บ้านดอนหวาย 2 0 2 4 6 3 0 1 9
30 วัดบ้านด่านคนคบ 2 0 1 3 7 4 3 2 14
31 บ้านระกาย 2 0 0 2 4 6 1 1 11
32 บ้านบิง 1 5 1 7 11 4 2 4 17
33 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 1 5 1 7 9 4 0 3 13
34 บ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 1 4 4 9 15 3 1 0 19
35 บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง 1 3 2 6 13 4 1 3 18
36 บ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 1 1 2 4 10 5 0 2 15
37 โพธารามพิทยาคม 1 1 2 4 7 1 2 5 10
38 เคหะประชาสามัคคี 1 1 0 2 5 4 1 0 10
39 บ้านเสลาถั่วแปบ 1 0 1 2 3 3 0 0 6
40 บ้านดอนชมพู 1 0 0 1 9 1 1 2 11
41 บ้านหนองสมอประชาพัฒนา 1 0 0 1 2 0 1 2 3
42 บ้านลำเชิงไกร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
43 สวนหม่อน 0 5 2 7 9 5 0 4 14
44 โคราชวิทยา 0 4 1 5 10 3 1 4 14
45 เทศบาลตลาดเเค 0 4 1 5 9 2 2 3 13
46 บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 0 2 1 3 4 2 3 1 9
47 สุขานารี 2 (หนองขอน) 0 2 0 2 7 0 3 1 10
48 บ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) 0 2 0 2 5 8 1 1 14
49 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 0 2 0 2 4 2 0 1 6
50 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 0 1 4 5 11 4 5 2 20
51 อ่างหนองแหนประชาสามัคคี 0 1 3 4 10 3 2 2 15
52 เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 0 1 3 4 7 3 1 1 11
53 บ้านมะรุม 0 1 1 2 9 2 1 0 12
54 บ้านโนนมันเทศ 0 1 1 2 8 1 0 0 9
55 บ้านหลักร้อย 0 1 1 2 6 1 0 2 7
56 เพิก(รัฐประชาสามัคคี) 0 1 1 2 4 4 0 1 8
57 บ้านดอนขวาง 0 1 1 2 2 9 2 3 13
58 วัดทุ่งสว่าง 0 1 1 2 2 1 0 0 3
59 ไตรมิตรวิทยา 0 1 0 1 6 3 2 7 11
60 สำโรง 0 1 0 1 6 3 0 5 9
61 โพธิ์พรรณวิทยา 0 1 0 1 3 0 1 2 4
62 มารีย์วิทยา 0 1 0 1 3 0 0 0 3
63 บ้านหนองพลวงใหญ่ 0 1 0 1 2 1 3 2 6
64 รวมมิตรวิทยา 0 1 0 1 2 0 0 2 2
65 บ้านโตนด 0 1 0 1 2 0 0 0 2
66 บ้านลองตอง 0 1 0 1 1 1 0 3 2
67 บ้านถนนถั่ว 0 1 0 1 1 0 0 1 1
68 บ้านคนชุม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
69 บ้านโกรกเดือนห้า 0 1 0 1 1 0 0 0 1
70 เทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) 0 1 0 1 0 3 0 0 3
71 บ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 0 0 4 4 6 3 4 11 13
72 บ้านมาบมะค่า 0 0 2 2 5 3 2 1 10
73 เปลาะปลอเมืองที 0 0 2 2 5 2 1 5 8
74 บ้านหัวทะเล 0 0 2 2 5 0 2 4 7
75 ด่านทองหลาง 0 0 2 2 2 1 0 0 3
76 ไตรคามสามัคคี 0 0 1 1 10 2 0 0 12
77 บ้านหนองม้า 0 0 1 1 8 0 1 0 9
78 บ้านปราสาท(สุวรรณราษฤร์ประสิทธิ์) 0 0 1 1 6 1 0 1 7
79 อนุบาลตลาดแค 0 0 1 1 5 2 2 3 9
80 บ้านหนองตาคง 0 0 1 1 4 3 2 0 9
81 มารีรักษ์ 0 0 1 1 4 1 0 0 5
82 บ้านจันอัด 0 0 1 1 4 0 1 0 5
83 บ้านไพ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
84 บ้านสมมิตรภาพที่93 0 0 1 1 3 0 0 2 3
85 บ้านศรีสุข 0 0 1 1 2 2 1 2 5
86 บ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) 0 0 1 1 2 2 1 0 5
87 บ้านด่านเกวียน 0 0 1 1 1 4 0 0 5
88 เทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) 0 0 1 1 1 2 2 2 5
89 บ้านดอนผวา 0 0 1 1 1 2 1 4 4
90 บ้านโนนมะกอก 0 0 1 1 1 1 0 2 2
91 บ้านหนองโจด 0 0 1 1 1 0 0 2 1
92 ทหารอากาศบำรุง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
93 บ้านดอนม่วง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
94 บ้านหนองพลวง 0 0 0 0 9 1 0 1 10
95 เทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 0 0 0 0 6 2 1 1 9
96 สามัคคีรถไฟ 0 0 0 0 5 3 1 0 9
97 บ้านบึงตะโก 0 0 0 0 4 2 1 0 7
98 บ้านหนองพลอง 0 0 0 0 3 2 2 1 7
99 บ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 0 0 0 0 3 2 0 4 5
100 บ้านดอนกระทิง-ศรีษะช้าง 0 0 0 0 3 1 3 0 7
101 บ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) 0 0 0 0 3 1 0 1 4
102 บ้านทับช้าง 0 0 0 0 3 0 3 4 6
103 บ้านเกรียมโนนสำโรง 0 0 0 0 3 0 0 2 3
104 บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 579) 0 0 0 0 3 0 0 1 3
105 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0 0 3 0 0 0 3
106 บ้านโคกสูง 0 0 0 0 2 2 0 4 4
107 โยธินนุกูล 0 0 0 0 2 1 1 0 4
108 บ้านคล้าโนนคราม 0 0 0 0 2 1 0 1 3
109 บ้านเปราะหอมพัฒนา 0 0 0 0 2 1 0 1 3
110 ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
111 บ้านทุ่งกระโดน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
112 บ้านละลมโพธิ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
113 บ้านหนองปรู 0 0 0 0 2 0 0 0 2
114 บ้านหญ้าคาใต้ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
115 บึงสาลี 0 0 0 0 1 0 1 4 2
116 บ้านธารปราสาท 0 0 0 0 1 0 1 3 2
117 บ้านขามชั่งโค 0 0 0 0 1 0 1 1 2
118 โคกเพชรสระมโนรา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
119 บ้านกรูดหนองออก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
120 บ้านหนองจำปา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
121 ชุมชนบ้านเพชร 0 0 0 0 1 0 0 2 1
122 บ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย 0 0 0 0 1 0 0 2 1
123 บ้านบึงทับช้าง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
124 บ้านหนองระเวียง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 บ้านซาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 อนุบาลบ้านคุณหนู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 เกียรติคุณวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
128 บ้านหนองนา 0 0 0 0 0 3 0 1 3
129 บ้านมะค่า 0 0 0 0 0 2 0 1 2
130 สมบูรณ์วิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
131 บ้านกล้วยจอหอ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
132 บ้านวังม่วง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
133 ชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ฯ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
134 บ้านคอหงษ์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
135 บ้านด่านติง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
136 อนุบาล ก.ไก่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
137 บ้านหนองรังกา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
138 บ้านหนองอ้อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
139 บ้านหนองแจง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
140 บ้านขามเฒ่า 0 0 0 0 0 0 1 2 1
141 อนุบาลบวรนครราชสีมา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
142 บ้านพะเนา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
143 บ้านขนายดี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
144 บ้านหนองตะไก้ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
145 ยองแยง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
146 บึงพญาปราบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 โนนสูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 187 180 150 517 896 306 153 289 1,355