สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครราชสีมา 45 19 8 72 78 9 6 2 93
2 วัดสระแก้ว 17 12 9 38 42 12 7 5 61
3 สุขานารี 16 22 12 50 49 9 4 6 62
4 เมืองนครราชสีมา 14 8 4 26 46 7 2 6 55
5 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 10 5 3 18 22 4 1 7 27
6 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 9 2 5 16 27 6 4 11 37
7 ประชาสามัคคี 8 5 3 16 33 12 1 9 46
8 บ้านจอหอ 7 10 0 17 25 8 1 3 34
9 บ้านพลจลก 7 7 6 20 24 9 5 9 38
10 บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 6 4 6 16 16 8 3 7 27
11 บ้านเหล่าพิทยาคม 5 3 5 13 19 1 3 6 23
12 เทศบาล ๔ (เพาะชำ) 5 2 1 8 7 3 1 2 11
13 บ้านสะพาน 5 1 3 9 13 5 0 7 18
14 บ้านดอนหวาย 5 1 2 8 10 3 0 1 13
15 เสนานุเคราะห์ 5 0 2 7 11 0 0 0 11
16 สวนหม่อน 4 8 3 15 18 7 1 5 26
17 บ้านหนองม้า 4 4 1 9 17 0 1 0 18
18 บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง 4 3 3 10 18 5 1 3 24
19 ดอนท้าววิทยา 4 2 1 7 8 4 6 3 18
20 กันเกราพิทยาคม 4 0 3 7 5 4 2 3 11
21 บ้านหนองไข่น้ำ 3 7 3 13 17 5 2 3 24
22 บ้านหลุมข้าว 3 6 5 14 22 5 4 8 31
23 ตำบลบ้านโพธิ์ 3 4 0 7 8 1 1 2 10
24 บ้านบึงสาร 3 2 4 9 18 4 6 12 28
25 อ่างห้วยยาง 3 1 2 6 8 3 1 3 12
26 วัดบ้านหนองบัวศาลา 3 1 1 5 9 0 0 1 9
27 บ้านภูเขาลาด 3 0 0 3 3 0 0 0 3
28 บ้านพะไล 2 3 1 6 9 11 2 9 22
29 บ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 2 3 1 6 8 4 2 1 14
30 บ้านกระถินหนองเครือชุด 2 3 0 5 10 2 2 2 14
31 วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 2 1 1 4 6 0 0 2 6
32 บ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) 2 1 1 4 5 0 0 1 5
33 ชลประทานสงเคราะห์ 2 0 3 5 12 6 4 1 22
34 บ้านเสลาถั่วแปบ 2 0 2 4 5 3 0 0 8
35 วัดบ้านด่านคนคบ 2 0 1 3 7 4 3 2 14
36 บ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 2 0 0 2 5 2 0 4 7
37 บ้านระกาย 2 0 0 2 4 6 1 1 11
38 บ้านบิง 1 5 1 7 11 4 2 4 17
39 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 1 5 1 7 9 4 0 3 13
40 บ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 1 4 4 9 15 3 1 0 19
41 ไตรมิตรวิทยา 1 3 0 4 8 5 4 7 17
42 เคหะประชาสามัคคี 1 3 0 4 6 5 1 0 12
43 บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 1 2 1 4 5 2 3 1 10
44 บ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 1 1 7 9 10 4 4 11 18
45 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 1 1 4 6 12 4 5 2 21
46 บ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 1 1 2 4 10 5 0 2 15
47 โพธารามพิทยาคม 1 1 2 4 7 1 2 5 10
48 ด่านทองหลาง 1 1 2 4 4 1 0 0 5
49 อนุบาลตลาดแค 1 1 1 3 7 2 2 3 11
50 บึงพญาปราบ 1 1 1 3 2 1 1 0 4
51 ไตรคามสามัคคี 1 0 2 3 12 3 0 0 15
52 บ้านมาบมะค่า 1 0 2 3 6 3 2 1 11
53 บ้านดอนชมพู 1 0 0 1 9 1 1 2 11
54 บ้านโคกสูง 1 0 0 1 3 2 0 4 5
55 บ้านหนองสมอประชาพัฒนา 1 0 0 1 2 0 1 2 3
56 บ้านลำเชิงไกร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
57 โคราชวิทยา 0 4 1 5 10 3 1 4 14
58 เทศบาลตลาดเเค 0 4 1 5 9 2 2 3 13
59 สุขานารี 2 (หนองขอน) 0 4 0 4 10 0 3 1 13
60 บ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) 0 3 0 3 7 8 1 1 16
61 วัดทุ่งสว่าง 0 2 2 4 5 2 0 0 7
62 บ้านธารปราสาท 0 2 1 3 3 2 1 3 6
63 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 0 2 0 2 4 2 0 1 6
64 อ่างหนองแหนประชาสามัคคี 0 1 3 4 10 3 2 2 15
65 เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 0 1 3 4 7 3 1 1 11
66 บ้านโนนมันเทศ 0 1 2 3 10 1 0 0 11
67 บ้านมะรุม 0 1 1 2 9 2 1 0 12
68 บ้านหลักร้อย 0 1 1 2 6 1 0 2 7
69 เพิก(รัฐประชาสามัคคี) 0 1 1 2 4 4 0 1 8
70 บ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) 0 1 1 2 3 2 1 0 6
71 บ้านดอนขวาง 0 1 1 2 2 9 2 3 13
72 สำโรง 0 1 0 1 6 3 0 5 9
73 โพธิ์พรรณวิทยา 0 1 0 1 3 0 1 2 4
74 มารีย์วิทยา 0 1 0 1 3 0 0 0 3
75 บ้านหนองพลวงใหญ่ 0 1 0 1 2 1 3 2 6
76 รวมมิตรวิทยา 0 1 0 1 2 0 0 2 2
77 บ้านโตนด 0 1 0 1 2 0 0 0 2
78 บ้านลองตอง 0 1 0 1 1 1 0 3 2
79 บ้านถนนถั่ว 0 1 0 1 1 0 0 1 1
80 บ้านคนชุม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
81 บ้านโกรกเดือนห้า 0 1 0 1 1 0 0 0 1
82 เทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) 0 1 0 1 0 3 0 0 3
83 บ้านหัวทะเล 0 0 2 2 6 1 2 4 9
84 เปลาะปลอเมืองที 0 0 2 2 5 2 1 5 8
85 บ้านดอนม่วง 0 0 2 2 0 1 1 0 2
86 บ้านปราสาท(สุวรรณราษฤร์ประสิทธิ์) 0 0 1 1 6 1 0 1 7
87 บ้านหนองตาคง 0 0 1 1 4 3 2 0 9
88 มารีรักษ์ 0 0 1 1 4 1 0 0 5
89 บ้านจันอัด 0 0 1 1 4 0 1 0 5
90 บ้านไพ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
91 บ้านสมมิตรภาพที่93 0 0 1 1 3 0 0 2 3
92 บ้านดอนผวา 0 0 1 1 2 3 1 4 6
93 บ้านศรีสุข 0 0 1 1 2 2 1 2 5
94 บ้านด่านเกวียน 0 0 1 1 1 4 0 0 5
95 เทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) 0 0 1 1 1 2 2 2 5
96 บ้านโนนมะกอก 0 0 1 1 1 1 0 2 2
97 บ้านหนองโจด 0 0 1 1 1 0 0 2 1
98 ทหารอากาศบำรุง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
99 บ้านหนองพลวง 0 0 0 0 9 1 0 1 10
100 เทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 0 0 0 0 6 2 1 1 9
101 สามัคคีรถไฟ 0 0 0 0 5 3 1 0 9
102 บ้านบึงตะโก 0 0 0 0 4 2 1 0 7
103 บ้านหนองพลอง 0 0 0 0 3 2 2 1 7
104 บ้านดอนกระทิง-ศรีษะช้าง 0 0 0 0 3 1 3 0 7
105 บ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) 0 0 0 0 3 1 0 1 4
106 บ้านทับช้าง 0 0 0 0 3 0 3 4 6
107 บ้านเกรียมโนนสำโรง 0 0 0 0 3 0 0 2 3
108 บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 579) 0 0 0 0 3 0 0 1 3
109 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0 0 3 0 0 0 3
110 โยธินนุกูล 0 0 0 0 2 1 1 0 4
111 บ้านคล้าโนนคราม 0 0 0 0 2 1 0 1 3
112 บ้านเปราะหอมพัฒนา 0 0 0 0 2 1 0 1 3
113 ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
114 บ้านทุ่งกระโดน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
115 บ้านละลมโพธิ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
116 บ้านหนองปรู 0 0 0 0 2 0 0 0 2
117 บ้านหญ้าคาใต้ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
118 บึงสาลี 0 0 0 0 1 0 1 4 2
119 บ้านขามชั่งโค 0 0 0 0 1 0 1 1 2
120 โคกเพชรสระมโนรา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
121 บ้านกรูดหนองออก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
122 บ้านหนองจำปา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
123 ชุมชนบ้านเพชร 0 0 0 0 1 0 0 2 1
124 บ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย 0 0 0 0 1 0 0 2 1
125 บ้านบึงทับช้าง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
126 บ้านหนองระเวียง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 บ้านซาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
128 อนุบาลบ้านคุณหนู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 เกียรติคุณวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 บ้านหนองนา 0 0 0 0 0 3 0 1 3
131 บ้านมะค่า 0 0 0 0 0 2 0 1 2
132 สมบูรณ์วิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
133 บ้านกล้วยจอหอ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
134 บ้านวังม่วง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
135 ชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ฯ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
136 บ้านคอหงษ์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
137 บ้านด่านติง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
138 อนุบาล ก.ไก่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
139 บ้านหนองรังกา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
140 บ้านหนองอ้อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
141 บ้านหนองแจง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
142 บ้านขามเฒ่า 0 0 0 0 0 0 1 2 1
143 อนุบาลบวรนครราชสีมา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
144 บ้านพะเนา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
145 บ้านขนายดี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
146 บ้านหนองตะไก้ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
147 ยองแยง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
148 โนนสูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 244 219 172 635 1,020 330 160 291 1,510