สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครราชสีมา 68 8 6 2 82
2 สุขานารี 49 9 4 6 62
3 เมืองนครราชสีมา 42 6 2 6 50
4 วัดสระแก้ว 36 11 7 5 54
5 ประชาสามัคคี 27 10 1 8 38
6 บ้านจอหอ 24 8 1 3 33
7 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 24 5 4 11 33
8 บ้านหลุมข้าว 19 5 3 8 27
9 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 19 3 1 7 23
10 บ้านเหล่าพิทยาคม 19 1 3 6 23
11 บ้านพลจลก 18 9 5 9 32
12 บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 16 8 3 7 27
13 บ้านบึงสาร 15 4 5 12 24
14 บ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 15 3 1 0 19
15 บ้านหนองไข่น้ำ 14 4 2 3 20
16 บ้านสะพาน 13 5 0 7 18
17 บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง 13 4 1 3 18
18 ชลประทานสงเคราะห์ 12 6 4 1 22
19 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 11 4 5 2 20
20 บ้านบิง 11 4 2 4 17
21 เสนานุเคราะห์ 11 0 0 0 11
22 บ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 10 5 0 2 15
23 อ่างหนองแหนประชาสามัคคี 10 3 2 2 15
24 โคราชวิทยา 10 3 1 4 14
25 บ้านกระถินหนองเครือชุด 10 2 2 2 14
26 ไตรคามสามัคคี 10 2 0 0 12
27 บ้านพะไล 9 11 2 9 22
28 สวนหม่อน 9 5 0 4 14
29 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 9 4 0 3 13
30 เทศบาลตลาดเเค 9 2 2 3 13
31 บ้านมะรุม 9 2 1 0 12
32 บ้านดอนชมพู 9 1 1 2 11
33 บ้านหนองพลวง 9 1 0 1 10
34 บ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 8 4 2 1 14
35 บ้านโนนมันเทศ 8 1 0 0 9
36 บ้านหนองม้า 8 0 1 0 9
37 วัดบ้านด่านคนคบ 7 4 3 2 14
38 อ่างห้วยยาง 7 3 1 3 11
39 เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 7 3 1 1 11
40 เทศบาล ๔ (เพาะชำ) 7 2 1 2 10
41 โพธารามพิทยาคม 7 1 2 5 10
42 สุขานารี 2 (หนองขอน) 7 0 3 1 10
43 วัดบ้านหนองบัวศาลา 7 0 0 1 7
44 บ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 6 3 4 11 13
45 ไตรมิตรวิทยา 6 3 2 7 11
46 สำโรง 6 3 0 5 9
47 บ้านดอนหวาย 6 3 0 1 9
48 เทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 6 2 1 1 9
49 ตำบลบ้านโพธิ์ 6 1 1 2 8
50 บ้านหลักร้อย 6 1 0 2 7
51 บ้านปราสาท(สุวรรณราษฤร์ประสิทธิ์) 6 1 0 1 7
52 วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 6 0 0 2 6
53 บ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) 5 8 1 1 14
54 กันเกราพิทยาคม 5 4 2 3 11
55 เคหะประชาสามัคคี 5 4 1 0 10
56 ดอนท้าววิทยา 5 3 6 3 14
57 บ้านมาบมะค่า 5 3 2 1 10
58 สามัคคีรถไฟ 5 3 1 0 9
59 อนุบาลตลาดแค 5 2 2 3 9
60 เปลาะปลอเมืองที 5 2 1 5 8
61 บ้านหัวทะเล 5 0 2 4 7
62 บ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) 5 0 0 1 5
63 บ้านระกาย 4 6 1 1 11
64 เพิก(รัฐประชาสามัคคี) 4 4 0 1 8
65 บ้านหนองตาคง 4 3 2 0 9
66 บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 4 2 3 1 9
67 บ้านบึงตะโก 4 2 1 0 7
68 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 4 2 0 1 6
69 มารีรักษ์ 4 1 0 0 5
70 บ้านจันอัด 4 0 1 0 5
71 บ้านเสลาถั่วแปบ 3 3 0 0 6
72 บ้านหนองพลอง 3 2 2 1 7
73 บ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 3 2 0 4 5
74 บ้านดอนกระทิง-ศรีษะช้าง 3 1 3 0 7
75 บ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) 3 1 0 1 4
76 บ้านไพ 3 1 0 0 4
77 บ้านทับช้าง 3 0 3 4 6
78 โพธิ์พรรณวิทยา 3 0 1 2 4
79 บ้านสมมิตรภาพที่93 3 0 0 2 3
80 บ้านเกรียมโนนสำโรง 3 0 0 2 3
81 บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 579) 3 0 0 1 3
82 มารีย์วิทยา 3 0 0 0 3
83 บ้านหนองกระทุ่ม 3 0 0 0 3
84 บ้านดอนขวาง 2 9 2 3 13
85 บ้านศรีสุข 2 2 1 2 5
86 บ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) 2 2 1 0 5
87 บ้านโคกสูง 2 2 0 4 4
88 บ้านหนองพลวงใหญ่ 2 1 3 2 6
89 โยธินนุกูล 2 1 1 0 4
90 บ้านคล้าโนนคราม 2 1 0 1 3
91 บ้านเปราะหอมพัฒนา 2 1 0 1 3
92 วัดทุ่งสว่าง 2 1 0 0 3
93 ด่านทองหลาง 2 1 0 0 3
94 ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 2 1 0 0 3
95 บ้านหนองสมอประชาพัฒนา 2 0 1 2 3
96 รวมมิตรวิทยา 2 0 0 2 2
97 บ้านโตนด 2 0 0 0 2
98 บ้านทุ่งกระโดน 2 0 0 0 2
99 บ้านละลมโพธิ์ 2 0 0 0 2
100 บ้านหนองปรู 2 0 0 0 2
101 บ้านด่านเกวียน 1 4 0 0 5
102 เทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) 1 2 2 2 5
103 บ้านดอนผวา 1 2 1 4 4
104 บ้านหญ้าคาใต้ 1 2 0 0 3
105 บ้านลองตอง 1 1 0 3 2
106 บ้านโนนมะกอก 1 1 0 2 2
107 บึงสาลี 1 0 1 4 2
108 บ้านธารปราสาท 1 0 1 3 2
109 บ้านขามชั่งโค 1 0 1 1 2
110 โคกเพชรสระมโนรา 1 0 1 0 2
111 บ้านกรูดหนองออก 1 0 1 0 2
112 บ้านหนองจำปา 1 0 1 0 2
113 บ้านหนองโจด 1 0 0 2 1
114 ชุมชนบ้านเพชร 1 0 0 2 1
115 บ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย 1 0 0 2 1
116 บ้านถนนถั่ว 1 0 0 1 1
117 บ้านบึงทับช้าง 1 0 0 1 1
118 บ้านลำเชิงไกร 1 0 0 0 1
119 บ้านคนชุม 1 0 0 0 1
120 บ้านโกรกเดือนห้า 1 0 0 0 1
121 ทหารอากาศบำรุง 1 0 0 0 1
122 บ้านหนองระเวียง 1 0 0 0 1
123 บ้านซาด 1 0 0 0 1
124 อนุบาลบ้านคุณหนู 1 0 0 0 1
125 เกียรติคุณวิทยา 1 0 0 0 1
126 บ้านหนองนา 0 3 0 1 3
127 เทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) 0 3 0 0 3
128 บ้านมะค่า 0 2 0 1 2
129 สมบูรณ์วิทยา 0 2 0 0 2
130 บ้านกล้วยจอหอ 0 1 2 0 3
131 บ้านวังม่วง 0 1 1 1 2
132 ชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ฯ 0 1 1 1 2
133 บ้านคอหงษ์ 0 1 1 0 2
134 บ้านด่านติง 0 1 0 2 1
135 อนุบาล ก.ไก่ 0 1 0 1 1
136 บ้านดอนม่วง 0 1 0 0 1
137 บ้านหนองรังกา 0 1 0 0 1
138 บ้านหนองอ้อ 0 1 0 0 1
139 บ้านหนองแจง 0 1 0 0 1
140 บ้านขามเฒ่า 0 0 1 2 1
141 อนุบาลบวรนครราชสีมา 0 0 1 0 1
142 บ้านพะเนา 0 0 0 1 0
143 บ้านขนายดี 0 0 0 1 0
144 บ้านหนองตะไก้ 0 0 0 1 0
145 ยองแยง 0 0 0 1 0
146 บึงพญาปราบ 0 0 0 0 0
147 โนนสูง 0 0 0 0 0
รวม 896 306 153 289 1,644