สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครราชสีมา 78 9 6 2 93
2 สุขานารี 49 9 4 6 62
3 เมืองนครราชสีมา 46 7 2 6 55
4 วัดสระแก้ว 42 12 7 5 61
5 ประชาสามัคคี 33 12 1 9 46
6 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 27 6 4 11 37
7 บ้านจอหอ 25 8 1 3 34
8 บ้านพลจลก 24 9 5 9 38
9 บ้านหลุมข้าว 22 5 4 8 31
10 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 22 4 1 7 27
11 บ้านเหล่าพิทยาคม 19 1 3 6 23
12 สวนหม่อน 18 7 1 5 26
13 บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง 18 5 1 3 24
14 บ้านบึงสาร 18 4 6 12 28
15 บ้านหนองไข่น้ำ 17 5 2 3 24
16 บ้านหนองม้า 17 0 1 0 18
17 บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 16 8 3 7 27
18 บ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 15 3 1 0 19
19 บ้านสะพาน 13 5 0 7 18
20 ชลประทานสงเคราะห์ 12 6 4 1 22
21 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 12 4 5 2 21
22 ไตรคามสามัคคี 12 3 0 0 15
23 บ้านบิง 11 4 2 4 17
24 เสนานุเคราะห์ 11 0 0 0 11
25 บ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 10 5 0 2 15
26 บ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 10 4 4 11 18
27 อ่างหนองแหนประชาสามัคคี 10 3 2 2 15
28 โคราชวิทยา 10 3 1 4 14
29 บ้านดอนหวาย 10 3 0 1 13
30 บ้านกระถินหนองเครือชุด 10 2 2 2 14
31 บ้านโนนมันเทศ 10 1 0 0 11
32 สุขานารี 2 (หนองขอน) 10 0 3 1 13
33 บ้านพะไล 9 11 2 9 22
34 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 9 4 0 3 13
35 เทศบาลตลาดเเค 9 2 2 3 13
36 บ้านมะรุม 9 2 1 0 12
37 บ้านดอนชมพู 9 1 1 2 11
38 บ้านหนองพลวง 9 1 0 1 10
39 วัดบ้านหนองบัวศาลา 9 0 0 1 9
40 ไตรมิตรวิทยา 8 5 4 7 17
41 ดอนท้าววิทยา 8 4 6 3 18
42 บ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 8 4 2 1 14
43 อ่างห้วยยาง 8 3 1 3 12
44 ตำบลบ้านโพธิ์ 8 1 1 2 10
45 บ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) 7 8 1 1 16
46 วัดบ้านด่านคนคบ 7 4 3 2 14
47 เทศบาล ๔ (เพาะชำ) 7 3 1 2 11
48 เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 7 3 1 1 11
49 อนุบาลตลาดแค 7 2 2 3 11
50 โพธารามพิทยาคม 7 1 2 5 10
51 เคหะประชาสามัคคี 6 5 1 0 12
52 บ้านมาบมะค่า 6 3 2 1 11
53 สำโรง 6 3 0 5 9
54 เทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 6 2 1 1 9
55 บ้านหัวทะเล 6 1 2 4 9
56 บ้านหลักร้อย 6 1 0 2 7
57 บ้านปราสาท(สุวรรณราษฤร์ประสิทธิ์) 6 1 0 1 7
58 วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 6 0 0 2 6
59 กันเกราพิทยาคม 5 4 2 3 11
60 สามัคคีรถไฟ 5 3 1 0 9
61 บ้านเสลาถั่วแปบ 5 3 0 0 8
62 บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 5 2 3 1 10
63 เปลาะปลอเมืองที 5 2 1 5 8
64 บ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 5 2 0 4 7
65 วัดทุ่งสว่าง 5 2 0 0 7
66 บ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) 5 0 0 1 5
67 บ้านระกาย 4 6 1 1 11
68 เพิก(รัฐประชาสามัคคี) 4 4 0 1 8
69 บ้านหนองตาคง 4 3 2 0 9
70 บ้านบึงตะโก 4 2 1 0 7
71 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 4 2 0 1 6
72 ด่านทองหลาง 4 1 0 0 5
73 มารีรักษ์ 4 1 0 0 5
74 บ้านจันอัด 4 0 1 0 5
75 บ้านหนองพลอง 3 2 2 1 7
76 บ้านธารปราสาท 3 2 1 3 6
77 บ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) 3 2 1 0 6
78 บ้านโคกสูง 3 2 0 4 5
79 บ้านดอนกระทิง-ศรีษะช้าง 3 1 3 0 7
80 บ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) 3 1 0 1 4
81 บ้านไพ 3 1 0 0 4
82 บ้านทับช้าง 3 0 3 4 6
83 โพธิ์พรรณวิทยา 3 0 1 2 4
84 บ้านสมมิตรภาพที่93 3 0 0 2 3
85 บ้านเกรียมโนนสำโรง 3 0 0 2 3
86 บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 579) 3 0 0 1 3
87 บ้านภูเขาลาด 3 0 0 0 3
88 มารีย์วิทยา 3 0 0 0 3
89 บ้านหนองกระทุ่ม 3 0 0 0 3
90 บ้านดอนขวาง 2 9 2 3 13
91 บ้านดอนผวา 2 3 1 4 6
92 บ้านศรีสุข 2 2 1 2 5
93 บ้านหนองพลวงใหญ่ 2 1 3 2 6
94 บึงพญาปราบ 2 1 1 0 4
95 โยธินนุกูล 2 1 1 0 4
96 บ้านคล้าโนนคราม 2 1 0 1 3
97 บ้านเปราะหอมพัฒนา 2 1 0 1 3
98 ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 2 1 0 0 3
99 บ้านหนองสมอประชาพัฒนา 2 0 1 2 3
100 รวมมิตรวิทยา 2 0 0 2 2
101 บ้านโตนด 2 0 0 0 2
102 บ้านทุ่งกระโดน 2 0 0 0 2
103 บ้านละลมโพธิ์ 2 0 0 0 2
104 บ้านหนองปรู 2 0 0 0 2
105 บ้านด่านเกวียน 1 4 0 0 5
106 เทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) 1 2 2 2 5
107 บ้านหญ้าคาใต้ 1 2 0 0 3
108 บ้านลองตอง 1 1 0 3 2
109 บ้านโนนมะกอก 1 1 0 2 2
110 บึงสาลี 1 0 1 4 2
111 บ้านขามชั่งโค 1 0 1 1 2
112 โคกเพชรสระมโนรา 1 0 1 0 2
113 บ้านกรูดหนองออก 1 0 1 0 2
114 บ้านหนองจำปา 1 0 1 0 2
115 บ้านหนองโจด 1 0 0 2 1
116 ชุมชนบ้านเพชร 1 0 0 2 1
117 บ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย 1 0 0 2 1
118 บ้านถนนถั่ว 1 0 0 1 1
119 บ้านบึงทับช้าง 1 0 0 1 1
120 บ้านลำเชิงไกร 1 0 0 0 1
121 บ้านคนชุม 1 0 0 0 1
122 บ้านโกรกเดือนห้า 1 0 0 0 1
123 ทหารอากาศบำรุง 1 0 0 0 1
124 บ้านหนองระเวียง 1 0 0 0 1
125 บ้านซาด 1 0 0 0 1
126 อนุบาลบ้านคุณหนู 1 0 0 0 1
127 เกียรติคุณวิทยา 1 0 0 0 1
128 บ้านหนองนา 0 3 0 1 3
129 เทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) 0 3 0 0 3
130 บ้านมะค่า 0 2 0 1 2
131 สมบูรณ์วิทยา 0 2 0 0 2
132 บ้านกล้วยจอหอ 0 1 2 0 3
133 บ้านวังม่วง 0 1 1 1 2
134 ชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ฯ 0 1 1 1 2
135 บ้านดอนม่วง 0 1 1 0 2
136 บ้านคอหงษ์ 0 1 1 0 2
137 บ้านด่านติง 0 1 0 2 1
138 อนุบาล ก.ไก่ 0 1 0 1 1
139 บ้านหนองรังกา 0 1 0 0 1
140 บ้านหนองอ้อ 0 1 0 0 1
141 บ้านหนองแจง 0 1 0 0 1
142 บ้านขามเฒ่า 0 0 1 2 1
143 อนุบาลบวรนครราชสีมา 0 0 1 0 1
144 บ้านพะเนา 0 0 0 1 0
145 บ้านขนายดี 0 0 0 1 0
146 บ้านหนองตะไก้ 0 0 0 1 0
147 ยองแยง 0 0 0 1 0
148 โนนสูง 0 0 0 0 0
รวม 1,020 330 160 291 1,510