หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 147 โรงเรียนกันเกราพิทยาคม 16 23 20
2 112 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3 0 0 0
3 029 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 23 51 26
4 132 โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ฯ 3 5 4
5 075 โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 3 19 6
6 012 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร 4 7 6
7 039 โรงเรียนดอนท้าววิทยา 21 40 28
8 122 โรงเรียนด่านทองหลาง 5 11 8
9 008 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ 12 24 18
10 005 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 48 108 68
11 124 โรงเรียนทหารอากาศบำรุง 1 3 2
12 134 โรงเรียนบึงพญาปราบ 6 15 10
13 159 โรงเรียนบึงสาลี 6 10 6
14 116 โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 18 50 23
15 038 โรงเรียนบ้านกระเพรา 0 0 0
16 162 โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก 2 3 3
17 163 โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ 3 5 5
18 129 โรงเรียนบ้านขนายดี 1 1 1
19 046 โรงเรียนบ้านขามชั่งโค 3 3 3
20 119 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 3 4 3
21 078 โรงเรียนบ้านคนชุม 1 3 2
22 036 โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม 4 8 7
23 043 โรงเรียนบ้านคอนน้อย 0 0 0
24 115 โรงเรียนบ้านคอหงษ์ 2 3 2
25 004 โรงเรียนบ้านจอหอ 41 89 50
26 033 โรงเรียนบ้านจันอัด 5 12 7
27 114 โรงเรียนบ้านซาด 1 1 1
28 109 โรงเรียนบ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 579) 5 14 9
29 143 โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศรีษะช้าง 8 26 10
30 061 โรงเรียนบ้านดอนขวาง 18 30 19
31 051 โรงเรียนบ้านดอนชมพู 13 30 19
32 118 โรงเรียนบ้านดอนผวา 10 13 11
33 149 โรงเรียนบ้านดอนม่วง 2 4 3
34 107 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 14 39 27
35 034 โรงเรียนบ้านด่านติง 3 4 4
36 154 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 5 21 11
37 150 โรงเรียนบ้านถนนถั่ว 2 31 10
38 017 โรงเรียนบ้านทับช้าง 13 19 13
39 158 โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน 3 5 3
40 105 โรงเรียนบ้านธารปราสาท 9 13 11
41 047 โรงเรียนบ้านบิง 22 39 28
42 157 โรงเรียนบ้านบึงตะโก 9 29 12
43 167 โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง 2 4 3
44 016 โรงเรียนบ้านบึงสาร 42 89 52
45 006 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 35 61 44
46 042 โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฤร์ประสิทธิ์) 8 34 16
47 131 โรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย 3 6 3
48 031 โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 18 43 30
49 011 โรงเรียนบ้านพลจลก 48 107 85
50 084 โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) 6 9 8
51 019 โรงเรียนบ้านพะเนา 2 3 2
52 062 โรงเรียนบ้านพะไล 37 95 56
53 098 โรงเรียนบ้านภูเขาลาด 3 3 3
54 076 โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 17 37 29
55 165 โรงเรียนบ้านมะค่า 3 8 5
56 089 โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 11 27 16
57 080 โรงเรียนบ้านมะรุม 14 52 18
58 014 โรงเรียนบ้านมาบมะค่า 12 30 22
59 164 โรงเรียนบ้านระกาย 12 22 17
60 166 โรงเรียนบ้านลองตอง 5 17 8
61 160 โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์ 2 3 3
62 055 โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร 1 2 2
63 113 โรงเรียนบ้านวังม่วง 6 12 9
64 052 โรงเรียนบ้านศรีสุข 8 24 12
65 049 โรงเรียนบ้านสมมิตรภาพที่93 5 6 5
66 010 โรงเรียนบ้านสะพาน 27 52 43
67 103 โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 29 51 35
68 081 โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 11 21 15
69 110 โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ 0 0 0
70 111 โรงเรียนบ้านหญ้าคาใต้ 3 4 4
71 133 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 3 8 3
72 151 โรงเรียนบ้านหนองจำปา 2 7 4
73 058 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 25 54 29
74 086 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1 1 1
75 064 โรงเรียนบ้านหนองตาคง 9 13 10
76 079 โรงเรียนบ้านหนองนา 4 15 4
77 161 โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) 5 16 9
78 074 โรงเรียนบ้านหนองปรู 2 3 2
79 126 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 12 17 13
80 127 โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ 11 15 15
81 121 โรงเรียนบ้านหนองพลอง 9 24 13
82 088 โรงเรียนบ้านหนองม้า 18 41 30
83 130 โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง 32 80 52
84 020 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 2 8 3
85 072 โรงเรียนบ้านหนองรังกา 1 8 3
86 021 โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา 6 9 8
87 044 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 35 70 38
88 040 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 1 1 1
89 069 โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 21 35 23
90 087 โรงเรียนบ้านหนองแจง 1 2 2
91 155 โรงเรียนบ้านหนองโจด 3 3 3
92 057 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ 29 52 32
93 128 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมฯ 0 0 0
94 024 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 9 15 13
95 100 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 41 71 60
96 059 โรงเรียนบ้านหัวทะเล 13 39 13
97 117 โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง 6 21 8
98 085 โรงเรียนบ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา 0 0 0
99 083 โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา 4 13 7
100 041 โรงเรียนบ้านเมืองที 0 0 0
101 082 โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ 9 32 15
102 037 โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม 29 56 38
103 073 โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า 1 3 2
104 045 โรงเรียนบ้านโคกสูง 11 20 17
105 153 โรงเรียนบ้านโตนด 2 20 6
106 152 โรงเรียนบ้านโนนมะกอก 4 6 5
107 156 โรงเรียนบ้านโนนมันเทศ 11 20 17
108 068 โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 16 33 24
109 148 โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) 17 44 29
110 125 โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) 10 21 16
111 120 โรงเรียนบ้านไพ 5 12 5
112 108 โรงเรียนบ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) 0 0 0
113 018 โรงเรียนประชาสามัคคี 58 124 72
114 015 โรงเรียนยองแยง 1 3 0
115 027 โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง 7 21 13
116 035 โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ 17 40 19
117 063 โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา 10 29 15
118 097 โรงเรียนวัดสระแก้ว 67 136 97
119 026 โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 8 22 15
120 025 โรงเรียนสวนหม่อน 31 68 45
121 056 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 8 36 13
122 030 โรงเรียนสามัคคีรถไฟ 9 15 12
123 048 โรงเรียนสำโรง 14 32 20
124 065 โรงเรียนสุขานารี 69 154 107
125 070 โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) 15 33 18
126 099 โรงเรียนอนุบาลตลาดแค 14 26 21
127 077 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 96 324 169
128 060 โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี 17 41 18
129 007 โรงเรียนอ่างห้วยยาง 17 38 20
130 028 โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี 13 40 16
131 050 โรงเรียนเปลาะปลอเมืองที 13 30 25
132 106 โรงเรียนเพิก(รัฐประชาสามัคคี) 9 27 17
133 053 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 61 174 106
134 066 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 11 28 18
135 071 โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา 4 9 4
136 146 โรงเรียนโพธารามพิทยาคม 16 25 23
137 104 โรงเรียนไตรคามสามัคคี 16 30 18
138 101 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 25 51 43
139 032 โรงเรียนมารีย์วิทยา 3 3 3
140 144 โรงเรียนมารีรักษ์ 5 20 5
141 095 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 4 10 4
142 145 โรงเรียนสมบูรณ์วิทยา 2 4 2
143 168 โรงเรียนอนุบาล ก.ไก่ 2 1 0
144 091 โรงเรียนอนุบาลบวรนครราชสีมา 1 3 1
145 092 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 3 2
146 090 โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา 1 1 1
147 093 โรงเรียนโคราชวิทยา 18 29 20
148 094 โรงเรียนโพธิ์พรรณวิทยา 6 7 6
149 135 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) 7 21 11
150 136 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 17 31 19
151 137 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 12 18 13
152 138 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 13 60 21
153 139 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) 3 7 4
154 142 โรงเรียนเทศบาลตลาดเเค 17 51 21
155 141 โรงเรียนโนนสูง 1 2 1
156 140 โรงเรียนโยธินนุกูล 4 16 8
รวม 1901 4388 2703
7091

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ประสานงานเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.นม.1 โทร 0909193441
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]