หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 96 78 82.11% 9 9.47% 6 6.32% 2 2.11% 95
2 โรงเรียนสุขานารี 69 49 72.06% 9 13.24% 4 5.88% 6 8.82% 68
3 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 61 46 75.41% 7 11.48% 2 3.28% 6 9.84% 61
4 โรงเรียนวัดสระแก้ว 67 42 63.64% 12 18.18% 7 10.61% 5 7.58% 66
5 โรงเรียนประชาสามัคคี 58 33 60% 12 21.82% 1 1.82% 9 16.36% 55
6 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 48 27 56.25% 6 12.5% 4 8.33% 11 22.92% 48
7 โรงเรียนบ้านจอหอ 41 25 67.57% 8 21.62% 1 2.7% 3 8.11% 37
8 โรงเรียนบ้านพลจลก 48 24 51.06% 9 19.15% 5 10.64% 9 19.15% 47
9 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 41 22 56.41% 5 12.82% 4 10.26% 8 20.51% 39
10 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 35 22 64.71% 4 11.76% 1 2.94% 7 20.59% 34
11 โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม 29 19 65.52% 1 3.45% 3 10.34% 6 20.69% 29
12 โรงเรียนสวนหม่อน 31 18 58.06% 7 22.58% 1 3.23% 5 16.13% 31
13 โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง 32 18 66.67% 5 18.52% 1 3.7% 3 11.11% 27
14 โรงเรียนบ้านบึงสาร 42 18 45% 4 10% 6 15% 12 30% 40
15 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ 29 17 62.96% 5 18.52% 2 7.41% 3 11.11% 27
16 โรงเรียนบ้านหนองม้า 18 17 94.44% 0 0% 1 5.56% 0 0% 18
17 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 35 16 47.06% 8 23.53% 3 8.82% 7 20.59% 34
18 โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 21 15 78.95% 3 15.79% 1 5.26% 0 0% 19
19 โรงเรียนบ้านสะพาน 27 13 52% 5 20% 0 0% 7 28% 25
20 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 23 12 52.17% 6 26.09% 4 17.39% 1 4.35% 23
21 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 25 12 52.17% 4 17.39% 5 21.74% 2 8.7% 23
22 โรงเรียนไตรคามสามัคคี 16 12 80% 3 20% 0 0% 0 0% 15
23 โรงเรียนบ้านบิง 22 11 52.38% 4 19.05% 2 9.52% 4 19.05% 21
24 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
25 โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 18 10 58.82% 5 29.41% 0 0% 2 11.76% 17
26 โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 29 10 34.48% 4 13.79% 4 13.79% 11 37.93% 29
27 โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี 17 10 58.82% 3 17.65% 2 11.76% 2 11.76% 17
28 โรงเรียนโคราชวิทยา 18 10 55.56% 3 16.67% 1 5.56% 4 22.22% 18
29 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 14 10 71.43% 3 21.43% 0 0% 1 7.14% 14
30 โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 18 10 62.5% 2 12.5% 2 12.5% 2 12.5% 16
31 โรงเรียนบ้านโนนมันเทศ 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
32 โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) 15 10 71.43% 0 0% 3 21.43% 1 7.14% 14
33 โรงเรียนบ้านพะไล 37 9 29.03% 11 35.48% 2 6.45% 9 29.03% 31
34 โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 17 9 56.25% 4 25% 0 0% 3 18.75% 16
35 โรงเรียนเทศบาลตลาดเเค 17 9 56.25% 2 12.5% 2 12.5% 3 18.75% 16
36 โรงเรียนบ้านมะรุม 14 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
37 โรงเรียนบ้านดอนชมพู 13 9 69.23% 1 7.69% 1 7.69% 2 15.38% 13
38 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 12 9 81.82% 1 9.09% 0 0% 1 9.09% 11
39 โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา 10 9 90% 0 0% 0 0% 1 10% 10
40 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 25 8 33.33% 5 20.83% 4 16.67% 7 29.17% 24
41 โรงเรียนดอนท้าววิทยา 21 8 38.1% 4 19.05% 6 28.57% 3 14.29% 21
42 โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 16 8 53.33% 4 26.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
43 โรงเรียนอ่างห้วยยาง 17 8 53.33% 3 20% 1 6.67% 3 20% 15
44 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ 12 8 66.67% 1 8.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
45 โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) 17 7 41.18% 8 47.06% 1 5.88% 1 5.88% 17
46 โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ 17 7 43.75% 4 25% 3 18.75% 2 12.5% 16
47 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 13 7 53.85% 3 23.08% 1 7.69% 2 15.38% 13
48 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 12 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
49 โรงเรียนอนุบาลตลาดแค 14 7 50% 2 14.29% 2 14.29% 3 21.43% 14
50 โรงเรียนโพธารามพิทยาคม 16 7 46.67% 1 6.67% 2 13.33% 5 33.33% 15
51 โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี 13 6 50% 5 41.67% 1 8.33% 0 0% 12
52 โรงเรียนบ้านมาบมะค่า 12 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
53 โรงเรียนสำโรง 14 6 42.86% 3 21.43% 0 0% 5 35.71% 14
54 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 17 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
55 โรงเรียนบ้านหัวทะเล 13 6 46.15% 1 7.69% 2 15.38% 4 30.77% 13
56 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 9 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 2 22.22% 9
57 โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฤร์ประสิทธิ์) 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
58 โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 8 6 75% 0 0% 0 0% 2 25% 8
59 โรงเรียนกันเกราพิทยาคม 16 5 35.71% 4 28.57% 2 14.29% 3 21.43% 14
60 โรงเรียนสามัคคีรถไฟ 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
61 โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ 9 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
62 โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 11 5 45.45% 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 11
63 โรงเรียนเปลาะปลอเมืองที 13 5 38.46% 2 15.38% 1 7.69% 5 38.46% 13
64 โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 11 5 45.45% 2 18.18% 0 0% 4 36.36% 11
65 โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
66 โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) 10 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
67 โรงเรียนบ้านระกาย 12 4 33.33% 6 50% 1 8.33% 1 8.33% 12
68 โรงเรียนเพิก(รัฐประชาสามัคคี) 9 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
69 โรงเรียนบ้านหนองตาคง 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
70 โรงเรียนบ้านบึงตะโก 9 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
71 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 8 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
72 โรงเรียนด่านทองหลาง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
73 โรงเรียนมารีรักษ์ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
74 โรงเรียนบ้านจันอัด 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
75 โรงเรียนบ้านหนองพลอง 9 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
76 โรงเรียนบ้านธารปราสาท 9 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 9
77 โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
78 โรงเรียนบ้านโคกสูง 11 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 4 44.44% 9
79 โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศรีษะช้าง 8 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
80 โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
81 โรงเรียนบ้านไพ 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
82 โรงเรียนบ้านทับช้าง 13 3 30% 0 0% 3 30% 4 40% 10
83 โรงเรียนโพธิ์พรรณวิทยา 6 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
84 โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง 6 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
85 โรงเรียนบ้านสมมิตรภาพที่93 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
86 โรงเรียนบ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 579) 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
87 โรงเรียนบ้านภูเขาลาด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนมารีย์วิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนบ้านดอนขวาง 18 2 12.5% 9 56.25% 2 12.5% 3 18.75% 16
91 โรงเรียนบ้านดอนผวา 10 2 20% 3 30% 1 10% 4 40% 10
92 โรงเรียนบ้านศรีสุข 8 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
93 โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ 11 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 8
94 โรงเรียนบึงพญาปราบ 6 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
95 โรงเรียนโยธินนุกูล 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
96 โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
97 โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
98 โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา 6 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
100 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
101 โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนบ้านหนองปรู 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านโตนด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
106 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) 7 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
107 โรงเรียนบ้านหญ้าคาใต้ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านลองตอง 5 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
109 โรงเรียนบ้านโนนมะกอก 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
110 โรงเรียนบึงสาลี 6 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 4 66.67% 6
111 โรงเรียนบ้านขามชั่งโค 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
112 โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา 4 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านหนองจำปา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
115 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร 4 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
116 โรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
117 โรงเรียนบ้านหนองโจด 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
118 โรงเรียนบ้านถนนถั่ว 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
119 โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
120 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนทหารอากาศบำรุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านคนชุม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านซาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านหนองนา 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
129 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
130 โรงเรียนบ้านมะค่า 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
131 โรงเรียนสมบูรณ์วิทยา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านวังม่วง 6 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
134 โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ฯ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
135 โรงเรียนบ้านคอหงษ์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
136 โรงเรียนบ้านดอนม่วง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
137 โรงเรียนบ้านด่านติง 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
138 โรงเรียนอนุบาล ก.ไก่ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
139 โรงเรียนบ้านหนองรังกา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านหนองแจง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
143 โรงเรียนอนุบาลบวรนครราชสีมา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านพะเนา 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
145 โรงเรียนบ้านขนายดี 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
146 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
147 โรงเรียนยองแยง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
148 โรงเรียนโนนสูง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ประสานงานเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.นม.1 โทร 0909193441
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]