หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 1

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหัวทะเล อาคารห้องสมุด ห้อง ห้องจริยธรรม 28 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวทะเล อาคารจามจุรี ห้อง อ.1/1 28 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวทะเล อาคารจามจุรี ห้อง ป.2/2 28 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหัวทะเล อาคารจามจุรี ห้อง อ.2/1 28 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวทะเล อาคารจามจุรี ห้อง อ.1/2 28 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวทะเล อาคารจามจุรี ห้อง อ.1/2 28 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวทะเล อาคารพุทธรักษา ห้อง E-Classroom 28 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหัวทะเล อาคารพุทธรักษา ห้อง E-Classroom 28 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวทะเล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 28 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหัวทะเล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 28 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวทะเล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 28 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหัวทะเล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 28 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหัวทะเล ห้องสมุด 28 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวทะเล อาคารพุทธรักษา ห้อง ห้องเรียนรวม 28 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวทะเล โรงอาหาร 28 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหัวทะเล ศาลาวัดหงษาราม 28 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวทะเล ศาลาวัดหงษาราม 28 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวทะเล ศาลาวัดหงษาราม 28 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวทะเล ศาลาวัดหงษาราม 28 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหัวทะเล ศาลาวัดหงษาราม 28 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ประสานงานเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.นม.1 โทร 0909193441
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]