หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 1

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ สวนป่าเฉลิมพระเกียรตื ร.9 (หน้าโรงเรียน) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ สวนป่าเฉลิมพระเกียรตื ร.9 (หน้าโรงเรียน) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ สวนป่าเฉลิมพระเกียรตื ร.9 (หน้าโรงเรียน) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ เวทีอาเซียน 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ เวทีอาเซียน 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ อาคารสื่อเทคโนโลยี 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้นล่าง ห้อง ป.1/3 และ ป.1/4
-
09.00-15.00
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้นบน ห้อง ป.2/1 และ ป.6/1 28 ก.ย. 2556 09.00-15.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ อาคาร 5 ห้อง ศูนย์เรียนรวม 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ อาคาร 4 ห้อง ศาลาเอนกประสงค์ปฐมวัย 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ อาคาร 2 ชั้นล่าง ห้อง ป.3/2 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ อาคาร 2 ชั้นล่าง ห้อง ป.3/2 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ อาคาร 2 ชั้นบน ห้อง ป.4/2 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ อาคาร 2 ชั้นบน ห้อง ป.4/2 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้นบน ห้อง E-CLASSROOM 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้นบน ห้อง E-CLASSROOM 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้นบน ห้อง ป.6/3 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้นบน ห้อง ป.6/3 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ สนามฟุตบอล 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ สนามฟุตบอล 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ประสานงานเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.นม.1 โทร 0909193441
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]