เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
28 ก.ย. 2556
29 ก.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศน.จงกล โทร 0817604890  
 

คู่มือดำเนินการและหนังสือขอเปลี่ยนตัว นร. www.esan63.sillapa.net/sp-center

 
 
ประกาศจากคณะจัดการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดนครพนม - มุกดาหารเขตพื้นที่ฯ โรงเรียน แจ้งแก้ไขรายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม ที่เข้าแข่งขันระดับภาค เป็นลายลักษณ์อักษร ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  ระหว่างวันที่ 6-12 พ.ย. 56  หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว  แผนการดำเนินงาน ICT
 
 

เว็บไซด์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่  http://www.esan63.sillapa.net/sp-center/

 
  ลำดับที่การแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของ สพป.นครราชสีมา เขต 1 ลำดับที่ 25 ทั้งเด็กปกติ เด็กพิเศษทุกรายการแข่งขันและOBEC AWARDS  
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
 

แจ้ง โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63  สพป.นครราชสีมา เขต 1 ทุกโรง

ให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบผลการแข่งขัน รายชื่อนักเรียน และครูผู้สอน แต่ละกิจกรรม  หากไม่ถูกต้องให้ทำหนังสือแจ้งรายชื่อที่ถูกต้อง มายังสำนักงานเขตพื้นที่โดยด่วน

 
 

การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน ในระดับภาคและระดับประเทศ

1. การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในแต่ละกิจกรรมเมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันระดับภาค และเป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ ต้องมีหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน โดยผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามอนุญาต พร้อมทั้งสำเนาหนังสือดังกล่าวยื่นต่อเจ้าหน้าที่  ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน (วันรายงานตัว) ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน

2. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้แข่งขัน ๑ คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งได้

3.การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้

1) ทีม 2 - 3 คน เปลี่ยนตัวได้ 1 คน

2) ทีม 4 - 6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน

3) ทีม 7 - 10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน

4) ทีม 11 - 20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน

5) ทีม 20 ขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน

4. การเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน กรณีการแข่งขันระดับภาค ส่งผู้เข้าแข่งขันไม่ครบตามจำนวนสูงสุดที่กำหนดในเกณฑ์การแข่งขัน โรงเรียนสามารถเพิ่มนักเรียนได้ แต่ต้องไม่เกินจำนวนผู้เข้าแข่งขันตามเกณฑ์ที่กำหนด

5. กรณีที่ (ทีม/คน) ผู้ได้รับการประกาศให้เป็นตัวแทนระดับใดไปเข้าแข่งขันในระดับสูงขึ้น แต่(ทีม/คน) ไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันด้วยเหตุอันใดก็ตาม ให้ผู้บริหารโรงเรียนส่งเรื่องขอสละสิทธิ์การเป็นตัวแทนไปยังประธานจัดการแข่งขันและให้ประธานจัดการแข่งขันแต่ละระดับพิจารณาเลื่อน (ทีม/คน) ที่อยู่ในลำดับถัดไปเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันต่อไป

6. การเปลี่ยนตัวครูผู้สอน ในแต่ละกิจกรรมเปลี่ยนตัวได้แต่ต้องมีหนังสือยินยอมจากครูผู้สอนคนเดิม และผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามอนุญาต พร้อมทั้งสำเนาหนังสือดังกล่าวยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน (วันรายงานตัว) ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 
   
 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดตามรายละเอียดได้ที่  www.sillapa63.net/  และ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคอีสาน ครั้งที่ 63 นครพนม - มุกดาหาร/Facebook  www.facebook.com/pages/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-63-%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1-%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/470955892981074

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 

แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.นม.1
เข้ามาตรวจสอบและใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ประสานงานนี้เพื่อดำเนินการตามกิจกรรม

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
การเปลี่ยนตัวนักเรียน การเพิ่มนักเรียน และข้อผิดพลาดจากการลงทะเบียนนักเรียน

1.กรณีขอเปลี่ยนตัวนักเรียน  เพิ่มนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน  การแก้ไขชื่อนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน  ให้โรงเรียนทำหนังสือรับรองการเปลี่ยนตัว  การเพิ่มชื่อ การเปลี่ยนแปลงชื่อ โดยผู้บริหารรับรอง  นำเอกสารมายื่นต่อคณะกรรมการ ณ จุดรายงานตัว  ในวันแข่งขัน

2. กรณีข้อผิดพลาดจากการลงทะเบียนของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ให้ ศูนย์ฯ ทำหนังสือรับรองการลงทะเบียนผิดพลาด โดยประธานศูนย์ฯ รับรองเอกสาร  นำมายืื่นแสดงต่อคณะกรรมการ ณ จุดรายงานตัว  ในวันแข่งขัน

วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 18:14 น.
เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี-นาฏศิลป์
กิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน
แก้ไขข้อความ ในข้อกำหนดเพิ่มเติม 
หน้า 5 และ หน้า 6    ข้อ 5
จาก  ใช้ท่ารำของ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร  
เป็น  
ใช้ท่ารำของ กรมศิลปากร(ลบ คำว่า"สำนักการสังคีต" ออก)
ติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 18:06 น.
ข้อมูลที่ใช้จัดทำป้ายแข่งขัน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63  ปีการศึกษา  2556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

" สุดยอดเด็กไทย  คิดไกล  คิดเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม"

Morality, Creativity, Ensuring  Greatness.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ..................................................................................

28 - 29  กันยายน  2556

ณ โรงเรียน...........................................................................................

วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 10:40 น.
ข้อกำหนดเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.

กิจกรรม การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. (เครื่องบินพลังยางทั้งสองประเภท)

1.ขอแจ้งให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนของศูนย์ฯ ที่จะเข้าแข่งขันระดับเขตฯ ในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน นี้ เพื่อความยุติธรรมและเป็นการต่อยอดนักเรียนที่จะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป คณะกรรมการจึงขอกำหนดวัสดุที่ใช้ในการแข่งขันให้เหมือนกัน และจะจัดเตรียมให้ในวันแข่งขัน ดังนี้

1.       ชุดใบพัดสำเร็จรูป ขนาด  7  นิ้ว

2.       ลำตัวเครื่องบินไม้อัด(งานฉลุ) ขนาด  3  มิลลิเมตร

3.       ปีกเครื่องบิน โฟมอัดขนาด  3  มิลลิเมตร

4.       คลิปหนีบกระดาษ

5.       ยางวงใหญ่

 2. ขอแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบ ในวันที่แข่งขัน (วันที่  29  กันยายน  2556)     ขอความอนุเคราะห์ให้มาถึงสนามในเวลา  07.00 น เพื่อช่วยกันจัดเตรียมวัสดุที่จะใช้ในการแข่งขัน **

จาก ครูดารณี  วงษ์นรา โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ ประธานกรรมการ (089-722-8225)

วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 10:34 น.
ข้อกำหนดเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กิจกรรมโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา

- ให้ทีมแข่งขันส่งเอกสารรายงานโครงงาน จำนวน 7 ชุด ในวันรายงานตัว

วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 02:50 น.
ข้อกำหนดเพิ่มเติม!!! สาระปฐมวัย

1.กิจกกรรมปั้นดินน้ำมัน

- นักเรียนมาไม่ทันเวลาได้ไม่เกิน 30 นาที

- กรณีที่จะเปลี่ยนตัวนักเรียนให้ทำบันทึกข้อความมาจากโรงเรียนและผู้บริหารรับรอง เปลี่ยนตัวนักเรียนได้ไม่เกิน 2 คน

2. กิจกรรมฉีก ตัด ปะ

- ให้ทีมแข่งขัน เล่าเรื่องที่ห้องกรรมการกลาง

- ให้ นักเรียนทำกิจกรรมที่พื้นห้อง

- ทีมที่เข้าแข่งขัน รายงานตัว ไม่เกิน 09.30 น.

- กรณีที่จะเปลี่ยนตัวนักเรียนให้ทำบันทึกข้อความมาจากโรงเรียนและผู้บริหารรับรอง เปลี่ยนตัวนักเรียนได้ไม่เกิน 2 คน

- ถ้านักเรียนไม่ครบทีม ไม่มีสิทธิ์เข้ารอบ

 3. กิจกรรมเล่านิทานประกอบสื่อ

- ในกรณีนำ CD มาเปิดเป็น ซาวเอฟเฟค กรรมการจะเตือนให้ทราบ ถ้ายังใช้หัก 1 คะแนน ในข้อสื่อ

- ถ้าไมค์มีปัญหาให้เริ่มต้นเล่าใหม่

- เปลี่ยนตัวนักเรียนได้ในกรณีที่นักเรียนป่วย

วันเสาร์ ที่ 21 กันยายน 2556 เวลา 09:08 น.
เพิ่มเติม!!! สาระการเรียนรู้ภาษาไทย (แก้ไข)

1.กิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-3

 คณะกรรมการได้กำหนดชื่อเรื่องการกล่าวสุนทรพจน์ ได้แก่ " อนาคตเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน " การดำเนินการอื่นๆเป็นไปตามหลักเกณฑ์การแข่งขันของ สพฐ.

2.กิจกรรมท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ป.1-3

บทหลัก : 1.แมวเหมียว

                  2.เด็กน้อย

                  3. ไก่แจ้

บทเลือก : 1.รักเมืองไทย

                  2.รักป่า

                  3.วิชาหนาเจ้า

3.กิจกรรมท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ป.4-6

 บทหลัก : 1.พระอภัยมณี ตอนสุดสาครเข้าเมืองการะเวก

                  2.วิชาเหมือนสินค้า

                  3. โคลงโลกนิติ

บทเลือก : 1.ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

                  2.ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

                  3.เป็นมนุษย์หรือเป็นคน

4. กิจกรรมท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ม. 1-3

บทหลัก : 1. นิราศภูเขาทอง

                  2.โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ

                  3. บทพากษ์เอราวัณ

บทเลือก : 1.วัฒนธรรม

                   2. พระศรีสุริโยทัยขาดคอช้าง

                   3. พระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้อ

 

วันเสาร์ ที่ 21 กันยายน 2556 เวลา 09:06 น.
ข้อกำหนดเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี นาฏศิลป์
ทีมที่เข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สาระดนตรี นาฏศิลป์  และกิจกรรมท้องถิ่น  ศึกษารายละเอียด  ข้อกำหนดเพิ่มเติมแต่ละกิจกรรม เพื่อความสะดวกเรียบร้อยของการแข่งขัน ได้ที่ www.korat-ed1.info/eoffice53/viewtopic.php
วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2556 เวลา 13:30 น.
ข้อกำหนดเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ (ต่อ)

หัวข้อที่ใช้จับสลากในการประกวดสาระทัศนศิลป์

10.กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม. 1-3

1) วิถีไทย    2) อาเซียน    3) เด็กไทยหัวใจพอเพียง

11) กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-3  และ นูนสูง ป.4-6

1)  วิถีไทย    2) เด็กไทยหัวใจพอเพียง  3) ธรรมชาติแสนสวย

12. กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-3

1)  วิถีไทย    2) สัตว์ป่า    3) เด็กไทยหัวใจพอเพียง 

วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2556 เวลา 13:21 น.
ข้อกำหนดเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป (ทัศนศิลป์)
 

หัวข้อที่ใช้จับสลากในการประกวดสาระทัศนศิลป์

1.ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-3

1) วิถีไทย   2) อาเซียน    3) ธรรมชาติแสนสวย

2. ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-6

1) วิถีไทย   2) อาเซียน     3) เด็กไทยหัวใจพอเพียง

3. ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-3

1) สีสันเมืองไทย    2) อาเซียน   3) เด็กไทยหัวใจพอเพียง

4. กิจกรรมวาดภาพระบายสี ป. 1-3

1) วิถีไทย   2) อาเซียน   3) ธรรมชาติแสนสวย

5. กิจกรรมวาดภาพระบายสี ป. 4-6

1) วิถีไทย   2) อาเซียน   3) เด็กไทยหัวใจพอเพียง

6. กิจกรรมวาดภาพระบายสี ม. 1-3

1) สีสันเมืองไทย  2) อาเซียน   3) เด็กไทยหัวใจพอเพียง

7. กิจกรรมเขียนภาพประเพณีไทย : ประเพณีไทย

8. กิจกรรมเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเบญจรงค์ : กนก  นารี  กระบี่  คช

9. กิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3  ป.4-6  และ ม. 1-3

1) ธรรมชาติแสนสวย   2) ครอบครัวของฉัน  3) ประเพณีไทย

วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2556 เวลา 08:31 น.

ข้อกำหนดเพิ่มเติม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ข้อกำหนดเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ประชุมคณะกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่
ตรวจสอบการลงทะเบียน
แจ้งเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
การแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 156
จำนวนทีม 1,901
จำนวนนักเรียน 4,388
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,703
จำนวนกรรมการ 928
ครู+นักเรียน 7,091
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,019
ประกาศผลแล้ว 253/253 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 56
เมื่อวาน 61
สัปดาห์นี้ 322
สัปดาห์ที่แล้ว 443
เดือนนี้ 1,508
เดือนที่แล้ว 2,114
ปีนี้ 18,712
ทั้งหมด 212,199