หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. หนองคาย เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านบัว 55 40 75.47% 8 15.09% 4 7.55% 1 1.89% 53
2 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 41 32 80% 6 15% 0 0% 2 5% 40
3 โรงเรียนบ้านแบง 43 29 69.05% 7 16.67% 2 4.76% 4 9.52% 42
4 โรงเรียนบ้านผือ 48 28 59.57% 10 21.28% 3 6.38% 6 12.77% 47
5 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 39 27 72.97% 4 10.81% 3 8.11% 3 8.11% 37
6 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 35 25 73.53% 7 20.59% 1 2.94% 1 2.94% 34
7 โรงเรียนบ้านเชียงอาด 45 25 58.14% 6 13.95% 4 9.3% 8 18.6% 43
8 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 49 23 48.94% 15 31.91% 7 14.89% 2 4.26% 47
9 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 32 23 74.19% 4 12.9% 3 9.68% 1 3.23% 31
10 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 28 20 80% 3 12% 2 8% 0 0% 25
11 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 36 18 56.25% 6 18.75% 4 12.5% 4 12.5% 32
12 โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 28 18 64.29% 4 14.29% 2 7.14% 4 14.29% 28
13 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 32 17 53.13% 9 28.13% 1 3.13% 5 15.63% 32
14 โรงเรียนบ้านวัดหลวง 23 17 73.91% 5 21.74% 1 4.35% 0 0% 23
15 โรงเรียนบ้านหนองหอย 19 15 78.95% 4 21.05% 0 0% 0 0% 19
16 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 24 14 63.64% 5 22.73% 0 0% 3 13.64% 22
17 โรงเรียนสุทธสิริโสภา 21 14 66.67% 4 19.05% 2 9.52% 1 4.76% 21
18 โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 19 14 73.68% 3 15.79% 1 5.26% 1 5.26% 19
19 โรงเรียนบ้านแป้น 23 13 56.52% 6 26.09% 1 4.35% 3 13.04% 23
20 โรงเรียนเธียรวนนท์ 17 12 70.59% 4 23.53% 1 5.88% 0 0% 17
21 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 14 11 91.67% 0 0% 1 8.33% 0 0% 12
22 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัญฑิต 13 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
23 โรงเรียนบ้านนาฮำ 14 10 76.92% 2 15.38% 0 0% 1 7.69% 13
24 โรงเรียนบ้านนายาง 20 10 55.56% 1 5.56% 5 27.78% 2 11.11% 18
25 โรงเรียนบ้านดงสระพัง 12 10 83.33% 1 8.33% 0 0% 1 8.33% 12
26 โรงเรียนบ้านนาหนัง 16 9 56.25% 4 25% 1 6.25% 2 12.5% 16
27 โรงเรียนบ้านโพนพแพง 17 9 56.25% 2 12.5% 3 18.75% 2 12.5% 16
28 โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 10 9 90% 0 0% 0 0% 1 10% 10
29 โรงเรียนบ้านเซิม 20 8 42.11% 6 31.58% 3 15.79% 2 10.53% 19
30 โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 25 8 34.78% 5 21.74% 6 26.09% 4 17.39% 23
31 โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร 14 8 61.54% 3 23.08% 2 15.38% 0 0% 13
32 โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ 14 8 61.54% 2 15.38% 2 15.38% 1 7.69% 13
33 โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 11 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
34 โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ 14 7 50% 4 28.57% 1 7.14% 2 14.29% 14
35 โรงเรียนโนนยางดอนเม็ก 13 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
36 โรงเรียนบ้านหนองแอก 11 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
37 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง 11 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
38 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 10 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
39 โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
40 โรงเรียนบ้านท่าคำบง 8 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
41 โรงเรียนประชาบำรุง 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
42 โรงเรียนกุดแคนโนนมันปลา 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
43 โรงเรียนบ้านนาดี 7 5 71.43% 0 0% 0 0% 2 28.57% 7
44 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย 7 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
45 โรงเรียนบ้านใหม่ 13 4 33.33% 4 33.33% 1 8.33% 3 25% 12
46 โรงเรียนโนนฤๅษี 14 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
47 โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
48 โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
49 โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
50 โรงเรียนบ้านต้อน 6 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
51 โรงเรียนบ้านโคกถ่อนวิทยา 9 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
52 โรงเรียนบ้านนาทับไฮ 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
53 โรงเรียนบ้านปัก 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
54 โรงเรียนบ้านคำจำปา 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
55 โรงเรียนบ้านหนองแหวน 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
56 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
57 โรงเรียนบ้านคำเจริญ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
58 โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
59 โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
60 โรงเรียนอนุบาลภัทรมน 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
61 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
62 โรงเรียนบ้านาเมย 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
63 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนบ้านจับไม้ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
66 โรงเรียนบ้านหาดสั่ง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
68 โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
71 โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
72 โรงเรียนบ้านโพนทัน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
73 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 8 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
74 โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
75 โรงเรียนบ้านกุดแกลบ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนบ้านดงดาล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
77 โรงเรียนบ้านตาลชุม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านนาตาล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนบ้านปักหมู 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านดอนเหมือด 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
83 โรงเรียนอนุบาลเฝ้าไร่ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
84 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านกุดบง 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
86 โรงเรียนบ้านโคกหัวภู 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
87 โรงเรียนนิคมเจริญชัย 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
88 โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ 5 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
91 โรงเรียนบ้านหนองยาง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
92 โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
93 โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
94 โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
95 โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนบัณฑิตศึกษา 10 0 0% 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 7
98 โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
100 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
101 โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านคำตอยูง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านหนองคอน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านน้ำเป 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
106 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สาขาโนนภูทอง 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
108 โรงเรียนบ้านโพนทอง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]