หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 044 โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ 17 42 24
2 084 โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา 9 17 13
3 006 โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 16 34 27
4 016 โรงเรียนจอมมณี 1 3 1
5 022 โรงเรียนจันทราราม 2 4 4
6 152 โรงเรียนฉันทนาวันรถ 8 21 13
7 077 โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน 10 25 18
8 001 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 41 70 60
9 030 โรงเรียนชุมชนบ้านพวก 8 15 12
10 105 โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ 4 5 5
11 060 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 35 74 54
12 132 โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ 8 18 13
13 054 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 29 57 45
14 108 โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 21 43 33
15 058 โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด 7 11 9
16 011 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ 23 41 34
17 005 โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ 19 54 30
18 047 โรงเรียนบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา 3 4 4
19 089 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 24 66 42
20 070 โรงเรียนบ้านกองนาง 5 9 8
21 113 โรงเรียนบ้านขุมคำ 8 21 15
22 052 โรงเรียนบ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา 2 3 3
23 017 โรงเรียนบ้านคุยนางขาว 13 21 18
24 034 โรงเรียนบ้านจอมแจ้ง 0 0 0
25 136 โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 11 22 18
26 126 โรงเรียนบ้านดงต้อง 6 8 7
27 075 โรงเรียนบ้านดงนาคำ 6 8 7
28 114 โรงเรียนบ้านดงบัง 5 7 6
29 038 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 2 2 2
30 120 โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา 2 11 3
31 159 โรงเรียนบ้านตอแก 4 13 7
32 140 โรงเรียนบ้านตาดเสริม 0 0 0
33 101 โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ 1 5 2
34 063 โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง-อุ่มเย็น 11 21 17
35 104 โรงเรียนบ้านท่ากฐิน 3 7 5
36 062 โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 1 3 2
37 065 โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 10 20 11
38 150 โรงเรียนบ้านนากอ 5 12 9
39 026 โรงเรียนบ้านนาคลอง 4 4 4
40 142 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 16 39 32
41 061 โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ 6 11 8
42 078 โรงเรียนบ้านนาดง 0 0 0
43 076 โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย 5 9 4
44 069 โรงเรียนบ้านนาบง 2 5 4
45 055 โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง-บ้านสวยหลง 5 14 10
46 131 โรงเรียนบ้านนาโคก 2 4 3
47 109 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 14 24 21
48 082 โรงเรียนบ้านน้อย 3 3 3
49 121 โรงเรียนบ้านน้ำทอน 6 8 8
50 144 โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ 19 34 27
51 066 โรงเรียนบ้านน้ำโมง 5 7 6
52 039 โรงเรียนบ้านบงวิทยา 0 0 0
53 068 โรงเรียนบ้านปากมาง 0 0 0
54 127 โรงเรียนบ้านปากโสม 8 13 11
55 103 โรงเรียนบ้านป่าสัก 2 6 3
56 124 โรงเรียนบ้านผาตั้ง 28 79 47
57 155 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 1 2 2
58 043 โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ 5 13 9
59 098 โรงเรียนบ้านพานพร้าว 3 12 4
60 139 โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน 9 18 15
61 135 โรงเรียนบ้านม่วง 8 30 16
62 102 โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก 2 4 3
63 137 โรงเรียนบ้านวังมน 1 1 1
64 029 โรงเรียนบ้านวังยาง 2 4 2
65 083 โรงเรียนบ้านว่าน 33 66 49
66 096 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 35 63 52
67 119 โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง 8 14 11
68 157 โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน 1 6 3
69 056 โรงเรียนบ้านสร้างพอก 3 9 5
70 129 โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 13 38 22
71 118 โรงเรียนบ้านสาวแล 23 48 37
72 072 โรงเรียนบ้านหงส์ทองสามขา 4 7 7
73 134 โรงเรียนบ้านหนอง 7 18 13
74 074 โรงเรียนบ้านหนองนาง 13 32 23
75 146 โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา 5 14 7
76 151 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 16 28 22
77 003 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 6 12 11
78 091 โรงเรียนบ้านหนองผือ 6 25 11
79 051 โรงเรียนบ้านหนองหมื่น 8 25 15
80 012 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 11 21 16
81 013 โรงเรียนบ้านหนองแจ้ง 0 0 0
82 064 โรงเรียนบ้านหนองแวง 12 38 23
83 020 โรงเรียนบ้านหนาด "คุรุราษฎร์อุทิศ" 9 19 15
84 031 โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก 22 42 32
85 154 โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 6 16 11
86 107 โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) 16 47 26
87 094 โรงเรียนบ้านหัวทราย 6 8 8
88 133 โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 36 78 53
89 081 โรงเรียนบ้านเดื่อ 10 33 12
90 156 โรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ 1 2 2
91 035 โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ 15 25 18
92 141 โรงเรียนบ้านเทพประทับ 11 23 17
93 087 โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม 1 2 2
94 138 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 32 95 55
95 028 โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา 3 6 5
96 085 โรงเรียนบ้านเป้า 0 0 0
97 024 โรงเรียนบ้านเมืองบาง 28 51 38
98 041 โรงเรียนบ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา" 16 35 27
99 042 โรงเรียนบ้านเวียงคุก 6 13 10
100 112 โรงเรียนบ้านเสียว 4 5 4
101 149 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 34 86 57
102 128 โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ 9 21 16
103 086 โรงเรียนบ้านแสนสุข 7 12 11
104 004 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1 2 2
105 092 โรงเรียนบ้านโคกคอน 12 36 21
106 049 โรงเรียนบ้านโคกคำ 1 1 1
107 040 โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง 7 24 14
108 053 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 7 12 10
109 014 โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา 1 1 1
110 158 โรงเรียนบ้านโนนแดง 3 13 5
111 116 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 23 62 42
112 122 โรงเรียนบ้านโพนทอง 9 17 14
113 088 โรงเรียนบ้านโพนพระ 7 31 15
114 147 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 7 39 14
115 130 โรงเรียนบ้านโสกกล้า 10 28 21
116 111 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 5 22 10
117 123 โรงเรียนบ้านไร่ 23 60 38
118 071 โรงเรียนป่าสักวิทยา 21 39 31
119 106 โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 8 17 14
120 037 โรงเรียนพร้าวใต้เจริญสุข 1 1 1
121 100 โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว 3 5 4
122 045 โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 8 8 8
123 015 โรงเรียนมีชัยวิทยา 4 9 6
124 050 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔ 45 100 61
125 002 โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ 10 12 12
126 079 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1 1 1
127 090 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 16 43 30
128 048 โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 7 15 12
129 145 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 70 144 113
130 148 โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ 12 28 19
131 099 โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ ๗๕ 6 10 9
132 036 โรงเรียนสีกายวิทยาคม 5 11 8
133 110 โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง 2 4 3
134 009 โรงเรียนหนองผือวิทยาคม 5 10 8
135 019 โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา 1 1 1
136 032 โรงเรียนหัวหาดวิทยา 8 12 10
137 025 โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา 3 8 5
138 033 โรงเรียนหินโงมวิทยา 9 16 15
139 168 โรงเรียนอนุบาลจินลดา 2 6 4
140 169 โรงเรียนอนุบาลดวงรัตน์ 0 0 0
141 115 โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ 13 34 24
142 093 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 63 135 102
143 165 โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ 1 1 1
144 166 โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง 2 6 4
145 143 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 22 48 32
146 170 โรงเรียนอนุบาลปัญญารัตน์ 1 1 1
147 167 โรงเรียนอนุบาลปิยกุล 0 0 0
148 097 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ 34 63 56
149 164 โรงเรียนอนุบาลศิริกุล 0 0 0
150 125 โรงเรียนอนุบาลสังคม 15 30 25
151 162 โรงเรียนอนุบาลสาริกา 13 31 16
152 010 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 80 202 118
153 171 โรงเรียนอนุบาลหัสดี 0 0 0
154 021 โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี 4 6 5
155 027 โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา 15 29 25
156 117 โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ 21 45 30
157 163 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก 7 31 16
158 046 โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา 25 47 40
159 161 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 36 73 50
160 018 โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา 6 10 10
161 008 โรงเรียนเพียงหลวง๑๓ 1 3 2
162 023 โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 30 67 51
163 073 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 42 114 68
164 153 โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 12 31 22
165 095 โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 37 66 56
166 172 โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 0 0 0
167 080 โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา 4 10 7
168 057 โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา 21 45 30
169 160 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 13 29 20
170 178 โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย 1 3 1
171 173 โรงเรียนเทศบาล 1 0 0 0
172 174 โรงเรียนเทศบาล 2 0 0 0
173 175 โรงเรียนเทศบาล 3 0 0 0
174 176 โรงเรียนเทศบาล 4 0 0 0
175 177 โรงเรียนเทศบาลท่าบ่อ 0 0 0
176 180 โรงเรียนพระปริยัติวัดพระธาตุราษฎร์บำรุง 0 0 0
177 179 โรงเรียนพระปริยัติวัดศรีสะเกษ 0 0 0
รวม 1894 4232 2965
7197

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]