หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. หนองคาย เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 80 61 76.25% 10 12.5% 2 2.5% 7 8.75% 80
2 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 70 45 64.29% 13 18.57% 5 7.14% 7 10% 70
3 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 63 39 61.9% 13 20.63% 8 12.7% 3 4.76% 63
4 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 42 35 83.33% 5 11.9% 1 2.38% 1 2.38% 42
5 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 36 27 75% 6 16.67% 1 2.78% 2 5.56% 36
6 โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 36 26 72.22% 4 11.11% 3 8.33% 3 8.33% 36
7 โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 37 24 64.86% 6 16.22% 4 10.81% 3 8.11% 37
8 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 34 24 70.59% 6 17.65% 3 8.82% 1 2.94% 34
9 โรงเรียนบ้านว่าน 33 24 72.73% 4 12.12% 2 6.06% 3 9.09% 33
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔ 45 23 52.27% 9 20.45% 4 9.09% 8 18.18% 44
11 โรงเรียนบ้านผาตั้ง 28 20 71.43% 4 14.29% 3 10.71% 1 3.57% 28
12 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 41 19 46.34% 13 31.71% 5 12.2% 4 9.76% 41
13 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 35 18 51.43% 9 25.71% 4 11.43% 4 11.43% 35
14 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ 34 17 50% 10 29.41% 3 8.82% 4 11.76% 34
15 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 32 17 53.13% 4 12.5% 4 12.5% 7 21.88% 32
16 โรงเรียนบ้านสาวแล 23 16 69.57% 4 17.39% 0 0% 3 13.04% 23
17 โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ 19 16 84.21% 3 15.79% 0 0% 0 0% 19
18 โรงเรียนบ้านเมืองบาง 28 15 53.57% 5 17.86% 4 14.29% 4 14.29% 28
19 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 24 15 62.5% 3 12.5% 2 8.33% 4 16.67% 24
20 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 35 14 40% 12 34.29% 3 8.57% 6 17.14% 35
21 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 29 14 48.28% 9 31.03% 4 13.79% 2 6.9% 29
22 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 22 14 63.64% 5 22.73% 1 4.55% 2 9.09% 22
23 โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ 15 13 86.67% 1 6.67% 0 0% 1 6.67% 15
24 โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 30 12 40% 8 26.67% 1 3.33% 9 30% 30
25 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 16 12 75% 1 6.25% 1 6.25% 2 12.5% 16
26 โรงเรียนบ้านไร่ 23 11 47.83% 7 30.43% 4 17.39% 1 4.35% 23
27 โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก 22 11 50% 6 27.27% 4 18.18% 1 4.55% 22
28 โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ 21 11 52.38% 6 28.57% 2 9.52% 2 9.52% 21
29 โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ 19 11 57.89% 5 26.32% 3 15.79% 0 0% 19
30 โรงเรียนป่าสักวิทยา 21 11 52.38% 4 19.05% 1 4.76% 5 23.81% 21
31 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ 23 10 43.48% 9 39.13% 3 13.04% 1 4.35% 23
32 โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 21 10 47.62% 7 33.33% 4 19.05% 0 0% 21
33 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 23 10 43.48% 6 26.09% 5 21.74% 2 8.7% 23
34 โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา 25 10 40% 6 24% 4 16% 5 20% 25
35 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 16 10 62.5% 4 25% 1 6.25% 1 6.25% 16
36 โรงเรียนบ้านโสกกล้า 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
37 โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา 21 9 42.86% 7 33.33% 5 23.81% 0 0% 21
38 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 13 9 69.23% 3 23.08% 0 0% 1 7.69% 13
39 โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 13 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
40 โรงเรียนบ้านหนองแวง 12 9 75% 0 0% 0 0% 3 25% 12
41 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 16 8 50% 3 18.75% 1 6.25% 4 25% 16
42 โรงเรียนบ้านโคกคอน 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
43 โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 12 8 66.67% 2 16.67% 0 0% 2 16.67% 12
44 โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
45 โรงเรียนบ้านเดื่อ 10 8 80% 0 0% 1 10% 1 10% 10
46 โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
47 โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
48 โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง-อุ่มเย็น 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
49 โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) 16 7 43.75% 2 12.5% 1 6.25% 6 37.5% 16
50 โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
51 โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ 12 7 58.33% 2 16.67% 0 0% 3 25% 12
52 โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ 9 7 77.78% 0 0% 1 11.11% 1 11.11% 9
53 โรงเรียนบ้านขุมคำ 8 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
54 โรงเรียนบ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา" 16 6 37.5% 7 43.75% 3 18.75% 0 0% 16
55 โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ 17 6 35.29% 6 35.29% 3 17.65% 2 11.76% 17
56 โรงเรียนบ้านคุยนางขาว 13 6 46.15% 6 46.15% 0 0% 1 7.69% 13
57 โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 16 6 37.5% 5 31.25% 3 18.75% 2 12.5% 16
58 โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ 13 6 46.15% 5 38.46% 1 7.69% 1 7.69% 13
59 โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา 15 6 40% 4 26.67% 2 13.33% 3 20% 15
60 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 11 6 54.55% 4 36.36% 0 0% 1 9.09% 11
61 โรงเรียนบ้านเทพประทับ 11 6 54.55% 4 36.36% 0 0% 1 9.09% 11
62 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 14 6 42.86% 2 14.29% 5 35.71% 1 7.14% 14
63 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
64 โรงเรียนบ้านปากโสม 8 6 75% 0 0% 2 25% 0 0% 8
65 โรงเรียนบ้านหนอง 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
66 โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ ๗๕ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
67 โรงเรียนบ้านหนองนาง 13 5 38.46% 6 46.15% 1 7.69% 1 7.69% 13
68 โรงเรียนอนุบาลสังคม 15 5 33.33% 4 26.67% 3 20% 3 20% 15
69 โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 11 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
70 โรงเรียนบ้านม่วง 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
71 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
72 โรงเรียนบ้านน้ำทอน 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
73 โรงเรียนบ้านหนองหมื่น 8 5 62.5% 0 0% 2 25% 1 12.5% 8
74 โรงเรียนบ้านนากอ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
75 โรงเรียนอนุบาลสาริกา 13 4 30.77% 5 38.46% 1 7.69% 3 23.08% 13
76 โรงเรียนหัวหาดวิทยา 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
77 โรงเรียนชุมชนบ้านพวก 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
78 โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
79 โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
80 โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
81 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
82 โรงเรียนบ้านหนองผือ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
83 โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
84 โรงเรียนบ้านโพนพระ 7 4 57.14% 0 0% 0 0% 3 42.86% 7
85 โรงเรียนบ้านหงส์ทองสามขา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
86 โรงเรียนฉันทนาวันรถ 8 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 2 25% 8
87 โรงเรียนบ้านแสนสุข 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
88 โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
89 โรงเรียนบ้านหนาด "คุรุราษฎร์อุทิศ" 9 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 2 22.22% 9
90 โรงเรียนบ้านดงบัง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
91 โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง-บ้านสวยหลง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
92 โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
93 โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
94 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
95 โรงเรียนบ้านตอแก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
96 โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
97 โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
98 โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด 7 3 42.86% 0 0% 0 0% 4 57.14% 7
99 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
100 โรงเรียนบ้านโพนทอง 9 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 4 44.44% 9
101 โรงเรียนหนองผือวิทยาคม 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
102 โรงเรียนบ้านเวียงคุก 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
103 โรงเรียนบ้านน้ำโมง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
104 โรงเรียนบ้านดงนาคำ 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
105 โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
106 โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
107 โรงเรียนบ้านนาคลอง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
108 โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
109 โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
110 โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
111 โรงเรียนมีชัยวิทยา 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
112 โรงเรียนบ้านท่ากฐิน 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
113 โรงเรียนบ้านพานพร้าว 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
114 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านนาโคก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนอนุบาลจินลดา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ 10 1 10% 6 60% 2 20% 1 10% 10
121 โรงเรียนหินโงมวิทยา 9 1 11.11% 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 9
122 โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง 8 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
123 โรงเรียนบ้านหัวทราย 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
124 โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
125 โรงเรียนบ้านดงต้อง 6 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 3 50% 6
126 โรงเรียนบ้านกองนาง 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
127 โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
128 โรงเรียนบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
129 โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
130 โรงเรียนบ้านนาบง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านป่าสัก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนบ้านสร้างพอก 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
134 โรงเรียนบ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
135 โรงเรียนจันทราราม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
136 โรงเรียนจอมมณี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านวังมน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนอนุบาลปัญญารัตน์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนเพียงหลวง๑๓ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านน้อย 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
145 โรงเรียนบ้านวังยาง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนสีกายวิทยาคม 5 0 0% 1 20% 1 20% 3 60% 5
147 โรงเรียนบ้านโนนแดง 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
148 โรงเรียนบ้านเสียว 4 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
149 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนพร้าวใต้เจริญสุข 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
154 โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
155 โรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
156 โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
157 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
158 โรงเรียนบ้านโคกคำ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]