หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ระหว่าง วันที่ ..8 - 10. เดือน ..ตุลาคม 2556...

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 ห้อง ประชุมหินหมากเป้ง 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 ห้อง ประชุมหินหมากเป้ง 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 613 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์ 4 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์ 4 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 514 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 514 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 ไม่มีทีมแข่งขัน
-
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคารเอนกประสงค์ 2 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 ไม่มีทีมแข่งขัน
-
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคารเอนกประสงค์ 2 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 8 ต.ค. 2556 10.00-12.00
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 8 ต.ค. 2556 13.00-15.00
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311-312 8 ต.ค. 2556 09.00-11.00
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311-312 8 ต.ค. 2556 13.00-15.00
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมบัวขาว 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมบัวขาว 8 ต.ค. 2556 10.00-15.00
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมบัวขาว 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]