สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอาบช้าง สพป. หนองบัวลำภู เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2.
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีระศักดิ์   กาลพันธ์
2. เด็กชายนพพิชญ์   ศรีกุดเรือ
3. เด็กชายนันทวัฒน์   ดอนโคตรจันทร์
 
1. นายประสิทธิ์พงศ์   ภูพวก
2. นายวรรณชัย   งามขำ
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   กะการดี
2. เด็กชายวรัญญู   ศรีบัว
3. เด็กชายองอาจ   อุสาย
 
1. นางอำคา   ภูพวก
2. นายโชคชัย   ชมภูเขียว