สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. หนองบัวลำภู เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโคกทุ่งน้อย 20 22 10 52 57 13 10 2 80
2 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 20 6 7 33 37 5 3 1 45
3 บ้านกกค้อกกโพธิ์ 16 12 8 36 43 8 2 0 53
4 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 15 3 5 23 28 2 2 2 32
5 บ้านป่าแดงงาม 10 8 3 21 20 4 1 1 25
6 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 9 5 5 19 24 5 4 2 33
7 บ้านกุดดินจี่ 8 7 4 19 19 0 0 0 19
8 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 8 6 4 18 20 2 4 1 26
9 กุดแห่วิทยา 6 4 2 12 14 1 0 0 15
10 ดงสวรรค์วิทยา 5 4 5 14 15 5 5 1 25
11 บ้านหนองด่าน 5 3 4 12 17 6 3 0 26
12 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 5 2 1 8 17 1 3 1 21
13 บ้านกุดผึ้ง 5 1 5 11 14 4 4 0 22
14 บ้านดงมะไฟ 4 5 5 14 18 5 1 0 24
15 บ้านโนนสมบูรณ์ 4 4 6 14 18 5 1 3 24
16 บ้านฝั่งแดง 4 4 4 12 25 6 2 1 33
17 บ้านผาซ่อนโชคชัย 4 4 2 10 14 6 3 2 23
18 ชุมชนโปร่งวังม่วง 4 4 1 9 12 5 0 0 17
19 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 4 2 4 10 16 1 3 0 20
20 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 4 2 3 9 14 3 1 1 18
21 บ้านก่าน 4 2 2 8 10 1 2 0 13
22 บ้านนาด่าน 4 1 1 6 6 5 2 0 13
23 บ้านโนนสว่างบวรวิทยา 4 1 0 5 6 1 0 0 7
24 บ้านโนนเมือง 3 6 2 11 17 3 0 0 20
25 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 3 5 7 15 24 7 3 1 34
26 บ้านกุดฮู 3 2 2 7 7 5 2 1 14
27 บ้านขอบเหล็ก 3 2 1 6 11 3 0 0 14
28 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 2 4 3 9 8 1 0 1 9
29 บ้านโนนม่วง 2 3 1 6 12 3 2 0 17
30 ภูพระโนนผักหวาน 2 3 1 6 7 3 2 4 12
31 บ้านโคกหนองบัว 2 2 2 6 14 2 3 0 19
32 อนุบาลสุวรรณคูหา 2 0 5 7 12 3 0 1 15
33 บ้านโนนสวรรค์ 2 0 2 4 3 3 3 0 9
34 บ้านนาไร่ 2 0 1 3 5 0 1 0 6
35 บ้านวังหินซา 2 0 0 2 3 0 1 1 4
36 ห้วยหานประชาสรรค์ 2 0 0 2 2 1 0 0 3
37 บ้านนาส้มโฮง 1 3 2 6 8 1 1 0 10
38 บ้านหนองค้อ 1 3 2 6 6 3 0 0 9
39 บ้านหนองด้วงวังประทุม 1 3 0 4 4 2 1 0 7
40 บ้านวังสำราญ 1 2 6 9 19 6 3 2 28
41 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 1 1 2 4 7 2 0 0 9
42 บ้านนาแก 1 1 2 4 4 5 2 0 11
43 บ้านซำเสี้ยว 1 1 1 3 7 3 1 0 11
44 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 1 1 1 3 6 0 2 2 8
45 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 1 1 1 3 6 0 0 2 6
46 บ้านคลองเจริญ 1 1 1 3 3 3 0 0 6
47 นาโกทรายวิทยาคม 1 1 0 2 3 1 2 0 6
48 บ้านโนนงามวิทยา 1 0 2 3 1 2 1 0 4
49 บ้านโนนไหมโนนศิลา 1 0 1 2 6 1 0 1 7
50 เกษตรนาสมหวังสามัคคี 1 0 0 1 5 1 0 1 6
51 บ้านแสงดาวโนนธาตุ 1 0 0 1 4 2 0 0 6
52 บ้านนาเจริญ 1 0 0 1 4 1 0 1 5
53 บ้านบุญทัน 1 0 0 1 4 0 0 0 4
54 บ้านโนนสำราญ 1 0 0 1 3 2 1 1 6
55 บ้านหนองเอี่ยน 1 0 0 1 2 0 1 0 3
56 บ้านโป่งแคศรีถาวร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
57 ชุมชนหนองบัวน้อยหนองเห็นโนนชาติวิทยา 0 5 9 14 24 6 2 2 32
58 บ้านนากลาง 0 4 2 6 9 1 2 0 12
59 บ้านโคกกะทอ 0 3 3 6 15 3 0 1 18
60 บ้านอาบช้าง 0 3 1 4 4 3 0 0 7
61 บ้านไทยนิยม 0 3 0 3 3 3 0 0 6
62 บ้านโคกนาเหล่า 0 2 4 6 12 6 3 6 21
63 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 0 2 1 3 7 1 0 0 8
64 นครชัยประชาสรรค์ 0 1 3 4 6 2 2 0 10
65 นาตาแหลวดงยางวิทยา 0 1 1 2 6 3 0 0 9
66 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ 0 1 1 2 4 1 0 0 5
67 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 0 1 1 2 4 0 1 0 5
68 โนนปอแดงวิทยา 0 1 1 2 2 2 0 0 4
69 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน 0 1 0 1 5 0 2 1 7
70 บ้านต่างแคน 0 1 0 1 3 0 0 0 3
71 บ้านนาโมง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
72 บ้านวิจิตรพัฒนา 0 0 3 3 7 2 3 3 12
73 บ้านโคกนกสาริกา 0 0 2 2 3 2 0 2 5
74 บ้านหนองบัวคำแสน 0 0 2 2 3 1 1 1 5
75 บ้านนาสี 0 0 1 1 5 3 0 0 8
76 บ้านหนองแสง 0 0 1 1 4 1 0 0 5
77 เทพคีรีพิทยาคม 0 0 1 1 3 2 3 1 8
78 ซำขอนแก่นวิทย์ 0 0 1 1 3 0 1 0 4
79 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา 0 0 1 1 3 0 0 0 3
80 บ้านนาสมนึก 0 0 1 1 2 3 2 0 7
81 บ้านนาหนองทุ่ม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
82 บ้านต้อง 0 0 1 1 0 1 1 0 2
83 บ้านผาวัง 0 0 0 0 5 5 1 0 11
84 บ้านท่าอุทัย 0 0 0 0 3 3 0 0 6
85 หนองเหลืองขามนคร 0 0 0 0 2 1 1 0 4
86 โนนอุดมศึกษา 0 0 0 0 2 1 0 1 3
87 บ้านนาสุรินทร์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
88 บ้านหม่านศรีทองวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
89 โนนสง่าราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
90 ยูงทองวิทยา 0 0 0 0 1 3 1 0 5
91 นาไก่นาคำน้อยวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
92 บ้านสนามชัย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
93 บ้านหนองแวงคำ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
94 บ้านภูเขาวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
95 บ้านโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราชฏร์บำรุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
96 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
97 บ้านโนนงาม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
98 บ้านผาเวียง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
99 บ้านโนนตาล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 222 187 181 590 856 231 118 56 1,205