สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. หนองบัวลำภู เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโคกทุ่งน้อย 20 22 10 52 57 13 10 2 80
2 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 15 3 5 23 28 2 2 2 32
3 บ้านกกค้อกกโพธิ์ 12 10 7 29 36 8 2 0 46
4 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 10 3 5 18 23 1 3 1 27
5 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 8 6 4 18 20 2 4 1 26
6 กุดแห่วิทยา 6 4 2 12 14 1 0 0 15
7 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 5 3 5 13 19 4 4 2 27
8 บ้านหนองด่าน 5 3 4 12 17 6 3 0 26
9 บ้านป่าแดงงาม 5 3 2 10 10 4 0 1 14
10 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 5 2 1 8 17 1 3 1 21
11 บ้านกุดผึ้ง 5 1 5 11 14 3 4 0 21
12 บ้านกุดดินจี่ 4 5 4 13 13 0 0 0 13
13 บ้านโนนสมบูรณ์ 4 4 6 14 18 5 1 3 24
14 ชุมชนโปร่งวังม่วง 4 4 1 9 12 5 0 0 17
15 บ้านฝั่งแดง 4 3 4 11 22 5 2 1 29
16 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 4 2 4 10 16 1 3 0 20
17 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 4 2 3 9 14 3 1 1 18
18 บ้านนาด่าน 4 1 1 6 6 5 2 0 13
19 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 3 5 7 15 24 7 3 1 34
20 บ้านดงมะไฟ 3 5 3 11 15 4 1 0 20
21 บ้านผาซ่อนโชคชัย 3 4 1 8 12 5 3 2 20
22 บ้านกุดฮู 3 2 2 7 7 5 2 1 14
23 บ้านขอบเหล็ก 3 2 0 5 10 3 0 0 13
24 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 2 4 3 9 8 1 0 1 9
25 ดงสวรรค์วิทยา 2 3 5 10 11 5 5 1 21
26 บ้านโนนม่วง 2 3 1 6 12 3 2 0 17
27 ภูพระโนนผักหวาน 2 3 1 6 7 3 2 4 12
28 บ้านก่าน 2 2 1 5 8 0 2 0 10
29 บ้านโนนสว่างบวรวิทยา 2 1 0 3 4 1 0 0 5
30 อนุบาลสุวรรณคูหา 2 0 5 7 12 3 0 1 15
31 บ้านโนนสวรรค์ 2 0 2 4 3 3 3 0 9
32 บ้านนาไร่ 2 0 1 3 5 0 1 0 6
33 บ้านวังหินซา 2 0 0 2 3 0 1 1 4
34 ห้วยหานประชาสรรค์ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
35 บ้านโนนเมือง 1 6 2 9 15 3 0 0 18
36 บ้านนาส้มโฮง 1 3 2 6 8 1 1 0 10
37 บ้านหนองค้อ 1 3 2 6 6 3 0 0 9
38 บ้านวังสำราญ 1 2 6 9 19 6 3 2 28
39 บ้านโคกหนองบัว 1 2 2 5 13 2 2 0 17
40 บ้านหนองด้วงวังประทุม 1 2 0 3 3 2 1 0 6
41 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 1 1 2 4 7 2 0 0 9
42 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 1 1 1 3 6 0 0 2 6
43 บ้านคลองเจริญ 1 1 1 3 3 3 0 0 6
44 นาโกทรายวิทยาคม 1 1 0 2 3 1 2 0 6
45 บ้านโนนงามวิทยา 1 0 2 3 1 2 1 0 4
46 บ้านโนนไหมโนนศิลา 1 0 1 2 6 1 0 1 7
47 บ้านซำเสี้ยว 1 0 1 2 5 3 1 0 9
48 เกษตรนาสมหวังสามัคคี 1 0 0 1 5 1 0 1 6
49 บ้านแสงดาวโนนธาตุ 1 0 0 1 4 2 0 0 6
50 บ้านบุญทัน 1 0 0 1 4 0 0 0 4
51 บ้านโนนสำราญ 1 0 0 1 3 2 1 1 6
52 บ้านหนองเอี่ยน 1 0 0 1 2 0 1 0 3
53 บ้านโป่งแคศรีถาวร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
54 ชุมชนหนองบัวน้อยหนองเห็นโนนชาติวิทยา 0 5 9 14 24 6 2 2 32
55 บ้านนากลาง 0 4 2 6 9 1 2 0 12
56 บ้านโคกกะทอ 0 3 2 5 13 3 0 1 16
57 บ้านโคกนาเหล่า 0 2 4 6 12 6 3 6 21
58 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 0 2 1 3 7 1 0 0 8
59 นครชัยประชาสรรค์ 0 1 3 4 6 2 2 0 10
60 นาตาแหลวดงยางวิทยา 0 1 1 2 6 3 0 0 9
61 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 0 1 1 2 5 0 2 2 7
62 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 0 1 1 2 4 0 1 0 5
63 บ้านนาแก 0 1 1 2 3 4 0 0 7
64 โนนปอแดงวิทยา 0 1 1 2 2 2 0 0 4
65 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน 0 1 0 1 5 0 2 1 7
66 บ้านต่างแคน 0 1 0 1 3 0 0 0 3
67 บ้านไทยนิยม 0 1 0 1 2 2 0 0 4
68 บ้านนาโมง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
69 บ้านวิจิตรพัฒนา 0 0 3 3 7 2 3 3 12
70 บ้านโคกนกสาริกา 0 0 2 2 3 2 0 2 5
71 บ้านหนองบัวคำแสน 0 0 2 2 3 1 1 1 5
72 บ้านนาสี 0 0 1 1 5 3 0 0 8
73 บ้านหนองแสง 0 0 1 1 4 1 0 0 5
74 เทพคีรีพิทยาคม 0 0 1 1 3 2 3 1 8
75 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
76 ซำขอนแก่นวิทย์ 0 0 1 1 3 0 1 0 4
77 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา 0 0 1 1 3 0 0 0 3
78 บ้านนาสมนึก 0 0 1 1 2 3 2 0 7
79 บ้านนาหนองทุ่ม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
80 บ้านอาบช้าง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
81 บ้านต้อง 0 0 1 1 0 1 1 0 2
82 บ้านผาวัง 0 0 0 0 5 5 1 0 11
83 บ้านท่าอุทัย 0 0 0 0 3 3 0 0 6
84 บ้านนาเจริญ 0 0 0 0 3 1 0 1 4
85 หนองเหลืองขามนคร 0 0 0 0 2 1 1 0 4
86 โนนอุดมศึกษา 0 0 0 0 2 1 0 1 3
87 บ้านนาสุรินทร์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
88 บ้านหม่านศรีทองวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
89 โนนสง่าราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
90 ยูงทองวิทยา 0 0 0 0 1 3 1 0 5
91 นาไก่นาคำน้อยวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
92 บ้านสนามชัย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
93 บ้านหนองแวงคำ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
94 บ้านภูเขาวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
95 บ้านโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราชฏร์บำรุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
96 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
97 บ้านโนนงาม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
98 บ้านผาเวียง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
99 บ้านโนนตาล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 180 163 170 513 781 216 114 56 1,111