สรุปเหรียญรางวัล สพป. หนองบัวลำภู เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโคกทุ่งน้อย 57 13 10 2 80
2 บ้านกกค้อกกโพธิ์ 43 8 2 0 53
3 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 37 5 3 1 45
4 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 28 2 2 2 32
5 บ้านฝั่งแดง 25 6 2 1 33
6 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 24 7 3 1 34
7 ชุมชนหนองบัวน้อยหนองเห็นโนนชาติวิทยา 24 6 2 2 32
8 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 24 5 4 2 33
9 บ้านป่าแดงงาม 20 4 1 1 25
10 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 20 2 4 1 26
11 บ้านวังสำราญ 19 6 3 2 28
12 บ้านกุดดินจี่ 19 0 0 0 19
13 บ้านโนนสมบูรณ์ 18 5 1 3 24
14 บ้านดงมะไฟ 18 5 1 0 24
15 บ้านหนองด่าน 17 6 3 0 26
16 บ้านโนนเมือง 17 3 0 0 20
17 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 17 1 3 1 21
18 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 16 1 3 0 20
19 ดงสวรรค์วิทยา 15 5 5 1 25
20 บ้านโคกกะทอ 15 3 0 1 18
21 บ้านผาซ่อนโชคชัย 14 6 3 2 23
22 บ้านกุดผึ้ง 14 4 4 0 22
23 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 14 3 1 1 18
24 บ้านโคกหนองบัว 14 2 3 0 19
25 กุดแห่วิทยา 14 1 0 0 15
26 บ้านโคกนาเหล่า 12 6 3 6 21
27 ชุมชนโปร่งวังม่วง 12 5 0 0 17
28 บ้านโนนม่วง 12 3 2 0 17
29 อนุบาลสุวรรณคูหา 12 3 0 1 15
30 บ้านขอบเหล็ก 11 3 0 0 14
31 บ้านก่าน 10 1 2 0 13
32 บ้านนากลาง 9 1 2 0 12
33 บ้านนาส้มโฮง 8 1 1 0 10
34 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 8 1 0 1 9
35 บ้านกุดฮู 7 5 2 1 14
36 ภูพระโนนผักหวาน 7 3 2 4 12
37 บ้านซำเสี้ยว 7 3 1 0 11
38 บ้านวิจิตรพัฒนา 7 2 3 3 12
39 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 7 2 0 0 9
40 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 7 1 0 0 8
41 บ้านนาด่าน 6 5 2 0 13
42 บ้านหนองค้อ 6 3 0 0 9
43 นาตาแหลวดงยางวิทยา 6 3 0 0 9
44 นครชัยประชาสรรค์ 6 2 2 0 10
45 บ้านโนนไหมโนนศิลา 6 1 0 1 7
46 บ้านโนนสว่างบวรวิทยา 6 1 0 0 7
47 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 6 0 2 2 8
48 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 6 0 0 2 6
49 บ้านผาวัง 5 5 1 0 11
50 บ้านนาสี 5 3 0 0 8
51 เกษตรนาสมหวังสามัคคี 5 1 0 1 6
52 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน 5 0 2 1 7
53 บ้านนาไร่ 5 0 1 0 6
54 บ้านนาแก 4 5 2 0 11
55 บ้านอาบช้าง 4 3 0 0 7
56 บ้านหนองด้วงวังประทุม 4 2 1 0 7
57 บ้านแสงดาวโนนธาตุ 4 2 0 0 6
58 บ้านนาเจริญ 4 1 0 1 5
59 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ 4 1 0 0 5
60 บ้านหนองแสง 4 1 0 0 5
61 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 4 0 1 0 5
62 บ้านบุญทัน 4 0 0 0 4
63 บ้านโนนสวรรค์ 3 3 3 0 9
64 บ้านคลองเจริญ 3 3 0 0 6
65 บ้านไทยนิยม 3 3 0 0 6
66 บ้านท่าอุทัย 3 3 0 0 6
67 เทพคีรีพิทยาคม 3 2 3 1 8
68 บ้านโนนสำราญ 3 2 1 1 6
69 บ้านโคกนกสาริกา 3 2 0 2 5
70 นาโกทรายวิทยาคม 3 1 2 0 6
71 บ้านหนองบัวคำแสน 3 1 1 1 5
72 บ้านวังหินซา 3 0 1 1 4
73 ซำขอนแก่นวิทย์ 3 0 1 0 4
74 บ้านต่างแคน 3 0 0 0 3
75 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา 3 0 0 0 3
76 บ้านนาสมนึก 2 3 2 0 7
77 โนนปอแดงวิทยา 2 2 0 0 4
78 หนองเหลืองขามนคร 2 1 1 0 4
79 โนนอุดมศึกษา 2 1 0 1 3
80 ห้วยหานประชาสรรค์ 2 1 0 0 3
81 บ้านนาสุรินทร์ 2 1 0 0 3
82 บ้านหม่านศรีทองวิทยา 2 1 0 0 3
83 โนนสง่าราษฎร์บำรุง 2 1 0 0 3
84 บ้านหนองเอี่ยน 2 0 1 0 3
85 บ้านนาหนองทุ่ม 2 0 0 0 2
86 ยูงทองวิทยา 1 3 1 0 5
87 บ้านโนนงามวิทยา 1 2 1 0 4
88 บ้านนาโมง 1 1 0 0 2
89 นาไก่นาคำน้อยวิทยา 1 1 0 0 2
90 บ้านสนามชัย 1 0 1 0 2
91 บ้านหนองแวงคำ 1 0 1 0 2
92 บ้านโป่งแคศรีถาวร 1 0 0 0 1
93 บ้านภูเขาวง 1 0 0 0 1
94 บ้านโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราชฏร์บำรุง 1 0 0 0 1
95 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์ 0 2 0 1 2
96 บ้านต้อง 0 1 1 0 2
97 บ้านโนนงาม 0 1 1 0 2
98 บ้านผาเวียง 0 1 0 0 1
99 บ้านโนนตาล 0 0 1 0 1
รวม 856 231 118 56 1,205