หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. หนองบัวลำภู เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 84 57 69.51% 13 15.85% 10 12.2% 2 2.44% 82
2 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 56 43 81.13% 8 15.09% 2 3.77% 0 0% 53
3 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 55 37 80.43% 5 10.87% 3 6.52% 1 2.17% 46
4 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 34 28 82.35% 2 5.88% 2 5.88% 2 5.88% 34
5 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 36 25 73.53% 6 17.65% 2 5.88% 1 2.94% 34
6 โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 37 24 68.57% 7 20% 3 8.57% 1 2.86% 35
7 โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยหนองเห็นโนนชาติวิทยา 35 24 70.59% 6 17.65% 2 5.88% 2 5.88% 34
8 โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 41 24 68.57% 5 14.29% 4 11.43% 2 5.71% 35
9 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 26 20 76.92% 4 15.38% 1 3.85% 1 3.85% 26
10 โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 28 20 74.07% 2 7.41% 4 14.81% 1 3.7% 27
11 โรงเรียนบ้านวังสำราญ 35 19 63.33% 6 20% 3 10% 2 6.67% 30
12 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 20 19 100% 0 0% 0 0% 0 0% 19
13 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 27 18 66.67% 5 18.52% 1 3.7% 3 11.11% 27
14 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 29 18 75% 5 20.83% 1 4.17% 0 0% 24
15 โรงเรียนบ้านหนองด่าน 29 17 65.38% 6 23.08% 3 11.54% 0 0% 26
16 โรงเรียนบ้านโนนเมือง 22 17 85% 3 15% 0 0% 0 0% 20
17 โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 22 17 77.27% 1 4.55% 3 13.64% 1 4.55% 22
18 โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 22 16 80% 1 5% 3 15% 0 0% 20
19 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 26 15 57.69% 5 19.23% 5 19.23% 1 3.85% 26
20 โรงเรียนบ้านโคกกะทอ 23 15 78.95% 3 15.79% 0 0% 1 5.26% 19
21 โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย 25 14 56% 6 24% 3 12% 2 8% 25
22 โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง 24 14 63.64% 4 18.18% 4 18.18% 0 0% 22
23 โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 20 14 73.68% 3 15.79% 1 5.26% 1 5.26% 19
24 โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 20 14 73.68% 2 10.53% 3 15.79% 0 0% 19
25 โรงเรียนกุดแห่วิทยา 16 14 93.33% 1 6.67% 0 0% 0 0% 15
26 โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า 30 12 44.44% 6 22.22% 3 11.11% 6 22.22% 27
27 โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง 19 12 70.59% 5 29.41% 0 0% 0 0% 17
28 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 17 12 70.59% 3 17.65% 2 11.76% 0 0% 17
29 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 17 12 75% 3 18.75% 0 0% 1 6.25% 16
30 โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก 14 11 78.57% 3 21.43% 0 0% 0 0% 14
31 โรงเรียนบ้านก่าน 14 10 76.92% 1 7.69% 2 15.38% 0 0% 13
32 โรงเรียนบ้านนากลาง 12 9 75% 1 8.33% 2 16.67% 0 0% 12
33 โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง 12 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
34 โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 12 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
35 โรงเรียนบ้านกุดฮู 15 7 46.67% 5 33.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
36 โรงเรียนภูพระโนนผักหวาน 17 7 43.75% 3 18.75% 2 12.5% 4 25% 16
37 โรงเรียนบ้านซำเสี้ยว 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
38 โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา 15 7 46.67% 2 13.33% 3 20% 3 20% 15
39 โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
40 โรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 9 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
41 โรงเรียนบ้านนาด่าน 15 6 46.15% 5 38.46% 2 15.38% 0 0% 13
42 โรงเรียนนาตาแหลวดงยางวิทยา 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
43 โรงเรียนบ้านหนองค้อ 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
44 โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
45 โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
46 โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
47 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 10 6 60% 0 0% 2 20% 2 20% 10
48 โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 10 6 75% 0 0% 0 0% 2 25% 8
49 โรงเรียนบ้านผาวัง 15 5 45.45% 5 45.45% 1 9.09% 0 0% 11
50 โรงเรียนบ้านนาสี 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
51 โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
52 โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน 8 5 62.5% 0 0% 2 25% 1 12.5% 8
53 โรงเรียนบ้านนาไร่ 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
54 โรงเรียนบ้านนาแก 12 4 36.36% 5 45.45% 2 18.18% 0 0% 11
55 โรงเรียนบ้านอาบช้าง 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
56 โรงเรียนบ้านหนองด้วงวังประทุม 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
57 โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
58 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
59 โรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
60 โรงเรียนบ้านหนองแสง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
61 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
62 โรงเรียนบ้านบุญทัน 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
63 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 9 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 9
64 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 7 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
65 โรงเรียนบ้านท่าอุทัย 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
66 โรงเรียนบ้านไทยนิยม 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
67 โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม 10 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 9
68 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
69 โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
70 โรงเรียนนาโกทรายวิทยาคม 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
71 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
72 โรงเรียนบ้านวังหินซา 6 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
73 โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
74 โรงเรียนบ้านต่างแคน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนบ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
76 โรงเรียนบ้านนาสมนึก 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
77 โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
78 โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
79 โรงเรียนโนนอุดมศึกษา 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
80 โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนห้วยหานประชาสรรค์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนยูงทองวิทยา 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
87 โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
88 โรงเรียนนาไก่นาคำน้อยวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านนาโมง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนบ้านสนามชัย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
91 โรงเรียนบ้านหนองแวงคำ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
92 โรงเรียนบ้านภูเขาวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนบ้านโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราชฏร์บำรุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์ 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
96 โรงเรียนบ้านต้อง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
97 โรงเรียนบ้านโนนงาม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
98 โรงเรียนบ้านผาเวียง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนบ้านโนนตาล 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]