หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2.
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป นภ2 ห้องประชุมสัตตบงกช 9 ต.ค. 2556 09.00-11.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป นภ2 ห้องประชุมสัตตบงกช 9 ต.ค. 2556 11.00-13.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป นภ2 ห้องประชุมสัตตบงกช 9 ต.ค. 2556 13.00-14.30
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน เต๊นท์ ที 5-6 8 ต.ค. 2556 09.00-11.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน เต๊นท์ ที 5-6 8 ต.ค. 2556 11.00-13.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน เต๊นท์ ที 5-6 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป นภ2 ห้องประชุมภูน้อย 9 ต.ค. 2556 09.00-11.00
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 สพป นภ2 ห้องประชุมภูน้อย 9 ต.ค. 2556 11.00-12.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 สพป นภ2 ห้องประชุมสัตตบงกช 8 ต.ค. 2556 15.00-16.30
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
-
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป นภ2 ห้องประชุมสัตตบงกช 8 ต.ค. 2556 09.00-10.00
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป นภ2 ห้องประชุมสัตตบงกช 8 ต.ค. 2556 10.00-11.00
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป นภ2 ห้องประชุมสัตตบงกช 8 ต.ค. 2556 11.00-12.00
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 สพป นภ2 ห้องประชุมภูน้อย 7 ต.ค. 2556 09.00-10.30
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 สพป นภ2 ห้องประชุมภูน้อย 7 ต.ค. 2556 10.30-12.00
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 สพป นภ2 ห้องประชุมภูน้อย 7 ต.ค. 2556 13.00-15.30
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน ห้องประชุมเล็ก 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]