หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2.
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน สนามฟุตบอล 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน สนามฟุตบอล 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน สนามฟุตบอล 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 4 ห้อง 3 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 4 ห้อง 3 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
-
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน ห้อง ประชุมเล็ก 8 ต.ค. 2556 09.00-15.00
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน ห้อง ประชุมเล็ก 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 4 ห้อง 3 8 ต.ค. 2556 09.00-10.30
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 4 ห้อง 3 8 ต.ค. 2556 10.30-12.00
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 4 ห้อง 2 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 4 ห้อง 2 8 ต.ค. 2556 13.00-16.30
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 4 ห้อง 4 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 4 ห้อง 4 8 ต.ค. 2556 13.00-16.30
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 1 ห้อง ป.1/2 8 ต.ค. 2556 09.00-10.30
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 1 ห้อง ป. 1/2 8 ต.ค. 2556 13.00-16.30
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 4 ห้อง 1 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 4 ห้อง 1 8 ต.ค. 2556 13.00-16.30
-
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
-
-
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]