เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
แผนผังสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
7 ต.ค. 2556
8 ต.ค. 2556
9 ต.ค. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
 

ประชาสัมพันธ์  !!! แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์เครือข่ายเข้าแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63  ปีการศึกษา 2556 ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนฯ นำเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อม อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใข้ในการแข่งขันฯ มาพร้อมในวันแข่งขันด้วยตนเอง  ยกเว้น การแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท CMS , Web Editer, Text Editer มีเครื่องกลางให้ใช้งานฯ

การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คาคม และซูโดกุ ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน นำกระดานฯ พร้อมอุปกรณ์มาในวันแข่งขันฯ

 
  ประชาสัมพันธ์ !!! แจ้งผู้เข้าแข่งขันทุกศูนย์เครือข่ายฯ กิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-3 หัวข้อ 1)การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเชียน 2) คุณธรรมนำความรู้  3) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

ประชาสัมพันธ์ !!!  เรียนเชิญคณะกรรมการที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมฯ พร้อมกัน ในวัน ศุกร์ ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอำเภอนากลาง (ห้องสัตตบงกช) โดยภาคเช้า เวลา 09.00-12.00 น. ได้แก่ ปฐมวัย  กลุ่มสาระภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ และ ศิลปะ ภาคบ่าย  เวลา 13.00-16.30 น. ได้แก่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมท้องถิ่น และการศึกษาพิเศษ  พร้อมกันนี้ให้ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ 1 แผ่น รับรองสำเนาเพื่อประกอบหลักฐานการรับเงินเบี้ยงเลี้ยงคณะกรรมการตัดสินฯ ส่งในประชุมดังกล่าว

 
  แจ้งศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขอความอนุเคราะห์ภาพถ่าย กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ในแต่ละศูนย์ฯ เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของศูนย์เครือข่ายฯและนำมาประกอบการเตรียมการพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ ฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป (ศูนย์ฯ ละ 5 ภาพกิจกรรม หรือมากกว่า) ส่งภาพได้ที่ Facebook สพป.หนองบัวลำภู เขต 2  
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

การจัดส่งเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ช่องติดต่อสื่อสารเฉพาะกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กำหนดการนำเสนอโครงงานระบบสมองกลฝังตัว วันที่ 11 ก.พ. 61
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 106
จำนวนทีม 1,344
จำนวนนักเรียน 3,232
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,079
จำนวนกรรมการ 892
ครู+นักเรียน 5,311
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,203
ประกาศผลแล้ว 223/289 (77.16%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 1
เมื่อวาน
Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/modules/index/mod_stats.php on line 90
สัปดาห์นี้ 1
สัปดาห์ที่แล้ว 22
เดือนนี้ 45
เดือนที่แล้ว 118
ปีนี้ 739
ทั้งหมด 164,496