การลงทะเบียน ระดับโรงเรียน
วันนี้  ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๖  เป็นวันสุดท้าย  ในการลงทะเบียน  ผู้เข้าแข่งขัน ของ สพป. หนองบัวลำภู  เขต ๑
วันพุธ ที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 06:47 น.