หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. หนองบัวลำภู เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนหนองบัววิทยายน 78 53 68.83% 15 19.48% 6 7.79% 3 3.9% 77
2 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 83 42 60% 8 11.43% 12 17.14% 8 11.43% 70
3 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 71 39 62.9% 12 19.35% 5 8.06% 6 9.68% 62
4 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 49 37 75.51% 5 10.2% 5 10.2% 2 4.08% 49
5 โรงเรียนร่มเกล้า 58 34 62.96% 7 12.96% 5 9.26% 8 14.81% 54
6 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 67 28 50% 17 30.36% 5 8.93% 6 10.71% 56
7 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 58 27 50.94% 13 24.53% 6 11.32% 7 13.21% 53
8 โรงเรียนโนนคูณวิทยา 49 26 61.9% 9 21.43% 2 4.76% 5 11.9% 42
9 โรงเรียนบ้านโนนงาม 42 24 60% 5 12.5% 8 20% 3 7.5% 40
10 โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ 58 21 45.65% 9 19.57% 7 15.22% 9 19.57% 46
11 โรงเรียนดอนปอวิทยา 38 21 61.76% 9 26.47% 2 5.88% 2 5.88% 34
12 โรงเรียนบ้านพร้าว 34 20 60.61% 4 12.12% 5 15.15% 4 12.12% 33
13 โรงเรียนบ้านหนองแวง 37 20 74.07% 3 11.11% 2 7.41% 2 7.41% 27
14 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 35 19 63.33% 7 23.33% 2 6.67% 2 6.67% 30
15 โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 36 18 75% 4 16.67% 1 4.17% 1 4.17% 24
16 โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก 26 18 72% 0 0% 4 16% 3 12% 25
17 โรงเรียนบ้านท่าลาด 41 17 47.22% 8 22.22% 6 16.67% 5 13.89% 36
18 โรงเรียนบ้านนาเลิง 38 16 45.71% 11 31.43% 8 22.86% 0 0% 35
19 โรงเรียนอนุบาลสุดา 30 16 55.17% 6 20.69% 5 17.24% 2 6.9% 29
20 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา 35 16 53.33% 6 20% 4 13.33% 4 13.33% 30
21 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 26 16 66.67% 6 25% 0 0% 2 8.33% 24
22 โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา 31 15 62.5% 4 16.67% 3 12.5% 2 8.33% 24
23 โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 20 15 88.24% 1 5.88% 0 0% 1 5.88% 17
24 โรงเรียนบ้านถิ่น 40 14 42.42% 11 33.33% 4 12.12% 4 12.12% 33
25 โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา 37 14 43.75% 8 25% 6 18.75% 4 12.5% 32
26 โรงเรียนบ้านค้อ 28 14 51.85% 4 14.81% 4 14.81% 5 18.52% 27
27 โรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 20 14 73.68% 3 15.79% 1 5.26% 1 5.26% 19
28 โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด 21 14 70% 1 5% 3 15% 2 10% 20
29 โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 27 14 73.68% 0 0% 4 21.05% 1 5.26% 19
30 โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 42 13 33.33% 11 28.21% 5 12.82% 10 25.64% 39
31 โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา 27 13 50% 5 19.23% 4 15.38% 4 15.38% 26
32 โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ 29 13 44.83% 4 13.79% 7 24.14% 5 17.24% 29
33 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 35 13 68.42% 4 21.05% 2 10.53% 0 0% 19
34 โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว 31 13 50% 3 11.54% 8 30.77% 2 7.69% 26
35 โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ 30 13 50% 1 3.85% 6 23.08% 6 23.08% 26
36 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ 41 12 37.5% 9 28.13% 5 15.63% 6 18.75% 32
37 โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง 28 12 46.15% 7 26.92% 4 15.38% 3 11.54% 26
38 โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม 25 12 50% 5 20.83% 3 12.5% 4 16.67% 24
39 โรงเรียนบ้านทรายมูล 21 12 57.14% 5 23.81% 2 9.52% 2 9.52% 21
40 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 21 12 60% 5 25% 2 10% 1 5% 20
41 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 19 12 66.67% 3 16.67% 1 5.56% 2 11.11% 18
42 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 20 11 55% 5 25% 3 15% 1 5% 20
43 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 24 11 55% 4 20% 3 15% 2 10% 20
44 โรงเรียนห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) 17 11 68.75% 4 25% 0 0% 1 6.25% 16
45 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ 16 11 78.57% 2 14.29% 0 0% 1 7.14% 14
46 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู 29 10 38.46% 11 42.31% 2 7.69% 3 11.54% 26
47 โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 21 10 50% 7 35% 1 5% 2 10% 20
48 โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง 20 10 50% 5 25% 4 20% 1 5% 20
49 โรงเรียนบ้านโนนเมือง 18 10 58.82% 5 29.41% 2 11.76% 0 0% 17
50 โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา 17 10 62.5% 5 31.25% 0 0% 1 6.25% 16
51 โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา 35 10 40% 3 12% 4 16% 8 32% 25
52 โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน 14 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
53 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 19 10 66.67% 1 6.67% 0 0% 4 26.67% 15
54 โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ 31 9 34.62% 6 23.08% 3 11.54% 8 30.77% 26
55 โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 22 9 47.37% 5 26.32% 3 15.79% 2 10.53% 19
56 โรงเรียนบ้านโคกกุง 20 9 50% 4 22.22% 1 5.56% 4 22.22% 18
57 โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 17 9 52.94% 4 23.53% 0 0% 4 23.53% 17
58 โรงเรียนบ้านโคกม่วงทองวิทยา 20 9 50% 3 16.67% 3 16.67% 3 16.67% 18
59 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 16 9 60% 2 13.33% 1 6.67% 3 20% 15
60 โรงเรียนบ้านวังมน 13 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
61 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 13 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
62 โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง 12 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
63 โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
64 โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 20 8 42.11% 5 26.32% 3 15.79% 3 15.79% 19
65 โรงเรียนบ้านกุดฉิม (โนนสัง) 19 8 42.11% 5 26.32% 1 5.26% 5 26.32% 19
66 โรงเรียนบ้านหนองอุ 19 8 47.06% 4 23.53% 2 11.76% 3 17.65% 17
67 โรงเรียนบ้านมอเหนือ 14 8 57.14% 4 28.57% 2 14.29% 0 0% 14
68 โรงเรียนบ้านห้วยโจด 16 8 50% 3 18.75% 4 25% 1 6.25% 16
69 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 16 8 53.33% 3 20% 3 20% 1 6.67% 15
70 โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย 15 8 53.33% 3 20% 3 20% 1 6.67% 15
71 โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 19 8 44.44% 2 11.11% 5 27.78% 3 16.67% 18
72 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ 15 8 61.54% 2 15.38% 3 23.08% 0 0% 13
73 โรงเรียนกุดหานสามัคคี 16 8 53.33% 2 13.33% 2 13.33% 3 20% 15
74 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล 31 7 25.93% 4 14.81% 6 22.22% 10 37.04% 27
75 โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ 19 7 46.67% 3 20% 4 26.67% 1 6.67% 15
76 โรงเรียนบ้านสำราญสุข 15 7 53.85% 3 23.08% 3 23.08% 0 0% 13
77 โรงเรียนกุดจิกวิทยา 11 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
78 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 15 7 50% 2 14.29% 1 7.14% 4 28.57% 14
79 โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
80 โรงเรียนบ้านฝายหิน 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
81 โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
82 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง 10 7 70% 1 10% 0 0% 2 20% 10
83 โรงเรียนบ้านโนนทัน 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
84 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 28 6 22.22% 7 25.93% 12 44.44% 2 7.41% 27
85 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน 18 6 37.5% 5 31.25% 3 18.75% 2 12.5% 16
86 โรงเรียนบ้านลาด 12 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
87 โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง 10 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
88 โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
89 โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
90 โรงเรียนปรางค์กู่ 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
91 โรงเรียนบ้านดอนยานาง 9 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
92 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 8 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
93 โรงเรียนบ้านนาทับควาย 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
94 โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
95 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก 15 5 38.46% 2 15.38% 3 23.08% 3 23.08% 13
96 โรงเรียนบ้านหนองกุง 10 5 50% 2 20% 3 30% 0 0% 10
97 โรงเรียนบ้านข้องโป้ 10 5 50% 1 10% 1 10% 3 30% 10
98 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
99 โรงเรียนบ้านกุดเต่า 8 5 62.5% 0 0% 1 12.5% 2 25% 8
100 โรงเรียนบ้านนาอ่าง 7 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
101 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
102 โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
103 โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม 16 4 26.67% 4 26.67% 4 26.67% 3 20% 15
104 โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย 11 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 11
105 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
106 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
107 โรงเรียนบ้านทรายงาม 13 4 33.33% 2 16.67% 3 25% 3 25% 12
108 โรงเรียนบ้านห้วยหามต่าง 12 4 33.33% 2 16.67% 3 25% 3 25% 12
109 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 11 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 4 36.36% 11
110 โรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา 11 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 9
111 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 10 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
112 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
113 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
114 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
115 โรงเรียนบ้านกุดแท่น 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
116 โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
117 โรงเรียนกาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา 6 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
118 โรงเรียนบ้านสุขเกษม 9 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
119 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
120 โรงเรียนบ้านโสกช้าง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
121 โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
122 โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 13 3 25% 2 16.67% 5 41.67% 2 16.67% 12
123 โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก 19 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
124 โรงเรียนบ้านบุ่งบก 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
125 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 9 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
126 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
127 โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
128 โรงเรียนบ้านท่าศิลา 9 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 3 33.33% 9
129 โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง 9 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
130 โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
131 โรงเรียนบ้านวังโปร่ง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
132 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
133 โรงเรียนบ้านกุดคอเมย 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
134 โรงเรียนบ้านวังไฮ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
135 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
136 โรงเรียนบ้านนาทม 8 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านลำภู 8 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
139 โรงเรียนบ้านนาวังเวิน 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
140 โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
141 โรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อย 8 2 25% 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 8
142 โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 7 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
143 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์๒ 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
144 โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
145 โรงเรียนบ้านห้วยค้อ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
146 โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม 7 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
147 โรงเรียนบ้านภูพานคำ 7 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
148 โรงเรียนบ้านโนนตาล 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
149 โรงเรียนบ้านป่าคา 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
150 โรงเรียนบ้านดอนข่า 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
151 โรงเรียนบ้านหนองแตง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
152 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
153 โรงเรียนเทศบาล1 5 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
154 โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง 7 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 3 42.86% 7
155 โรงเรียนบ้านแกท่าวารี 7 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
156 โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
157 โรงเรียนโนนข่าประชาสรรค์ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
158 โรงเรียนกุดแห่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านวังคูณ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
160 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 6 1 16.67% 3 50% 0 0% 2 33.33% 6
162 โรงเรียนบ้านหนองคังคา 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
163 โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุม 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
164 โรงเรียนบ้านผาเสด็จ 6 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
165 โรงเรียนบ้านหนองสะแบง 7 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
166 โรงเรียนบ้านดอนนาดี 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
167 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
168 โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา 5 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
169 โรงเรียนบ้านข่าน้อย 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านหินคูณ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
171 โรงเรียนบ้านกุดจิก(เมือง) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
172 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านหนองโน 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
174 โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
175 โรงเรียนบ้านผาสุก 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
176 โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่ง 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
177 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
178 โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 4 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านตำแย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนปัณณ์รักษ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนโนนปอแดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนบ้านหัวขัว 14 0 0% 8 61.54% 2 15.38% 3 23.08% 13
188 โรงเรียนโคกสูงโคกสวรรค์ 9 0 0% 3 33.33% 1 11.11% 5 55.56% 9
189 โรงเรียนบ้านดงบาก 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
190 โรงเรียนบ้านห้วยบง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
191 โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
192 โรงเรียนบ้านนาแพง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
193 โรงเรียนบ้านวังมนสาขาชัยมงคล 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
194 โรงเรียนบ้านหนองตานา 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนบ้านโสกจาน 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม สาขาบ้านกุดหัวแฮด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
197 โรงเรียนบ้านโคกสนั่น 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
198 โรงเรียนบ้านคอกวัว 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
199 โรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าว 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
200 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
201 โรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์ 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
202 โรงเรียนบ้านโคกม่วย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
203 โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์วิทย์ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]