หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
ณ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านสังข์ทอง อาคารอเนกประสงค์ 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 23

8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 24 - 47
08.00
-
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านสังข์ทอง อาคารเรียน 7 ต.ค. 2556 08.00 จัดการแข่งขัน 125 ทีมในวันที่ 7 ตุลาคม 2556 แบ่งห้องสอบออกเป็น 10 ห้อง ***ดูห้องสอบได้ในวันแข่งขัน
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านสังข์ทอง อาคารเรียน 8 ต.ค. 2556 08.00 จัดการแข่งขัน 114 ทีมในวันที่ 8 ตุลาคม 2556 แบ่งห้องสอบออกเป็น 10 ห้อง ***ดูห้องสอบได้ในวันแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]