ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 - 4 เดือน ตุลาคม 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านศาลา(ยางสีฯ) สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น สพป. มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนเครือข่ายวังเก่าโมเดล สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านไก่นา สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านแวงนคร สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน